AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edyta Schoneich, 2013-10-17
nowy sącz

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


I. Podstawowe dane personalne

Imię i nazwisko nauczyciela: Edyta Schoneich
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce pracy: Zespół Szkół Budowlanych
ul. Szwedzka 17 33-300 Nowy Sącz
Nauczany przedmiot: język angielski
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 3 września 2012
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2015
II. Czynności organizacyjne

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji/uwagi

1.

2.
3.
Poznanie procedury
awansu zawodowego
i przygotowanie
planu rozwoju.


Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju.


Opracowanie
sprawozdania
z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
- analiza przepisów
prawa oświatowego

- złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu

- napisanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do
zatwierdzenia dyrektorowi szkoły


- gromadzenie
dokumentacji- uzyskanie oceny
dorobku zawodowego- autorefleksja
i analiza podjętych
działań,
sformułowanie
wniosków-
przygotowanie
sprawozdania

08.-09. 2012


09. 2012


09. 2012okres stażu
05.-06. 2015

06. 2015wniosek


plan rozwoju
zawodowegoOcena dorobku
zawodowego
dokonana przez
dyrektora szkoły


sprawozdanie
III. Wymagania wynikające z rozporządzenia

§8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji/uwagi

1.
2.3.
4.
5.


6.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy.


Wzbogacanie pracowni języka
angielskiego w nowe środki dydaktyczne.
Organizacja
i przeprowadzanie szkolnych konkursów języka angielskiego.

Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

Podejmowanie działań w celu
lepszego
przygotowania
uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
Przygotowanie
i przeprowadzenie imprez szkolnych.
- ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

- samodzielne studiowanie literatury fachowej


- gromadzenie i aktualizowanie biblioteczki oraz wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój


-przeprowadzenie dyktanda z języka angielskiego oraz konkursów sprawdzających wiedzę o krajach anglojęzycznych


- aktywny udział
w tworzeniu
i udoskonalaniu dokumentacji szkolnej tj. statut,
wewnątrzszkolny
system oceniania


- wykorzystywanie
dodatkowych
materiałów podczas zajęć

- prowadzenie konsultacji dla maturzystów

- udział w organizacji i przeprowadzeniu matury próbnej


- udział w organizacji imprez
i uroczystości na terenie szkoły


okres stażuokres stażu
okres stażuokres stażu
okres stażu
09.-04. każdego roku szkolnego


do 04.
każdego roku
szkolnego

okres stażu

okres stażu
certyfikaty,
materiały,
notatki

wykaz literatury
wykaz literatury i innych pomocy,
zdjęcia

testy konkursowe,
protokołypotwierdzenie udziału w zespole
ds. statutu- zapisy
w protokołach,
przykładowe
dokumentyprzykładowe
materiałydziennik dodatkowych zajęć


potwierdzenie przeprowadzenia egzaminumateriały,
zdjęcia
§8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji/uwagi

1.2.
Wykorzystanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w
pracy dydaktycznej.Stosowanie technologii
informacyjnej
i komunikacyjnej na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
- prowadzenie zajęć w pracowni
komputerowej

- wykorzystanie
tablicy interaktywnej podczas lekcji

- przygotowanie
pomocy dydaktycznych oraz testów, kartkówek
i scenariuszy zajęć techniką komputerową

- tworzenie
prezentacji w
programie Power
Point- przygotowanie
materiałów
i dokumentów
związanych
z uczestnictwem
w zespole języków obcych za pomocą
komputera
okres stażuokres stażu
okres stażuokres stażu


okres stażu
przykładowe
scenariusze zajęć


przykładowe
konspekty zajęćprzykładowe
materiały


prezentacje
w programie
Power Point
wykaz dokumentów

§8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji/uwagi

1.

2.
Współpraca z innymi
nauczycielami.Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem.
- udział w szkolnym
zespole języków
obcych- prowadzenie lekcji otwartych/koleżeńskich
dla zainteresowanych nauczycieli

- konsultacja
z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół

-publikacja planu
rozwoju zawodowego
w portalu
internetowym


okres stażu

okres stażu
okres stażu
10/11 2012
dokumentacja zespołu
scenariusze zajęć, potwierdzenie udziału


wnioski
adres strony
internetowej
§8 ust.2 pkt. 4 lit.a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji/uwagi1

1.
Opracowanie programu działań
edukacyjnych.
-opracowanie
i wdrożenie programu
zajęć koła języka angielskiego


okres stażu
kopia programu

§8 ust.2 pkt. 4 lit.b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji/uwagi

1.
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
-udział w ustnym egzaminie
maturalnym oraz
w sprawdzaniu prac
05. w każdym roku szkolnym
potwierdzenie udziału

§8 ust.2 pkt. 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji/uwagi

1.

2.
3.
Poszerzenie zakresu działań szkoły
dotyczących zadań dydaktycznych
i wychowawczych.

Praca z uczniem
zdolnym.Rozwijanie zainteresowań uczniów.
-opracowanie planu pracy do zajęć wyrównawczych z języka angielskiego

-prowadzenie zajęć wyrównawczych
z języka
angielskiego

-przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych

-zamawianie dla
uczniów czasopism anglojęzycznych

-angażowanie uczniów do
przygotowania materiałów do sali językowej

-zachęcanie uczniów do
korespondencji z uczniami z innych krajów w języku
angielskim
09.2012
rok szkolny 2012/2013okres stażu
okres stażuokres stażu

okres stażu
plan pracy,
potwierdzenie dyrektora


dziennik zajęć
pozalekcyjnychkopie materiałów,
testówprzykładowe
czasopisma


materiały,
zdjęcia
materiały

§8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji/uwagi

1.2.
Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub
wychowawczych.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania
i rozwiązywania
problemów.
-identyfikacja problemu
-geneza i dynamika zjawiska
-znaczenie problemu
-prognoza
-propozycje rozwiązania
-uzyskane efekty oddziaływań
-wnioski i ocena

-ukończenie form
doskonalenia zawodowego dotyczących rozpoznawania
i rozwiązywania
problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych


okres stażuokres stażu
opis i analiza
przypadku


zaświadczenia,
certyfikaty


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 726


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.