Katalog

Anna Maria Janiak, 2013-09-24
Gołuchów

Pedagogika, Artykuły

System edukacji i poradnictwa zawodowego w Grecji - przyczynek do dyskusji

- n +

W Grecji szkolnictwo publiczne stanowi 93,55% ogółu, szkoły prywatne to pozostałe 6,45%. Edukacja przedszkolna obejmuje 13% trzylatków, 54% czterolatków i 78 % pięciolatków. Kształcenie obowiązkowe obejmuje następujące typy szkół:
- Szkoła podstawowa Dimotiko scholeio – 6-12 lat
- Szkoła średnia Gymnasio - 12-15 lat
Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi: 629 godzin (dla 7-latków), 761 godzin (dla 10-latków) i 923 godziny w szkole średniej I stopnia. Rok szkolny w Grecji trwa od września do czerwca i liczy 195 dni. Tygodniowy wymiar zajęć lekcyjnych wynosi od 23 do 35 godzin z czego czas trwania lekcji wach się od 40 do 50 minut. Przepisy określające liczebność uczniów w klasie przewidują, iż w szkole podstawowej będzie się ona wahała od 15 do 30 uczniów, natomiast w szkole średniej I stopnia nie będzie większa niż 30 uczniów.
Przedmiotami obowiązkowymi w szkole podstawowej są: religia, język grecki, matematyka, historia, ekologia, geografia, przyroda, wiedza o społeczeństwie, wychowanie artystyczne, język obcy , wychowanie fizyczne. Lista przedmiotów w szkole średniej I stopnia jest poszerzona o: informatykę i/lub technikę, literaturę starożytnej Grecji, nauki polityczne i społeczne, orientację zawodową, oraz zajęcia z gospodarstwa domowego.
Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne obejmuje następujące typy szkół:
- Eniaio LYKEIO – E.L. (ogólnokształcąca szkoła średnia II stopnia, liceum) – 15-18 lat
- Technica Epaggelmatica Ekpaideftiria – T.E.E. (techniczna szkoła zawodowa, technikum) – 15-18 lat
- Instituto Epaggelmatikis Katartissis – I.E.K. (policealne instytuty kształcenia zawodowego) – 19-20 lat
Program kształcenia ogólnego w szkołach średnich II stopnia i szkołach policealnych przewiduje następujące zajęcia obowiązkowe: religię, język i literaturę współczesnej i starożytnej Grecji, historię, matematykę, przedmioty ścisłe, język obcy, wychowanie fizyczne, wychowanie obywatelskie, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne i orientację zawodową. Przedmioty specjalistyczne i zawodowe zależą od profilu/dziedziny kształcenia klasy.
Szkolnictwo wyższe w Grecji można podzielić ze względu na typ szkoły wyższej: publiczne uniwersytety panepistimio, instytuty kształcenia technicznego technologiko ekpaideftiko idrym, oraz uczelnie pedagogiczne (ASPETE).
Studia I stopnia na uniwersytecie zakończone zdobyciem tytułu ptychio trwają w Grecji 4 lata, natomiast studia na kierunkach inżynierskich trwają 5 lat. Tytuł magisterski metaptychiako diploma eidikefsis uzyskać można po 1 roku nauki.
Podmioty odpowiedzialne za poradnictwo w Grecji to Ministerstwo Edukacji Narodowej i Spraw Religijnych, Instytut Edukacyjny, Sekretariat Naczelny ds. Nauczania przez Całe Życie, Organizacja Szkoleń i Kształcenia Zawodowego i Ministerstwo Zatrudnienia.
Główne struktury organizacyjne to:
- Krajowe Centrum Poradnictwa Zawodowego
- Krajowe Obserwatorium Przejścia
- Urzędy rozwoju zawodowego i kariery
- Ośrodki poradnictwa i ośrodki promocji zatrudnienia
- Obserwatorium Badań Zawodowych i Technologii Informacyjnych Krajowy System Łączący Edukację Zawodową i Szkolenia z Zatrudnieniem
Poradnictwo zawodowe przewidziano w programie nauczania dla: III klasy szkoły średniej I stopnia, I klasy szkoły średniej ogólnokształcącej, oraz I klasy szkoły średniej zawodowej
Do innych rodzajów działań i usług poradniczych w Grecji zaliczamy: programy szkolenia zawodowego realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych, organizacja dni kariery i wizyt w miejscach pracy i nauki organizowane dla uczniów klas objętych poradnictwem zawodowym. Wizyty przedstawicieli różnych zawodów w szkołach organizowane dla uczniów klas objętych poradnictwem zawodowym.
Struktury poradnictwa zawodowego w Grecji to: 570 biura poradnictwa zawodowego (GRASEP), 132 biur współpracy rynku pracy z poradnictwem zawodowym (GRASY), 81 ośrodków doradztwa i poradnictwa zawodowego (KESYP), oraz indywidualne poradnictwo. Aktywne poradnictwo zawodowe możliwe jest dzięki wsparciu placówek samorządowych i organizacji pozarządowych.
Kwalifikacje doradców zawodowych to:
- tytuł magisterski lub doktorski z poradnictwa zawodowego;
- roczne szkolenie na poziomie magisterskim z poradnictwa zawodowego;
- trwający 1000 godzin kurs doszkalający z poradnictwa zawodowego, prowadzony pod nadzorem YPEPTh;
- trwający 520 godzin kurs doszkalający z poradnictwa zawodowego prowadzony pod nadzorem YPEPTh;
- 5-miesięczny kurs doszkalający z poradnictwa zawodowego
Wyświetleń: 1228


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.