AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ilona Stasiołek, 2013-09-24
Tomaszów Mazowiecki

WOS, Konspekty

Konspekt lekcji z wiedzy o społeczeństwie ,,Grupy społeczne i ich rodzaje"

- n +

Ilona Stasiołek

Konspekt lekcji wiedzy o społeczeństwie

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Temat zajęć:
Grupy społeczne i ich rodzaje

II. Cele zajęć. Uczeń/Uczennica:
• zna definicję grupy społecznej i roli społecznej,
• umie wymienić rodzaje grup społecznych i podać konkretne ich przykłady,
• potrafi wyjaśnić, w jaki sposób grupa wpływa na jednostkę,
• potrafi identyfikować różne role grupowe,
• zna sposoby podejmowania decyzji,
• potrafi scharakteryzować rodzinę i grupę rówieśniczą jako małe grupy społeczne,
• wie, na czym polega szczególna rola rodziny w życiu człowieka,
• dostrzega związki zachodzące pomiędzy wyodrębnionymi grupami społecznymi,
• określa role odgrywane w grupach społecznych.

III. Formy, metody, techniki uczenia oraz środki dydaktyczne:
1. Formy nauczania:
• praca zbiorowa (klasowa),
• praca jednostkowa.


2. Metody i techniki nauczania:
• metody podające – objaśnienie, pogadanka,
• metody aktywizujące – burza mózgów, dyskusja,
• metody programowe – praca z podręcznikiem,
• problemowe – metoda przypadku.

3. Środki dydaktyczne:
• karta pracy: ,,Rodzaje grup społecznych”,
• tekst źródłowy ,,Czym jest rola społeczna”,
• tekst źródłowy ,,Przynależność klasowa a styl życia”,
• film edukacyjny ,,Grupy społeczne i ich rodzaje”,
• laptop, głośniki.

IV. Bibliografia:
a) Przedmiotowo-merytoryczna:
• Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1999.
• Dobrzycka E., Makara K., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum,
część 1, Warszawa 2009.
• Dubiecka A., Góralewicz Z., Piskorski P., Działam aktywnie. Wychowanie
do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, Warszawa 2002.
• Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1981.
b) Filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna:
• Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci
do nas mówiły, Poznań 1992.
• Marzec M., Naprzeciw trudnościom gimnazjalisty. O potrzebie wychowania
do wartości, [w:] ,,Zeszyty szkolne” nr 3/2006, s. 29-32.
• Mika S., Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1980.
c) Pedagogiczna i ogólno dydaktyczna:
• Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
• Barnes D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumienia się do kształcenia,
Warszawa 1988.
• Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001.
• Buehl D., Strategie efektywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, przeł. B. Piątek, Kraków 2004.
• Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej?, czyli refleksyjny praktyk w działaniu,
Warszawa 1999.
• Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów, Poznań 2000.

V. Tok lekcji:
1. Sprawy organizacyjne:
• powitanie uczniów klasy,
• sprawdzenie listy obecności,
• sprawdzenie pracy domowej,
• uczniowie zapisują temat do zeszytów: Grupy społeczne i ich rodzaje.
• wychowankowie notują do zeszytu następujące podpunkty:
a) Więzi społeczne a zbiorowość.
b) Rodzaje grup społecznych.
c) Role społeczne.
d) Funkcjonowanie jednostki w grupie społecznej.
2. Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu. Prosi uczniów o przypomnienie sobie sytuacji, w której wspólnie wykonywali jakieś zadanie, np. przygotowywali akademię, które zakończyło się sukcesem (metoda przypadku).
3. Uczniowie opowiadają o swoich przeżyciach i zapisują je na tablicy.
Następnie określają, które z nich uważają za najważniejsze lub najprzyjemniejsze. Każdy uczeń podchodzi do tablicy i stawia kropkę przy najważniejszym dla niego zapisie.
4. Nauczyciel pyta o korzyści płynące z przynależności do grupy i wspólnej pracy. Uczniowie dyskutują na ten temat i podają np. sukces przedsięwzięcia, przyjemne uczucia.
5. Uczniowie metodą burzy mózgu, określają czym są więzi społeczne. Podaną definicję zapisują do zeszytu.

Więzi społeczne – to relacje i zależności wiążące jednostkę z innymi, np. więzy krwi, języka.

6. Wychowawca zwraca uwagę uczniom na zależności między zbiorowością, a więzami społecznymi. Uczniowie podają przykłady zbiorowości, a następnie zapisują definicję zbiorowości do zeszytu.

Zbiorowość to zespół ludzi, w którym więzi utrzymują się choćby przez krótki czas,
np. para, krąg społeczny, tłum.

7. Nauczyciel przypomina uczniom, że tematem zajęć jest grupa społeczna i prosi uczniów o wypisanie, do jakich grup społecznych należą. Wypowiedzi uczniów zapisuje na tablicy, przy powtarzającym się stawia kreski. Podczas zapisywania wypowiedzi uczniów tak rozmieszcza je na tablicy, aby później wyodrębnić spośród nich trzy kategorie.
8. Uczniowie wymieniają podobieństwa i różnice występujące między określonymi grupami. Próbują je zdefiniować. Następnie nauczyciel podaje cechy grupy społecznej, a uczniowie zapisują je do zeszytu:

Cechy na podstawie jakich wyróżniamy grupy społeczne:
• przynajmniej 3 osoby,
• więzi o względnie trwałym charakterze,
• odrębności,
• system wartości,
• cele, interesy, potrzeby, symbolika.

Grupą społeczną jest:
• rodzina,
• klasa,
• szkoła,
• społeczeństwo,
• naród.

9. Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy: ,,Rodzaje grup społecznych”, następnie wklejają ją do zeszytu. Uczniowie zapoznają się z nią, a następnie podają przykłady poszczególnych grup społecznych.
10. Nauczyciel zwraca uwagę, że każdy z członków odgrywa w grupie rolę społeczną zajmowaniem określonej pozycji lub wykonywanym zadaniem. Następnie uczniowie zapoznają się z tekstem źródłowym ,,Czym jest rola społeczna?” (podręcznik s. 13).
11. Uczniowie po przeczytaniu wyjaśniają metodą burzy mózgu, czym różnią się między sobą role społeczne oraz podają przykłady, w jaki sposób rola społeczna oddziałuje
na emocje, przekonania i postawy człowieka.
12. Wychowankowie zapisują do zeszytu definicję roli społecznej.

Rola społeczna to oczekiwany przez zbiorowość zespół zachowań jednostki zajmującej określoną pozycję społeczną. Zespół praw, obowiązków i wartości związanych
z zajmowaniem określonej pozycji w grupie.
Człowiek uczestniczy w rolach społecznych:
• dziecko,
• uczeń,
• nastolatek,
• Polak,
• katolik,
• wolontariusz,
• członek klubu.

13. Uczniowie dochodzą do wniosku, że człowiek w życiu odgrywa wiele ról społecznych. Poza tym obowiązki wynikające z pełnienia różnych ról trudno ze sobą pogodzić, stąd konflikt ról.
14. Nauczyciel przedstawia uczniom problem do rozwiązania, uczniowie dyskutują
na temat: ,,Jaka jest szczególna rola rodziny w życiu każdego człowieka?”.
15. Nauczyciel zwraca uwagę, że każdy z Nas jest członkiem wielu grup społecznych. Uczniowie na wykresie kołowym przedstawiają zależności między różnymi grupami społecznymi.

Funkcjonowanie jednostki w grupie społecznej:
1. Rodzina
2. Grupa rówieśnicza.
3. Społeczność lokalna.
4. Społeczeństwo.

16. Nauczyciel na podsumowanie zajęć włącza uczniom film edukacyjny ,,Grupy społeczne i ich rodzaje”.
17. Zadanie pracy domowej.
18. Pożegnanie uczniów.

VI. Praca domowa:
1. Wyjaśnij pojęcia konformizm i nonkonformizm.
2. Przeczytaj tekst źródłowy ,,Przynależność klasowa a styl życia” (podręcznik s. 17)
i odpowiedź na trzy pytania:
• Wymień dwa czynniki decydujące i przynależności do określonej klasy społecznej.
• Odpowiedz, na jakie dziedziny życia zdaniem autora ma wpływ przynależność klasowa.
• Wyjaśnij, w jaki sposób otoczenie klasowe wymusza na jednostce określone postępowanie.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3446


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.