Katalog

Małgorzata Adamus, 2013-08-29
Łódź

Język angielski, Sprawdziany i testy

czasowniki złożone (phrasal verbs)-kartkówka

- n +


Wstaw brakujące przyimki do czasowników złożonych. Polskie znaczenie czasownika jest podane w nawiasie.
1.I am looking ................ ................ Steve’s party at the weekend. (bardzo się cieszyć/oczekiwać z niecierpliwością)
2.Andy is going to look ................ the cats while we are on holiday. (zaopiekować się)
3.The police had been looking ................ the escaped criminal for 2 years and finally, they caught him. (szukać)
4.Thieves broke ................ Johnson’s Jewellery store last night. (włamać się)
5.School breaks ................ in the middle of July. (kończyć się)
6.My car broke ................ on the way to the aiport. (zepsuć się)
7.It’s hard to have a job and bring ................ three children. (wychować)
8.Dave finally turned ................ at the party more than two hours late. (pojawić się)
9.The boy turned ................ to be very good at swimming. (okazał się)
10.He is going to turn ................ the offer of a new job. (odrzucić/odmówić)
11.I gave ................ going to the gym because I don’t have enough time these days. (przestać/zarzucić)
12.After he got ................ the flu, he came back to work. (wyzdrowieć)
13.Don’t do it! You won’t get ................ ................ it. (uchodzić płazem)
14.He finally gave ................ and let her drive the car. (poddać się)
15.If you aren’t watching the film, can you please turn ................ TV. (wyłączyć)
16.You must promise me that you won’t give ................ the secret to anyone. (wyjawić/zdradzić)
Wyświetleń: 1167


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.