Katalog

Tomasz Balik, 2013-08-26
Jelenia Góra

Język niemiecki, Różne

Wzorcowa zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd (zagraniczny)

- n +

data .......

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA WYJAZD

Wyrażam zgodę na udział córki / syna ............................................................w zajęciach wyjazdowych (warsztatach językowych) w mieście …..…….., które odbędą się dnia ………………. .

Stwierdzam, że nie istnieją przeciwwskazania do uczestnictwa syna/ córki w wyjeździe jednocześnie zgadzam się na udzielenie niezbędnej pomocy medycznej córce/synowi w przypadku zaistniałej konieczności. Poznałem regulamin wycieczki i zasady bezpieczeństwa, które opowiedział mi syn / córka (lub zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły).

Uczulenia, dolegliwości: ............................................................
Przyjmowane leki: ............................................................


Imię i nazwisko rodziców lub prawnych opiekunów:
….......................................................................................................................
Telefon kontaktowy do mnie: …...........................................................

podpis ..........

data ...........
Wyświetleń: 665


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.