Katalog

Beata Jędrusiak, 2013-06-28
Tarnów

Zajęcia pozaszkolne, Scenariusze

Scenariusz zajęć grupowych. Stres - jak sobie z nim radzić?

- n +

Scenariusz zajęć grupowych.
Temat: Stres – jak sobie z nim radzić?
Cele:
- nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- poznanie przez wychowanków definicji stresu
- poznanie rodzajów stresu

Miejsce:
- świetlica

Prowadzący:
- wychowawca
- przewodniczący grupy,
- wyznaczeni wcześniej wychowankowie do przeprowadzenia zajęć

Uczestnicy:
- wychowankowie grupy

Przebieg spotkania:
- przygotowanie przyjaznej atmosfery spotkania (ustawienie krzeseł w kręgu)
- zajęcie miejsc przez uczestników
-powitanie, rozpoczęcie zajęć
- wprowadzenie do tematyki zajęć
- rozwinięcie tematu
- dyskusja
- zakończenie spotkania

Metody pracy:
- pogadanka
- dyskusja

Forma:
- praca w kręgu

Wstęp:
Tematem spotkania jest stres oraz radzenie sobie z nim. Zapewne każdy z was spotkał się kiedyś z sytuacją stresującą, o tym jak zachować się w takich przypadkach porozmawiamy podczas dzisiejszych zajęć.

Przedstawienie definicji stresu:

Stres jest naturalną reakcją organizmu na bodziec stresowy. Charakteryzuje się
w pierwszej kolejności wyrzutem hormonów, następnie reakcją układu nerwowego. Stres może mobilizować do walki albo powodować ucieczkę. (Źródło, na podstawie: Kijak M. „Stres”).
Z medycznego punktu patrzenia stres jest pewnego rodzaju zaburzeniem homeostazy spowodowane jakimś czynnikiem. Pozytywny stres powoduje, że w układzie nerwowym impulsy przesyłane są coraz szybciej oraz zmysły są bardziej wyczulone. Stres może też negatywnie działać na organizm człowieka. Mowa tu głównie o lęku przed czymś nieznanym, nowym, dodatkowo lękowi towarzyszą objawy: uczucie gorąca, drżenie rąk, bladość na twarzy, zimny pot. (Źródło, na podstawie: M. Kijak „Stres”).

Przedstawienie wychowankom klasyfikacji stresu:
Eustres – stres dobry, jest stenem pełnego zadowolenia pobudza do działania, stres pozytywny
Dystres – stres zły, jest stanem demotywującym, który występując przewlekle prowadzi do chorób psychosomatycznych, wyniszczenia organizmu, stres negatywny. (Źródło: Na podstawie Selye H. „Stres okiełznany”).


Reakcja na stres:

Cechuje ją charakter trójfazowy:
1). Reakcja alarmowa – mobilizacja organizmu do działania
2). Odporność – przystosowanie się do bodźca stresującego (stresora)
3). Wyczerpanie – jeśli stresor działa zbyt długo powoduje utratę zdolności obronnych
w konsekwencji nawet śmierć. (Źródło: Na podstawie Selye H. „Stres okiełznany”).

Nasze sposoby na stres (wychowankowie wyznaczeni wcześniej do przygotowania tematu podają swoje sposoby, grupa uzupełnia o swoje):

- spędzanie wolnego czasu czynnie
- relaksacja przy muzyce
- spacer po parku, lesie, słuchanie śpiewu ptaków szumu drzew, strumieni…
- spotkanie w gronie znajomych
- jeśli jesteś pesymistą zmień sposób myślenia – myśl optymistycznie
- asertywność na zbyt duży nakład obowiązków
- rozrywka kino, teatr
- picie wody, świeże powietrze

Ćwiczenie na pozbycie się stresu:
1. Pomyśl o stresującym cię problemie
2. Określ problem w skali 1-10 jaki on dla Ciebie jest 1-bardzo słaby 10- bardzo silny)
3. Następnie dwoma, palcami prawej ręki opukuj (oklepuj) punkty [powtarzając 3 razy: nawet jeśli…. (tu wstawiamy sobie nasz problem), to głęboko i całkowicie akceptuję siebie]:
- zewnętrzną krawędź dłoni
- punkt brwi
- kąt oka
- pod okiem
- pod nosem
- pod ustami
- kość obojczyka
- pod pachą
- czubek głowy
Ponownie wracasz do problemu i oceniasz w skali od 1-10 jaki on jest. Ćwiczyć należy do momentu, aż skala spanie do 0 lub 1. (Źródło: Na podstawie Kijak M. „Stres”).Dyskusja
Dyskusja na temat stresu. Stres motywuje nas do działania czy działa hamująco??

Podsumowanie i zakończenie zajęć

Bibliografia:
- Kijak M. „Stres”
- Selye H. „Stres okiełznany”
Wyświetleń: 1339


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.