AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Roman, 2013-06-28
Wałbrzych

Uroczystości, Scenariusze

Pożegnanie absolwentów - uczniów klas szóstych

- n +

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI
POŻEGNANIA ABSOLWENTÓW – UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH

Część oficjalna:

Uroczyste wejście szóstoklasistów do dźwięków poloneza. Po wejściu do sali część uczniów wykonuje układ taneczny, pozostali zajmują miejsca na ławeczkach. Grupa tańcząca poloneza, po jego zakończeniu, również siada.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
Proszę o powstanie……………… Baczność! ……………………….
Poczet sztandarowy - sztandar szkoły wprowadzić!

(Wprowadzenie pocztu.)

Do hymnu państwowego !

(Hymn państwowy.)

Spocznij!
Do hymnu szkoły!

(Hymn szkoły.)

Spocznij. Proszę o zajęcie miejsc……………………………..
Witamy serdecznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości: dyrekcję szkoły, całe grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców. Nasze spotkanie rozpoczniemy od uroczystego przekazania sztandaru
i ślubowania szóstoklasistów.

(Wchodzi nowy poczet sztandarowy złożony z uczniów klas piątych.)

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
W imieniu młodzieży klas szóstych opuszczających mury tej szkoły przekazujemy na wasze ręce sztandar szkoły. Mamy nadzieję, że będziecie godnie reprezentować społeczność uczniowską.
(Następuje przekazanie sztandaru.)
Przewodnicząca SU:
Uwaga: Już wkrótce staniemy się absolwentami szkoły podstawowej. Przed nami uroczysty moment ślubowania. Proszę o wystąpienie przedstawicieli klas VI.

(wychodzą przedstawiciele klas VI – uczniowie, którzy za chwilę otrzymają świadectwa z wyróżnieniem)

Do ślubowania!
………………………………………………………………..

(Przedstawiciele szóstoklasistów powtarzają tekst ślubowania za przewodniczącą)

Ślubujemy ci szkoło -
strzec wiernie twego honoru,
a dalszą pracą i nauką -
rozsławiać twoje imię.

(Wszyscy absolwenci.)
Ślubujemy ci szkoło!

Przewodnicząca SU:
Po ślubowaniu.!
(schodzą przedstawiciele klas VI)


Przewodnicząca SU:
Proszę wszystkich o powstanie. …………….. Baczność!...............
Poczet sztandarowy - sztandar szkoły wyprowadzić! …………………………….

(Wyprowadzenie sztandaru)

Przewodnicząca SU:
Spocznij. Proszę o zajęcie miejsc…………………………
Proszę o zabranie głosu panią dyrektor …………………………….

(Przemówienie dyrektora szkoły. Wręczenie świadectw z wyróżnieniem, dyplomów oraz nagród.)

Przewodnicząca SU:
A teraz serdecznie zapraszamy na krótki program artystyczny zatytułowany „Przeżyjmy to jeszcze raz!”. Dedykujemy go całej Radzie Pedagogicznej, Dyrekcji i Rodzicom. Dla nas - niech będzie on wspomnieniem tych sześciu przeżytych w szkole lat.

Część artystyczna:
PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ!

(W trakcie każdej lekcji wchodzi uczeń z ogłoszeniem)

Dzień dobry, czy można coś ogłosić ? Uczniowie biorący udział w programie pożegnania klas szóstych proszeni są
po lekcjach na próbę do sali gimnastycznej. Do widzenia.

Lekcja przyrody
/Wchodzi nauczyciel z dziennikiem, za nim dzieci./
Nauczyciel:
Dzień dobry.
/Nauczyciel otwiera dziennik, uczniowie siadają i rozpakowują plecaki/.
Nauczyciel:
Na dzisiaj mieliście przygotować informacje o swoich domowych zwierzątkach. Czy jest ktoś chętny do odpowiedzi?
Uczeń I:
Proszę pani, ja mam w domu chemika.
Nauczyciel:
Chemika ???
Uczeń I:
Tak, chemika. Takie zwierzątko do szczura podobne, ale naukowo chemik się nazywa. Inaczej podmorska świnka.
Nauczyciel:
Taka świnka nazywa się morska, a nie podmorska, i chomik, a nie chemik. Siadaj, Paulina, i przygotuj się na jutro jeszcze raz. Kto następny ?

Wejście ucznia z ogłoszeniem.

Uczeń II:
Proszę pani, ja mam zagadkę o zwierzętach.
Nauczyciel:
Słuchamy, Kacper.
Uczeń II:
Co ma każdy ptak ?
Uczeń III:
Każdy ptak ma skrzydła.
Uczeń II:
Każdy ptak ma ptasi rozum. Dalszy ciąg zagadki. Siada ptak na brzegu gniazda i co składa ?
Uczeń III:
Jajka.


Uczeń II:
/Ironicznie/
Na brzegu gniazda jajka składa, żeby mu na ziemię wypadły ? On skrzydła składa, bo już nie musi fruwać. Teraz zaś, jak już jest w gnieździe, co on znosi ?
Uczeń III:
Jajka.
Uczeń II:
/Ironicznie, pukają się w głowę/
Ptak w gnieździe znosi niewygody. Na łeb mu się leje, we łbie wichura szumi, a on to wszystko znosi. A jajka to ptak znosi przy okazji.
Nauczyciel:
Wystarczy, Kacper. Czy ktoś jeszcze ?
Uczeń IV:
Proszę pani, ja znam kawał o słoniu.
Nauczyciel:
Może innym razem.
/dzwonek na przerwę/
Dokończymy na następnej lekcji, do widzenia.
/Wychodzą/

Lekcja historii
Nauczyciel:
Dzień dobry.
/Nauczyciel otwiera dziennik, uczniowie siadają i rozpakowują plecaki/.
Nauczyciel:
Marcin, przeczytaj nam swoje wrażenia z wycieczki do zamku.

Wejście ucznia z ogłoszeniem.

Uczeń:
/czyta/
W czasie ostatniej klasowej wycieczki nauczyłem się wielu pożytecznych rzeczy. Pojechaliśmy do jednego historycznego zamku. Pan przewodnik zaprowadził nas do lochu siedmiu zaduszonych. To było bardzo pouczające. Pan przewodnik powiedział, że książę Msciwój miał ośmioro dzieci i kazał je bez sądu udusić, ale jeden syn mu uciekł i dlatego w tym lochu jest tylko siedmiu zaduszonych. I pan przewodnik pokazywał nam, jak te biedne dzieci dyszały, a potem sztywniały i już. To było bardzo pouczające. Potem pan przewodnik powiedział nam, że książę Mściwój otruł swoją żonę. To było bardzo pouczające, bo pan przewodnik pokazywał, jak się truje. No więc bierze się zwyczajnie kielich, nalewa trochę zatrutego wina i mówi: Wypij, kochana moja, wypij na zdrowie to winko. Ona wypija i od razu chlap na ziemię i tylko jej nogi drgają, bo mają konwulsje. Ale najciekawsze było wtedy, jak pan przewodnik pokazywał nam koła do łamania chłopów pańszczyźnianych oraz topory do ćwiartowania. To było bardzo pouczające, bo pokazywał nam, jak ćwiartowali. No więc zwyczajnie – bierze się chłopa pańszczyźnianego, kładzie na pieńku, obcina ręce, nogi i już. Ta wycieczka była bardzo ciekawa, na następną już się zapisałem, bo historia jest bardzo pouczająca.
/dzwonek na przerwę/
Nauczyciel:
Do widzenia.
/Wychodzą/

Przed lekcją matematyki.
/Uczniowie wchodzą do klasy./
Uczeń I:
Ty… Jesteś nowa… Umiesz podpowiadać na matematyce systemem fizjonomicznym ?
Uczeń II:
Fizjonomicznym ? Nie słyszałam o czymś takim .


Uczeń I:
U nas na matematyce zawsze tak się podpowiada. A ja ten system wymyśliłam. Musisz się go nauczyć. Zapamiętaj sobie:
/pokazując/
Dotknąć czoła – 1. Dotknąć policzków – 2. Dotknąć nosa – 3. Dotknąć brody – 4. Dotknąć ucha – 5. Zrobić ryjek – 6.
Ziewnąć – 7. Podrapać się – 8. Nadąć policzki – 9. Mrugnąć – 0. Pokazać pięść – dodać. Pokazać dwie pięści – odjąć.
Pokręcić głową – pomnożyć. Zmarszczyć brwi – podzielić.
Uczeń II:
Żartujesz! Ja mam to wszystko umieć?
Uczeń I:
A kto, nauczyciel? Powtórz!
Uczeń II:
Zrobić ryjek 6…, zrobić ryjek – 6…, zrobić ryjek – 6…
Uczeń I:
Tylko o ryjku zapamiętałeś? Ty głąbie! Naucz się tego porządnie, a na razie patrz, nadaję sygnał.
/Nadyma policzki, drapie się, ziewa itp./
Co ja zrobiłam?
Uczeń II:
Małpę.
Uczeń I:
No co ty, zrobiłam działanie! Masz tu spis sygnałów, a jak pójdę do tablicy, będziesz nadawała.
/Dzwonek na lekcję/

Lekcja matematyki.
/Wchodzi nauczyciel, uczniowie wstają/
Nauczyciel:
Dzień dobry.
/Nauczyciel otwiera dziennik, uczniowie siadają i rozpakowują plecaki/.

Wejście ucznia z ogłoszeniem.

Nauczyciel:
/Zastanawiając się/
Weźmy do odpowiedzi… naszą strongmenkę Agatę.
/Uczeń I wstaje/
Słuchaj, Agato, 35 % bokserów zostaje kalekami na całe życie. W naszej szkole na 300 uczniów 90 uprawia boks. Jaki procent uczniów naszej szkoły zostanie kalekami na całe życie?
Uczeń II:
/Podpowiada systemem fizjonomicznym, uczeń I milczy/
Nauczyciel:
Boks prowadzi do kalectwa fizycznego, lecz ja cię, Agata, dyskwalifikuję umysłowo.
/Wpisuje jedynkę. Dzwonek na przerwę. Wszyscy wychodzą, Uczeń I pokazuje uczniowi II gest poderżnięcia gardła/

Przed lekcją muzyki.
/Uczniowie wchodzą do klasy./
Uczeń I:
Słuchaj, co będziemy dzisiaj robić na muzyce?
Uczeń II:
Nie pamiętasz, muzyczka zapowiedziała, że dalej ćwiczymy poloneza na pożegnanie klas szóstych.
Uczeń I:
Zrobimy jej kawał. Mam tu płytę z „WAKA WAKA”, włożymy ją do odtwarzacza. Jak muzyczka wciśnie PLAY, zamiast poloneza usłyszy Shakirę.
/Dzwonek na lekcję/

Lekcja muzyki.
/Wchodzi nauczyciel, uczniowie wstają/
Nauczyciel:
Dzień dobry.
/Nauczyciel otwiera dziennik, uczniowie siadają i rozpakowują plecaki/.

Wejście ucznia z ogłoszeniem.

Nauczyciel:
Na dzisiejszej lekcji nadal ćwiczymy poloneza na uroczyste pożegnanie klas szóstych. Zapraszam na środek klasy.
/Nauczyciel włącza muzykę, robi zdziwioną minę, uczniowie tańczą WAKA WAKA. Dzwoni dzwonek na przerwę i wszyscy wychodzą./

Godzina wychowawcza.
/Wchodzi nauczyciel z dziennikiem, za nim dzieci./
Nauczyciel:
Dzień dobry.
/Nauczyciel otwiera dziennik, uczniowie siadają/
Na dzisiejszej godzinie wychowawczej Damian przedstawi nam zawód lekarza.
Uczeń:
Proszę pani, ja to napisałem w formie opowiadania.
Nauczyciel:
Dobrze, Damian, czytaj.

Wejście ucznia z ogłoszeniem.

Uczeń:
Sala operacyjna była już przygotowana. Na stole leżał kolejny pacjent. Obok niego asystenci i pielęgniarki. Nagle otworzyły się drzwi i ukazała się biała postać. To ona! Wybitna chirurga polska. Zaraz będzie ciąć.
Nauczyciel:
Kto, chirurga?
Uczeń:
Usłyszałam w telewizji, że potrzebne są żeńskie nazwy niektórych zawodów. Ja się z tym całkowicie zgadzam i dlatego napisałam chirurga. Czytam więc dalej. Siostro, proszę o skalpel – chirurga rzuciła sucho, po czym zamknęła oczy i jednym mistrzowskim ruchem rozcięła pacjentowi jamę brzuszną. Mijały cenne sekundy walki o życie. „Doktorze, chory potrzebuje więcej tlenu, proszę otworzyć okno”. Pacjent powoli odzyskiwał przytomność. Otworzył oczy i nagle jego twarz wydała jej się dziwnie znajoma. Ależ tak! To on! Jej dawny nauczyciel! „Co za cudowne spotkanie nas dwojga przy tym wspólnym stole” – powiedziała do niego. Jola?... „Jak to dobrze, że to ty mnie operujesz, bo do ciebie miałem zawsze największe zaufanie z całej klasy”. Po tej pochwale jakby nowe siły wstąpiły w chirurgę. Już nawlekała igłę i wyjątkowo pięknym ściegiem fastrygowała swojego nauczyciela.
/Dzwonek na przerwę//
Nauczyciel:
Siadaj, Damian, na następną lekcję sto razy napiszesz słowo chirurg. Do widzenia.
/wszyscy wychodzą./

Przewodnicząca SU:
Niestety, ten dzwonek zadzwonił dla nas po raz ostatni. Dlatego dzisiaj dziękujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu,
wszystkim pracownikom naszej szkoły i rodzicom. Życzymy, by każde następne pokolenie, które będzie przekraczało progi tej szkoły, było lepsze od poprzedniego. Symbolem naszej wdzięczności niech będą róże, a dodatkiem do nich - muzyczny kwiatuszek w wykonaniu uczennic klas szóstych.

/Wręczenie kwiatów nauczycielom, w tle utwór instrumentalny grany przez uczennice/

Przewodnicząca SU:
Serdecznie dziękujemy za przybycie, prosimy o rozejście się do klas.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1349


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.