Katalog

Anna Stefaniak, 2013-06-27
Warszawa

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Drzewa i krzewy wiosną.

- n +

KONSPEKT

Osoba prowadząca: Anna Stefaniak
Data: 24.04.2012 roku
Skład zespołu: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
KLASA II nauczanie zintegrowane
Czas trwania: nauczanie zintegrowane, 90 minut
Temat: Drzewa i krzewy wiosną.
Cele główne:
• Wydłużanie czasu skupienia uwagi.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
• Rozwijanie autoorientacji i orientacji przestrzennej.
• Rozwijanie komunikacji.

Cele szczegółowe:
• stymulowanie do mowy czynnej
• rozpoznawanie własnej fotografii i zdjęć kolegów z klasy
• kształtowanie pojęć JEST i NIE MA
• rozumienie i zapamiętanie swojego imienia oraz imion kolegów z klasy
• wdrażanie do punktualności i dyscypliny w klasie
• kształtowanie postawy ucznia
• wzbudzanie pozytywnych reakcji emocjonalnych
• kształtowanie rozumienia zmian zachodzących w przyrodzie
• rozpoznanie drzewa i krzewu
• wskazanie gałęzi, paków (ewentualnie liści i kwiatów)
• kształtowanie pojęć gruby i cienki oraz wysoki i niski

Metody:
• słowna,
• oglądowa,
• praktycznego działania
Formy pracy: indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne: tablica obecności, zdjęcia uczniów, piktogramy pory roku, etykiety z nazwą pory roku i dnia tygodnia, ilustracje pogody, tamburyn, odtwarzacz CD, płyta z melodią piosenki powitalnej, pinezki, zeszyty, klej, kredki, etykiety wklejane do zeszytu, farby plakatowe, gąbeczki, kontury drzew na kartonie.

Tok zajęć
1. POWITANIE
2. USTALENIE PORY ROKU
Jest Wiosna.
Dzieci wyklaskują wiosna.
Dziecko przypina piktogram na tablicy.
Słuchanie wiersza o wiośnie.
3. USTALENIE DNIA TYGODNIA

Dziś jest wtorek.
Dzieci wyklaskują wtorek.
Dziecko przypina wyraz na tablicy.

4. SPRAWDZENIE OBECNOŚCI

Czy jest dziś „imię”?
Dzieci wskazują kolegę.
Dziecko podnosi rękę i „mówi” JESTEM.
Dziecko przyczepia swoje ZDJĘCIE na tablicy.

5. LICZENIE DZIECI
Pani liczy dzieci.
Dzieci liczą siebie.
6. OBSERWACJA NIEBA PRZY OKNIE
Ustalenie czy: ŚWIECI SŁOŃCE; JEST POCHMURNO; PADA DESZCZ, PADA ŚNIEG.
Dzieci przyczepiają obrazki z pogodą na tablicy.
7. WYPEŁNIANIE ZESZYTÓW.
Wklejanie nazwy pory roku i dnia tygodnia.
Układanie imienia z części według wzoru. Wklejanie.
Rysowanie pogody. Wklejanie podpisu.
Wklejanie obrazka związanego z tematem.
8. Wyjście do ogrodu.

9. Obserwacja wybranego drzewa i krzewu.

Wyróżnienie gałęzi, pąków, listków, kwiatów, paczków kwiatowych.

10. Utrwalanie pojęć wysoko- nisko, wysoki- niski.

Wskazywanie wysokich drzew i niskich krzewów.
Zabawa ruchowa „drzewo- krzak”- naśladowanie wysokiego drzewa i niskiego krzaka.

11. Powrót do klasy i wykonanie pracy plastycznej.
Zamalowanie konturów drzewa i krzewu metodą nakładanie małych plam za pomocą gąbki.
12. Sprzątanie po zajęciach i pożegnanie.
Wyświetleń: 1317


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.