Katalog

Anna Stefaniak, 2013-06-27
Warszawa

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Powitanie wiosny

- n +

KONSPEKT
Data: 21.03.2012 rok
Skład zespołu: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Czas trwania: 90 minut

Temat: Powitanie wiosny. Wycieczka.

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak
CELE
- poznanie zwyczajów i tradycji związanych z powitaniem wiosny i pożegnaniem zimy
- kształtowanie wrażliwości estetycznej, poczucia piękna
- kształtowanie otwartej postawy w celu zdobywania nowej wiedzy
- kształtowanie wspólnych przeżyć, integrowanie szkoły
- pobudzenie uczniów do działania
CELE OPERACYJNE
- rozwijanie zmysłów: słuchu i wzroku
- doskonalenie sprawności ruchowej
- stworzenie atmosfery wspólnej, kulturalnej zabawy
- poznawanie i utrwalanie nowych słów
- współpraca w grupie
- komunikacja w grupie
- wykonywanie zadań wg określonej kolejności
- przestrzeganie zasad zachowania się nad rzeką i na ulicy
- wskazywanie zwiastunów wiosny
- poznanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
METODY PRACY: słowno – oglądowe, praktycznego działania, aktywizujące

FORMY PRACY: zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: żółte czapki, ilustracje wiosenne, kukła Marzanny, paski krepiny, wiersze o wiośnie

TOK ZAJĘĆ.
1. Rozdanie wiosennych czapek i samodzielne ubranie się w nie.
2. Nawoływanie wiosny i szukanie Marzanny (zabawa ciepło- zimno).

Dzieci: Wiosno gdzie jesteś?
Wiosna: Tutaj….
Dzieci: Wiosno chodź do nas.
Wiosna: Nie mogę. W pobliżu jest mój wróg Marzanna.
Dzieci: Wiosno co mamy robić?
Wiosna: Odnajdźcie ją i wygońcie.
szukanie Marzanny (ciepło- zimno).

Dzieci szukają Marzanny bawiąc się w ciepło- zimno (wskazanie osoby odpowiedzialnej za niesienie Marzanny).

3. Pogadanka dotycząca zwiastunów wiosny przeprowadzona na powietrzu. Zwrócenie uwagi na pąki, trawę, kwiaty, bazie, słonce, kolory: zielony i żółty.
4. Wskazywanie zwiastunów wiosny podczas spaceru Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za oznaczanie drogi na powitanie wiosny (paskami krepiny).
5. Pochód z Marzanna nad wodę.
6. Odczytanie wierszy na powitanie wiosny.
7. Utopienie Marzanny.
8. Powrót do szkoły.
Wyświetleń: 908


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.