AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Klingsporn, 2013-06-21
Grodzisk

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

przygotowany w związku z ubieganiem się
o stopień nauczyciela dyplomowanego
w okresie stażu od 1 września 2010r. do 31 maja 2013r.

Zakład Poprawczy
w Grodzisku Wlkp.
Gimnazjum nr 3
mgr Małgorzata Klingsporn
wrzesień 2010 r.
I. Przebieg pracy zawodowej.
1. Staż pracy
 11 lat
2. Posiadany stopień
 Nauczyciel mianowany
3. Specjalność wyuczona :
 Magister pedagogiki opiekunczej i resocjalizacyjnej
4. Ukończone formy doskonalenia
 Studia Podyplomowe z matematyki
 Studia Podyplomowe z informatyki
 Studia podyplomowe z biologii (2009/2011)
5. Dodatkowe zadania.
 pełnienie funkcji wychowawcy klas
 gromadzenie pomocy i środków dydaktycznych jako opiekun pracowni matematycznej


II Główne cele do realizacji
1. Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez współpracę z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy, dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.
3. Praca z uczniem słabym i zdolnym.
4. Rozwijanie umiejętności właściwego klimatu współpracy z uczniami .
5. Zdobycie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
(rozp. § 8 ust. 2 pkt. 1)
Zadania Formy realizacji Termin Wynik potwierdzający zaplanowane efekty
1 2 3 4
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy w szkole • zdefiniowanie potrzeb rozwoju własnego
• współpraca z doradcą metodycznym ds. matematyki
• organizacja i prowadzenie koła zainteresowań
• uczestniczenie w kursach, warsztatach i szkoleniach doskonalących własny warsztat pracy
• współpraca z pedagogiem, psychologiem,
• prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy z nauką
• opracowanie i aktualizacja terminarza pracy nauczyciela
• opracowanie porównania wyników z egzaminów gimnazjalnych na podstawie edukacyjnej wartości dodanej.IX 2010

cały okres stażucały okres stażu

cały okres stażu

• program rozwoju zawodowego
• program spotkań , wypisy z dziennika zajęć
• potwierdzenia, zaświadczenia z odbytych zajęć

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(rozp. § 8 ust. 2 pkt. 2)

Zadania Formy realizacji Termin Wynik potwierdzający zaplanowane efekty
1 2 3 4
Wykorzystanie umiejętności stosowania TI
w pracy nauczyciela. • Doskonalenie wiedzy informatycznej umożliwiającej pozyskiwanie, gromadzenie i opracowanie informacji oraz organizowanie swojej pracy
• przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach www. Instytucji związanych z oświatą
• wykorzystanie połączeń internetowych do gromadzenia i upowszechniania wiedzy z matematyki i biologii
• przechowywanie informacji za pomocą bazy danych
• komputerowe opracowanie testów i sprawdzianów dla uczniów
• wykorzystanie technologii informacyjnej w czasie lekcji matematyki i biologii cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres staż

• materiały zamieszczone na stronach www.

• zestaw adresów internetowych
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(rozp. § 8 ust. 2 pkt. 3)

Zadania Formy realizacji Termin Wynik potwierdzający zaplanowane efekty
1 2 3 4
Praca na rzecz Rady pedagogicznej Aktywna praca w zespole przedmiotowym: praca z uczniem słabym i uczniem zdolnym

Upowszechnianie nowości wydawniczych z zakresu nauczania matematyki i biologii
Opracowanie i gromadzenie różnych dokumentów, konspektów lekcji, scenariuszy zajęć, testów
Układanie testu kompetencji dla klas I z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.
Pomoc nauczycielom ubiegającym się o niższe stopnie awansu zawodowego
Współpraca z innymi nauczycielami w zakresie integracji międzyprzedmiotowej
Praca w zespole wychowawczym oraz przedmiotowym

cały okres stażu


cały okres stażu

wrzesień 2010

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 4a)
Zadania Formy realizacji Termin Wynik potwierdzający zaplanowane efekty
1 2 3 4
Działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuncze Opracowanie programu kółka matematycznego i biologicznego
Inspirowanie uczniów do wykorzystania w nauce technik multimedialnych
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy
Opracowanie programu pracy z uczniem słabym

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (rozp. § 8 ust. 2 pkt 4c),

Zadania Formy realizacji Termin Wynik potwierdzający zaplanowane efekty
1 2 3 4
Poszerzenie działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki i biologii
• wdrażanie i ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania z matematyki i biologii
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
• aktywny udział w wybranych formach doskonalenia organizowanych przez ODN i inne uprawnione instytucje
• udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej
• zwiekszenie ilości zajęć prowadzonych metodami aktywnymi, opracowanie scenariuszy tych zajęć
• opracowanie narzędzia i przedstawienie na radzie pedagogicznej raportu z testu kompetencji klas I matematyczno- przyrodniczej oraz porównanie z wynikami z lat wczesniejszych • Poświadczenie Pana Dyrektora szkół

§ 8 ust. 2 pkt. 4d

Posługiwanie się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.


………………………………
opracowałaPlan rozwoju zawodowego zatwierdzam / nie zatwierdzam /*……………………………. …………………………………
data podpis dyrektora


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1190


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.