Katalog

Sylwia Sajdłowska-Mochalska, 2013-06-21
Grębocin

Chemia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian dla klasy II - "Alkohole i fenole"

- n +

Alkohole i fenole – sprawdzian wiadomości dla klasy II


Imię i nazwisko ucznia……………………………………………. Klasa ………………


1. Zapisz cząsteczkowe równanie reakcji fermentacji alkoholowej uwzględniając warunki tego procesu. (1p.)

……………………………………………………………………………………………………………


2. Zaproponuj metodę doświadczalnego odróżnienia glikolu od etanolu.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
podaj wzór potrzebnego odczynnika ………………….
zapisz przewidywane obserwacje
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (3p)
3. Wymienione nazwy roztworów wodnych substancji uporządkuj zgodnie ze wzrastającą wartością pH?
1) metanol ,2) fenol, 3) glikol etylenowy, 4) kwas siarkowy(IV), 5) kwas fosforowy(V)
………………………………………………………………………. (1p)
4. Zapisz wzór sumaryczny i pół-strukturalny alkoholu o nazwie heksan-2-ol. (2p)5. Narysuj posługując się wzorami pół-strukturalnymi 2 izomery alkoholu o wzorze sumarycznym
C7H15OH. Podaj rzędowości narysowanych wzorów alkoholi. (3p)
6. Zapisz równania spalania butanolu do tlenku węgla (IV) i pary wodnej. (1p)
………………………………………………………………………………

7. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko kontrakcji i co jest jego przyczyną. (1p)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Mając podaną nazwę systematyczną związku: propano-1,2,3- triol:
a) podaj nazwę zwyczajową związku ……………………………………………….
b) określ, do jakich alkoholi należy, zapisz wzór pół-strukturalny i sumaryczny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
c) podaj charakterystyczne właściwości tego związku
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (4p)

Punktacja i oceny:
• 5 – 8 dopuszczający
• 9 – 11 dostateczny
• 12 – 14 dobry
• 15 -16 bardzo dobry


Opracowanie: mgr Sylwia Sajdłowska-Mochalska
Nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
Wyświetleń: 2295


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.