Katalog

Joanna Wtulich, 2013-06-21
Stupsk

Język rosyjski, Sprawdziany i testy

sprawdzian wiadomości teatr grecki, Antygona

- n +

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI TEATR GRECKI, ANTYGONA gr. I

……………………………………………………….
Imię i nazwisko

1. Z kultem, którego boga wiążą się początki teatru greckiego? 1p.
………………………………………………….
2. Na jaki okres w kulturze greckiej przypada rozwój teatru? 2p.
……………………………………………………
3. Wymień trzech wielkich tragików greckich. 3 p.
………………………………………………………………………………….
4. Przez ile dni w czasie świąt poświęconych Dionizosowi wystawiane były sztuki ? 1p. ……………………….
5. O niewystępowaniu w tragedii osób pochodzenia plebejskiego-mówiła zasada ............................................................................(wymień nazwę tej zasady). 1 p.
6. Połącz wyjaśnienia z hasłami: 5p.

Skene Wysokie nakrycie głowy aktorów

parodos
Zawody, w czasie których tragicy prezentowali swoje sztuki

onkos Budynek usytuowany obok orchestry, na którym umieszczano dekoracje

agon Wejście chóru

7. Udowodnij, że w Antygonie zachowano zasadę trzech jedności. 6 p.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Którego z braci Antygony Kreon zabronił pochować? 1 p.
a) Polinejkesa
b) Eteoklesa

9. Tragiczne losy Labdakidów (wymień co najmniej 3 wydarzenia): 3p.
a)……………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………
c)……………………………………………………………………………………………………
10. Po czyjej stronie opowiedziałbyś się w konflikcie między Antygoną a Kreonem? Udowodnij swoją rację. (Skomponuj plan rozprawki: sformułuj tezę, argumenty oraz wnioski). 8p.
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI TEATR GRECKI, ANTYGONA gr. II

……………………………………………………….
Imię i nazwisko

1. Jak nazywały się główne uroczystości poświęcone Dionizosowi ? 2p.
……………………………………………………
2. Na jaki okres w kulturze greckiej przypada rozwój teatru? 2p.
……………………………………………………
3. Co było tematem sztuk teatralnych? 2 p.
a)………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………
4. Przez ile dni w czasie świąt poświęconych Dionizosowi wystawiane były sztuki ? 1p. ………………………
5. O wykorzystaniu w tragedii stylu języka pełnego wzniosłości i patosu, zaś w komedii niskiego-mówiła zasada ....................................................................(wymień nazwę tej zasady). 1p.
6. Połącz wyjaśnienia z hasłami: 5p.

kommos Wyjście chóru

exodos Okrągły plac na środku amfiteatru, na którym występowali aktorzy

Orchestra
Pomost, po którym wkraczali aktorzy
Proskenion Scena płaczu


7. Udowodnij, że w Antygonie zachowano zasadę trzech jedności. 6p.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Tyrezjasz był: 1p.
a. wróżbitą
b. synem Kreona
c. strażnikiem
d. bratem Ismeny

9. Tragiczne losy Labdakidów (wymień co najmniej 3 wydarzenia): 3p.
a)……………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………
c)……………………………………………………………………………………………………
10. Po czyjej stronie opowiedziałbyś się w konflikcie między Antygoną a Kreonem? Udowodnij swoją rację. (Skomponuj plan rozprawki: sformułuj tezę, argumenty oraz wnioski). 8p.
Opracowanie: Joanna Wtulich
Wyświetleń: 4686


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.