Katalog

Renata Janus, 2013-06-19
Żory

Religia, Konspekty

Konspekt katechezy kl.III gimnazjum

- n +

Janus Renata
Konspekt katechezy w kl. III gimnazjum

Temat: Wspólnota wierzących w Chrystusa

Cele:
- Odkrywanie istoty Kościoła
- Uczeń wie co wyjątkowego można odkryć w Kościele, jako wspólnocie wierzących
- Uczeń rozumie, że Kościół to społeczność w której jest obecny Bóg
- Uczeń potrafi określić swoje zadania w Kościele

Pomoce:
Egzemplarze Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, podręcznik ucznia, plansze, ilustracje, arkusze papieru, mazaki

Metody:
Rozmowa kierowana, burza mózgów, dyskusja, praca z tekstami Pisma Świętego indywidualna i w grupach, pogadanka, praca z podręcznikiem


TREŚĆ KATECHEZY
Przywitanie.
Modlitwa na rozpoczęcie katechezy: „Duchu Święty, który…”
Sprawdzenie obecności i podanie tematu.

I.
Na podstawie opowiadania (B. Ferraro „Czterdzieści opowiadań na pustyni, s. 10) uczniowie próbują wyjaśnić analogię, jaka zachodzi pomiędzy postawą księżniczki a ich nastawieniem do Kościoła.

Niechęć i nieprzychylne nastawienie do Kościoła wynika najczęściej z nieznajomości prawdy o nim.

Co wiemy o Kościele, czym on jest?
Kościół jako Wspólnota. (tablica – plansza „Kościół”)

II.
Jaka jest najcenniejsza prawda o rzeczywistości Wspólnoty Kościoła? Co jest tajemnicą Kościoła?

Uczniowie pracując w grupach czytają fragmenty Pisma Świętego NT i odpowiadają na pytanie:

„Na podstawie tekstów biblijnych określ, co wyjątkowego można odkryć w Kościele jako wspólnocie wierzących. Do czego przyrównywany jest Kościół?”
Tekst 1: J 10, 1 – 16
Tekst 2: J 15, 1 – 11
Tekst 3: J 14, 1 – 6
Tekst 4: Mk 3, 31 – 35
Tekst 5: 1 Kor 12, 12 – 13. 27
Tekst 6: 1 P 2, 4 – 5a
Tekst 7: J 6, 56
Tekst 8: Ga 3, 26 – 27

Tablica:
1. KOŚCIÓŁ -WSPÓLNOTA
2. CIAŁO CHRYSTUSA
Chrystus - głowa
JA -jeden z członków
3. OWCZARNIA
Chrystus - Pasterz
JA -owca
4. WINNICA
Chrystus – krzew winny
JA -latorośl
5. BOŻA BUDOWLA
Chrystus - fundament
JA -żywy kamień

Podsumowanie: Kościół jako wspólnota wiary założony jest przez Jezusa Chrystusa. On jest głową Ludu Bożego, a wierzący są Jego ciałem. Wszystkie obrazy – czy to nawiązujące do życia pasterskiego, do rolnictwa, do budownictwa, czy do życia rodzinnego – podkreślają, że bez Chrystusa wspólnota Kościoła nie może istnieć.

Podstawą życia we wspólnocie Kościoła jest wiara w Boga. Chrystus jest fundamentem jedności wiary, którą ta wspólnota żyje.

Kościół jako wspólnota wierzących w Chrystusa, zgromadzona jest wokół sprawowanych sakramentów, głównie Eucharystii, jest wyjątkowa ze względu na obecność i działanie w nim Jezusa.


III.
Jako członkowie Kościoła możemy czuć się dumni, że należymy do tak niesamowitej społeczności (chrzest). Prawda o Kościele zachęca nas do podejmowania zadań, które służą dobru wspólnoty.

Zadanie: „Jakie są Wasze zadania w Kościele?” (podręcznik s. 31)
Wspólne odpowiedzi „Moje zadania w Kościele” (plansza)

Zeszyt ucznia: notatkę stanowią zapisy z tablicy.
Modlitwa Pańska na zakończenie katechezy.


Załącznik: Teksty do pracy w grupach:

1. „Na podstawie tekstów biblijnych określ, co wyjątkowego można odkryć w Kościele jako wspólnocie wierzących. Do czego przyrównywany jest Kościół?”

Tekst 1: J 10, 1 – 16
Tekst 3: J 14, 1 – 62. „Na podstawie tekstów biblijnych określ, co wyjątkowego można odkryć w Kościele jako wspólnocie wierzących. Do czego przyrównywany jest Kościół?”

Tekst 2: J 15, 1 – 11
Tekst 4: Mk 3, 31 – 35
Tekst 8: Ga 3, 26 – 27


3. „Na podstawie tekstów biblijnych określ, co wyjątkowego można odkryć w Kościele jako wspólnocie wierzących. Do czego przyrównywany jest Kościół?”

Tekst 5: 1 Kor 12, 12 – 13. 27
Tekst 6: 1 P 2, 4 – 5a
Tekst 7: J 6, 56Wyświetleń: 3810


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.