AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

AGNIESZKA WOJCZYS, 2013-06-17
PASŁĘK

Zawodowe, Sprawozdania

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM SŁABYM

- n +

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM SŁABYM

CELE PROGRAMU
1. Indywidualizacja procesu nauczania stymulująca rozwój ucznia.
2. Rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy.
3. Kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie.
4. Wyrównanie deficytów i zaległości w nauce.
5. Utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności.
6. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.
7. Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków.
8. Wdrażanie do systematycznej pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- stworzenie uczniom warunków umożliwiających naukę poprzez pracę indywidualną lub grupową,
- wykształcenie w uczniach umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
- nauka dobrej organizacji pracy, skutecznych metod nauki własnej,
- kształtowanie osobowości i pobudzanie do wiary w siebie,
- rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy.

METODY PRACY
- obserwacja uczniów,
- wywiad środowiskowy, rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
- analiza ocen cząstkowych i semestralnych,
- organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce,
- pomoc indywidualna nauczyciela w nauce ,
- praca w grupach z aktywnym udziałem uczniów słabych.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PRACY Z UCZNIEM SŁABYM
1. Poznanie ucznia przez nauczyciela.
Nauczyciel powinien dbać o zebranie następujących wiadomości o uczniu słabym: Jakie ma trudności? Czy te trudności zostały zdiagnozowane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną i jakie są wskazania do pracy z uczniem?

2. Stworzenie uczniowi szansy poznania samego siebie.
Najlepszą metodą poznania ucznia jest przeprowadzenie analizy SWOT, czyli poznanie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. W przypadku ucznia słabego nauczyciel musi przeprowadzić tę analizę z uczniem. Odpowiednio przeprowadzona rozmowa pozwoli na pozbycie się lęków i pozwoli wzmocnić motywację do nauki.

3. Indywidualizacja i opieka nad uczniem w czasie procesu dydaktycznego.
Nauczyciel powinien rozpoznać sytuacje na tyle, aby stwierdzić ,czy uczniowi wystarczy pomoc koleżanek i kolegów z klasy, czy też potrzebna jest mu stała opieka nauczyciela.

4. Wzbogacenie lekcji o środki dydaktyczne, które wspomagać będą przyswajanie wiedzy przez ucznia.
Ważnym jest, aby stwierdzić, jakie zmysły ucznia w największym stopniu uczestniczą w przyswajaniu wiedzy, a więc czy jest wzrokowcem, słuchowcem, a może uzdolniony jest manualnie? Ważnym jest także, jakie jest tempo jego pracy? Zbyt duże nagromadzenie form i środków może spowodować jego zniechęcenie i zmniejszenie motywacji do nauki. Środki dydaktyczne powinny być różnorodne, aby ciągle budziły zaciekawienie ucznia.

5. Różnicowanie prac i zadań.
Uczeń słaby powinien otrzymywać zadania klasowe i prace domowe odpowiednie do swoich możliwości. Prac zbyt trudnych nie będzie rozwiązywał lub je ściągnie od kolegów z klasy, nie zadając sobie najmniejszego trudu, a w konsekwencji „równać będzie w dół".

6. Uczenie umiejętności systematycznej pracy.
Uczeń musi być przekonany, że wszystkie jego działania zostaną sprawdzone i ocenione oraz, że każda praca musi mieć swój koniec i końcowy efekt.

7. Kontakty z rodzicami.
W celu wczesnego wykrycia przyczyn trudności i przeciwdziałanie im potrzebny jest stały i dobry kontakt z rodzicami. Właściwa współpraca przekona ucznia, że cały czas ktoś o niego dba i interesuje się jego osobą, co w konsekwencji może wpływać na wzrost motywacji do nauki.

8. Nagradzanie i karanie.
Metoda taka pozwala ciągle motywować ucznia. Nagradzanie to nie tylko stawianie ocen, ale także pochwały słowne , karanie natomiast ma sens tylko wtedy, gdy nauczyciel zadba o klarowne zasady pracy na lekcji. Uczeń musi znać swoje obowiązki i wiedzieć, że zostanie rozliczony ze swoich działań.

9. Stosowanie odpowiednich metod nauczania.
W przypadku uczniów słabych wskazana jest np. metoda pracy w grupie, nauczyciel jednak cały czas powinien monitorować aktywność uczniów. Ważną rolę mogą odegrać liderzy grup i ich aktywność w rozdzielaniu zadań.
Dobre efekty może dać stosowanie metody programowanej, praca z podręcznikiem, a także metody aktywne: inscenizacja, mapa mentalna, studium przypadku.

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM SŁABYM
1. Zapoznanie uczniów z organizacją i higieną pracy umysłowej, skutecznymi metodami nauki własnej. Zwrócenie uwagi uczniom m.in. na:
- racjonalny tryb życia (czystość osobista, sen, odżywianie, ruch, przerwy w pracy),
- czynniki sprzyjające koncentracji uwagi (spokój wewnętrzny, cisza, optymizm, mobilizacja),
- organizację własnego warsztatu pracy, przygotowanie do pracy umysłowej,
- formy nauki – utrwalanie nauki, samodzielne opracowywanie zagadnień, studiowanie literatury, wykonywanie ćwiczeń,
- dzienny i tygodniowy plan nauki – kolejność przedmiotów pod względem stopnia trudności, tempo pracy, czas na poszczególne zadania,
- szybką pomoc w przypadku trudności w nauce.
2. Podstawowe pojęcia i definicje związane z logistyką i planowaniem logistycznym.
3. Historia logistyki i jej stan aktualny.
4. Systemy logistyczne, funkcje logistyczne, strategie logistyczne.
5. Wykorzystanie logistyki do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
6. Strategia, planowanie i działania operacyjne w transporcie, elastyczność transportu, zarządzanie łańcuchem dostaw.
7. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem zapasami.
8. Magazynowanie, koszty w logistyce.
9. Sieć logistyczna, planowanie potrzeb w sieci logistycznej, planowanie potrzeb w sieci dystrybucji, planowanie potrzeb w sieci zaopatrzenia.
10. Planowanie i sterowanie działalnością przedsiębiorstwa.
11. Planowanie przepływu materiałów, planowanie zapotrzebowania materiałowego, planowanie produkcji, sterowanie produkcją.
12. Cele przedsiębiorstwa w zakresie jakości, pomiar jakości usług, system zarządzania jakością.
13. System zarządzania środowiskiem.

KRYTERIA SUKCESU
1. Osiąganie coraz lepszych wyników w nauce, co przekłada się na pozytywne oceny i promocję do następnej klasy.
2. Odpowiedzialność za własną naukę.
3. Dbanie o własny rozwój intelektualny.
4. Umiejętne usprawnianie procesu uczenia się.
5. Wzrost aktywności.
6. Próby samodzielnego rozwiązywania problemów.
7. Aktywny udział w zajęciach, a nie bierna obserwacja.

EWALUACJA
Przez cały okres realizacji programu prowadzone będzie monitorowanie wysiłku uczniów, ich zaangażowanie, systematyczność i efekty pracy w postaci:
- wnikliwej obserwacji pracy uczniów i ich postępów,
- analizy wyników na dalszych etapach uczenia się,
- prowadzenia rozmów z uczniami, nauczycielami, rodzicami,

EFEKTY REALIZOWANEGO PROGRAMU
Ze względu na to, że w grupie znalazło się zaledwie kilka osób z problemami w nauce ,miałam możliwość indywidualnego podejścia do każdego z uczniów, analizę problemu i wypracowanie sposobu postępowania na podstawie analizy dokumentów , aby zapewnić postęp – sukces ucznia.
Zaobserwowałam zdecydowane osiąganie lepszych wyników w nauce, korzystanie z proponowanej pomocy, zwłaszcza w II semestrze nauki podyktowane chęcią uzyskania promocji do następnej klasy. Tym samym uczniowie, którym zależało na ocenach i nauce zdecydowanie usprawnili własny proces uczenia się, podjęli próby samodzielnego rozwiązywania problemów, wykazali wzmożoną aktywność i udział we wszelkiego rodzaju zajęciach. Często dobra współpraca z rodzicami, nauczycielami wpływa korzystanie na wyrabianie motywacji do podejmowania wysiłku, poszukiwania własnych mocnych stron, budzenie wiary we własne możliwości i podnoszenie poczucia własnej wartości.
Nie zawsze jednak obserwuje się w uczniu odpowiedzialność za własną naukę, często górę bierze lenistwo i niechęć do zdobywania lepszych ocen.
Można stwierdzić, że osiągnięcie zakładanych celów uzależnione jest od wielu kryteriów często niezależnych od samych uczniów. Obowiązkiem nauczyciela jest bycie „motorem” napędzającym dla ucznia, wyzwolenie sił drzemiących w uczniach, „budzić” ich możliwości, rozwijać talenty, ale również traktowanie uczniów jako pewną zintegrowaną całość, tworzącą grupę wychowawczą.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2835


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.