AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dariusz Wodnicki, 2013-06-17
Koronowo

Edukacja czytelnicza, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Dariusz Wodnicki - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje zawodowe:
- Wyższe studia magisterskie na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Studia podyplomowe na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Techniczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2011.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2014.
Nauczane przedmioty: nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel informatyki.

Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany
Lp. Zadania, Forma realizacji, Termin, Sposób dokumentacji
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
Analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego,
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
IX 2011
- wniosek, opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji
- cały okres stażu
- świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany i inne dokumenty (w tym na nośnikach elektronicznych )

3.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opracowanie zgromadzonej dokumentacji,
- opis i analiza dokonań,
- sformułowanie wniosków
VI 2014
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego za okres stażu

3. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
Sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
VI 2014
- poprawnie sformułowany wniosek

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki
(§ 8 ust. 2, pkt 1)
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa
Udział w szkoleniach, kursach,
- samokształcenie: studiowanie literatury fachowej,
- gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą,
- odwiedzanie bibliotecznych stron www
- cały okres stażu
- zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia, wykazy lektur,
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy dydaktczno-wychowawczej
-aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych – mierzenie jakości pracy szkoły
- samodzielne studiowanie literatury fachowej , aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- cały okres stażu
- zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia, wykazy lektur,
3. Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów i pracowników szkoły- analizowanie stanu wypożyczeni wśród uczniów i nauczycieli;
- opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy biblioteki i zainteresowań czytelniczych uczniów (ewaluacja podejmowanych działań biblioteki)
- cały okres stażu , I 2012
Opracowanie ankiet, ewaluacja, sprawozdanie
4. Rozwijanie postaw samorządności w szkole
- współpraca z Samorządem Uczniowskim
- cały okres stażu
Sprawozdania
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust .2 pkt 2)
1. Wdrażanie systemu bibliotecznego MOL w zakresie udostępniania i opracowania zbiorów
Budowa bazy elektronicznej w systemie MOL,
- komputerowa obsługa czytelników w wypożyczalni,
- poszerzanie wiedzy w zakresie opracowania książek
- cały okres stażu
- podsumowanie działań
2. Kształcenie u czytelników umiejętności poszukiwania konkretnych informacji w katalogu elektronicznym
Udzielanie indywidualnych porad czytelnikom, pomoc w wyszukiwaniu informacji
cały okres stażu
spostrzeżenia własne
3. Komputeryzacja dokumentowania pracy szkoły
- administrowanie dziennikiem elektronicznym w szkole,
- cały okres stażu
Działający dziennik elektroniczny
4. Komputeryzacja internetowa biblioteki
Stworzenie wypożyczalni online biblioteki
IX 2011 – VI 2012
Strona internetowa
5. Korzystanie z technologii komputerowych w pracy nauczyciela informatyki
- prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej,
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauką informatyki
- cały okres stażu
Przykładowe konspekty lekcji, pomoce przygotowane na komputerze,

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć
(§ 8 ust .2 pkt 3)
1. Dzielenie się wiedzą z nauczycielami szkoły i gminy
- prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych (dziennik elektroniczny), wpieranie nauczycieli bibliotekarzy z poza szkoły w pracach związanych z komputeryzacją bibliotek (MOL OPTIVUM), wspieranie rodziców w posługiwaniu się elektronicznym dzienniczkiem ucznia
- cały okres stażu
- opracowane materiały, zestawienia bibliograficzne
2. Udzielanie informacji dot. awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż
-udostępnianie zgromadzonych materiałów, udzielanie instruktaży indywidualnych
- cały okres stażu
- podsumowanie podjętych działań
3. Praca nad stroną www szkoły
- redagowanie notatek o imprezach szkolnych i bibliotecznych
- cały okres stażu
Strona www
4. Zamieszczenie własnych publikacji na portalach edukacyjnych
Opublikowanie na portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego i innych opracowań własnych- cały okres stażu
- kopie artykułów i publikacji
5. Współpraca z nauczycielami szkoły
- współpraca z nauczycielami realizującymi, w ramach zajęć edukacyjnych, ścieżkę edukacji czytelniczej i medialnej;
- pomoc przy organizacji imprez szkolnych, konkursów itp.
- okres stażu zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych
Potwierdzenie dyrekcji, sprawozdanie,

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych , opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4a)
1. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczo – opiekuńczych
- Opracowanie programu zajęć koła komputerowego, praca z uczniem posiadającymi zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej – dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, praca nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno ucznia jak i nauczyciela
- cały okres stażu
- opracowany program koła komputerowego, konspekty zajęć


Poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
1. Organizacja imprez czytelniczych, wystaw, konkursów
Opracowanie scenariuszy imprez, wykonanie zaproszeń do udziału w konkursie, opracowanie scenariuszy wystaw, regulaminów
- cały okres stażu
-scenariusze imprez, regulaminy konkursów, scenariusze wystaw
2. Promocja Biblioteki Szkolnej w środowisku lokalnym
- Informowanie środowiska lokalnego poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, przygotowanie informatorów dot. godzin otwarcia i oferty usług bibliotecznych
- cały okres stażu
- zredagowane notki, prasowe, informatory
3. Propagowanie idei czytelnictwa w śród uczniów i rodziców
- Przygotowanie i prowadzenie akcji „Cała szkoła czyta dzieciom”
- cały okres stażu
-podsumowanie akcji


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawie nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4e)

1. Współpraca z ośrodkami kultury i mediów
- współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, współpraca z dziennikarzami z prasy lokalnej w celu promowania pracy biblioteki szkolnej
- cały okres stażu
- scenariusze wystaw, - konspekty zajęć, -spostrzeżenia własne

Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5)
1. Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Opis i analiza dwóch problemów powstałych w bibliotece
- cały okres stażu
- opracowane pisemnie dwa problemyZastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4060


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.