Katalog

AGNIESZKA CICHOWICZ, 2013-06-13
ZDUŃSKA WOLA

WOS, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z wiedzy o spoleczenstwie - samorzad terytorialny

- n +

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Zadanie 1. 9 punktów
Wskaż prawidłową odpowiedź:

1. Samorząd terytorialny łączy ludzi:
a) żyjących na określonym obszarze
b) mieszkających na wsi
c) wykonujących to samo zajęcie

2. Samorządy specjalne tworzą osoby:
a) należące do tej samej partii
b) mieszkające na tym samym terenie
c) wykonujące ten sam zawód

3. Nadzór nad pracą Samorządów terytorialnych sprawują:
a) wojewoda i sołtys
b) prezes Rady Ministrów i Regionalna Instytucja Finansowa
c) premier, wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa

4. Gmine miejsko-wiejską tworzą:
a) duże miasto wraz z okolicznymi wsiami
b) miasto oraz tereny w promieniu 2 km od niego
c) duże miasto wraz z okolicznymi miejscowościami do 5 tyś mieszkańców

5. Zadania gminy to:
a) przekazywanie Śródków na szkolnictwo wyższe
b) naprawa wałów przeciwpowodziowych
c) organizowanie wypoczynku letniego dla mieszkańców

6. Liczba województw po reformie z 1999 roku wyniosła:
a) 15
b) 49
c) 16

7. Stolicami województw są z reguły miasta, które:
a) najdłużej mają prawa miejskie
b) są najbardziej rozwinięte w regionie
c) mają największą liczbę mieszkańców na km2

8. Władzę wykonawczą w województwie sprawuje:
a) sejmik wojewódzki
b) urząd wojewódzki
c) zarząd województwa

9. Wśród zadań wojewody nie ma:
a) dostosowania polityki rządu do warunków lokalnych
b) badania zgodności działań samorządu z prawem
c) wydawaniu decyzji o budowie autostrad


Zadanie 2. 3punkty
Wskaż, jak obywatele mogą wpływać na życie gminy.

Zadanie 3. 3 punkty
Podziel zadania pomiędzy samorząd gminny, powiatowy oraz wojewódzki.

Gmina Powiat Województwoa) współfinansowanie działalności szpitali specjalistycznych
b) ochrona przeciwpożarowa oraz przeciwpowodziowa
c) współfinansowanie szpitali regionalnych
d) utrzymywanie muzeów regionalnych
e) budowa kanalizacji i wodociągów
f) finansowanie gimnazjów
g) zwalczanie klęsk żywiołowych
h) budowa i utrzymywanie tam przeciwpowodziowych
i) wydawanie prawa jazdy

Zadanie 4. 2 punkty
Opowiedz, jak nazywa się powiat, w którym żyjesz. Z jakich składa się gmin?
Zadanie 5. 3 punkty
Odpowiedz na pytania, dotyczące gminy, w której mieszkasz:

1. Gmina Zduńska Wola jest gminą:
a) wiejską
b) miejską
c) wiejsko – miejską

2. Wymień 3 atrakcje turystyczne z terenu Twojej gminy:
………………………………………………………………………………………………

3. Wymień 3 placówki OSP
………………………………………………………………………………………………

RAZEM 20 PUNKTÓW
Wyświetleń: 10627


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.