Katalog

AGNIESZKA CICHOWICZ, 2013-06-13
ZDUŃSKA WOLA

WOS, Sprawdziany i testy

TEST KOMPETENCJI Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE GIMNAZJUM

- n +

TEST KOMPETENCJI Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE II GIMNAZJUM

Zadanie 1. 4 punkty
Wymień cechy, które składają się na tożsamość człowieka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2. 3 punkty
Na podstawie diagramu kołowego odpowiedz na pytania:

1. Ile % Polaków potrzebuje autorytetów?

2. Ile % Polaków nie potrzebuje autorytetów?
3. Wyjaśnij jaki wpływ na Polaków mają osoby uznawane za autorytety.Zadanie 3. 2 punkty
Spośród podanych niżej zwrotów wybierz tylko te, które sprzyjają socjalizacji (podkreśl je).

Uczęszczanie do szkoły, wielogodzinna gra na komputerze, kurs tańca, spotkanie z rówieśnikami, oglądanie TV, czytanie książek

Zadanie 4. 4 punktów
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi:

1. Negocjacje polegają na:
a) rozwiązaniu konfliktu poprzez narzucenie własnego zdania
b) osiągnięciu porozumienia w sposób zadawalający obie strony
c) przyznaniu racji obu stronom

2. Z kompromisem mamy do czynienia, kiedy:
a) jedna strona godzi się z drugą rezygnując ze swoich dążeń
b) każda ze stron coś zyskuje i coś traci
c) jedna ze stron zostanie skompromitowana

3. Pogłębianie wiedzy o świecie i rozwijanie własnych umiejętności to:
a) samoocena
b) samorealizacja
c) samodyscyplina

4. Mniejszościami narodowymi w Polsce są:
a) Kujawianie i Ukraińcy
b) Czesi i górale
c) Białorusini i Niemcy
Zadanie 5. 3 punkty
Podaj nazwy instytucji tworzących władze szkoły:
a)…………………………
b)…………………………
c)…………………………

Zadanie 6. 2 punkty
Podkreśl zdania, które zawierają cechy ludzi wywodzących się z jednego narodu:

Przynależność do tej samej grupy zawodowej, posiadanie wspólnego dziedzictwa narodowego, poczucie tożsamości narodowej, zamieszkiwanie wspólnego terytorium, różne pochodzenie, porozumiewanie się wspólnym językiem

Zadanie 7. 1 punkt
Wymień polskie symbole narodowe:
…………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 8. 3 punkty
Wyjaśnij pojęcia:

Rasizm - …..…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

Nacjonalizm - …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Kosmopolityzm - ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Zadanie 9. 3 punkty
Podaj trzy cechy, którymi powinien charakteryzować się patriota:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 10. 2 punkty
Jak nazywamy osobę, która przybywa do Polski, by w niej zamieszkać? ………………….

Jak nazywamy Polaków, którzy zamieszkują inne kraje poza ojczyzną? …………………..

Zadanie 11. 3 punkty
Podkreśl właściwe dokończenie zdań:

1. Powiedzenie „skąpy, jak Szkot” jest stereotypem/ tezą naukową
2. Uwielbienie własnego narodu i niechęć lub nienawiść wobec innych to patriotyzm/ szowinizm.
3. Osoby wykonujące podobne zawody i zyjące na zbliżonym poziomie materialnym tworzą jedną grupę / warstwę społeczną.

RAZEM 30 PUNKTÓW
Wyświetleń: 4932


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.