Katalog

Katarzyna Rembowska, 2013-06-13
Łódź

Religia, Konspekty

Jezus naszym Królem

- n +

NN………………………………….
nauczyciel mianowany
Szkoła Podstawowa nr ……….
Parafia p.w. …………………………… w …………..

KONSPEKT KATECHEZY W KLASIE III A
dnia 21.11. 2012 r., godz. 12.50
Temat katechezy: Jezus Chrystus jest naszym Królem

Cel ogólny: - poznanie Jezusa jako Króla Wszechświata,

Cele szczegółowe:
uczeń wie: - że Jezus przyjdzie ponownie na ziemię jako Król i Sędzia,
- na końcu czasów Jezus Król dokona osądu ludzkich czynów.

uczeń potrafi: - powiedzieć, na czym będzie polegał sąd Jezusa
- wyjaśnić, że osądzą nas nasze uczynki wobec bliźnich
uczeń ceni: - uznaje Jezusa za swojego Pana,
- pragnie być dobrym dla potrzebujących na wzór Jezusa.


Metody: - inscenizacja,
- pogadanka,
- praca z Pismem Świętym
- praca z podręcznikiem

Formy pracy: - grupowa
- indywidualna
Środki:
- drama: scenariusz opowiadania B. Ferrero Pt. „Jałmużna”
- zdjęcia (rzutnik, komputer)
- Ewangelia wg św. Mt 25,34-36 i Mt 25,34-36
- tekst - fragment „Wyznania wiary” (podręcznik str. 71)
- zeszyt ćwiczeń,

Plan katechezy:
I Część wstępna
1. Modlitwa – podr. str. 71 (fragment Wyznania wiary)
2. Sprawdzenie pracy domowej (wykreślanka z zeszytu ćwiczeń z hasłem: Królestwo Boże)
3. Wyjaśnienie, że w końcu listopada obchodzimy w Kościele uroczystość Chrystusa Króla.
4. Omówienie cech, postaw dawnych i współczesnych królów i ich królestw (zdjęcia)
5. Wprowadzenie do tematu:
- przedstawienie za pomocą dramy opowiadania B. Ferrero pt. „Jałmużna”,
- rozmowa nt. problemu przestawionego w odegranej scence (Czy Królowa była sędzią swych poddanych? )

II Część główna:
1. Wprowadzenie do teksu Ewangelii (Bóg – groźny Sędzia czy dobry Ojciec?)
2. Uroczyste odczytanie Ewangelii Mt 20,25-28
3. Zdjęcia na temat: Co Jezus uczynił dla ludzi? – dzieci udzielają odpowiedzi na
podstawie oglądanych zdjęć.
4. Komentarz (Chrystus umarł – Chrystus zmartwychwstał- Chrystus powróci)
5. Odczytanie z podręcznika tekstu Ewangelii Mt 25,34-36
6. Nawiązanie postawy Chrystusa Sędziego do postępowania Królowej z odegranej
scenki.
III Część końcowa:
1. Zachęta do służenia Panu Jezusowi poprzez pomaganie bliźnim.
2. Wyjaśnienie, że Boże Królestwo staje się obecne wśród nas wtedy, gdy czynimy dobro.
3. Praca domowa: wykonanie rysunku pt. „Królestwo Boże jest wśród nas”
4. Piosenka : „Jesteś Królem”


Wymagania podstawowe
Uczeń wie (wierzy):
- że Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał i przyjdzie ponownie w chwale,
- Jego Królestwo jest wśród nas (ćwiczenie 1),
(odpowiada):
- kiedy obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Uczeń wyjaśnia:
- na czym polega sąd Jezusa Chrystusa, dla którego najważniejszy jest każdy
potrzebujący.
Uczeń wyraża pragnienie:
- bycia dobrym dla potrzebujących, bo z nimi utożsamił się Jezus Chrystus.
Uczeń z innymi powtarza formułę z mszalnego wyznania wiary o śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Uczeń z innymi śpiewa pieśń „Jesteś Królem”
Uczeń podaje przykłady służenia bliźnim

Wymagania rozszerzone
Uczeń wyjaśnia różnicę między władcą i królestwem ludzkim, a Królestwem Bożym
i Jezusem Królem.
Uczeń sam powtarza formułę z Credo mszalnego dotyczącą śmierci
I zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
- uczeń umie zastosować w swoim życiu dobre uczynki wobec osób potrzebujących.Załącznik 1
JAŁMUŻNA

Narrator: Bardzo dawno temu, w Anglii, pewna biednie ubrana kobieta, okryta nędznymi
łaszkami, przechodziła uliczkami małej miejscowości. Pukała kolejno do
wszystkich drzwi i prosiła o jałmużnę. Nie miała jednak wielkiego szczęścia.
Kobieta: - Poproszę o coś do jedzenia, bardzo proszę…
Mieszkaniec I: - Uciekaj stąd, nie mam nic dla ciebie!
Kobieta: - Chciałabym prosić o kromkę chleba.
Mieszkaniec II: - Masz i wynoś się!
Kobieta: - Przepraszam, czy mogłabym dostać coś do jedzenia?
Mieszkaniec III: - Jazda stąd, bo poszczuję psami! Żebrać jej się zachciało!
Kobieta: - Poproszę o coś do jedzenia, bardzo proszę…
Mieszkaniec IV: - Weź to.
Mieszkaniec V: - Czego tu szukasz, starucho? Odejdź, pókim dobry…
Narrator: Wszyscy chcieli jak najszybciej pozbyć się kobiety. Inni wciskali jej na
odczepne kawałki spleśniałego chleba i zgniłych kartofli. Jedynie dwoje
staruszków, którzy mieszkali w małej chatce na końcu wioski, wpuściło
biedaczkę do swojego domu i ugościło.
Staruszek: - Proszę, proszę do środka. Wejdź i ogrzej się. Odpocznij sobie, przebyłaś
przecież daleką drogę.
Staruszka: - Proszę, posil się, na pewno jesteś bardzo głodna. Nie martw się, z pewnością
twój los się odmieni.
Staruszek: - A to weź sobie na drogę, żebyś później nie była głodna.
Staruszka: - A kiedy będzie ci źle, przyjdź koniecznie do nas, zapraszamy!
Narrator: Następnego dnia w tym samym miasteczku wydarzyła się nieprawdopodobna
historia. Pojawił się Królewski posłaniec.
Królewski posłaniec: - Uwaga, uwaga!!! Zapraszam wszystkich mieszkańców miasteczka
na zamek królewski. Dziś po południu odbędzie się przyjęcie. Przybywajcie
wszyscy!
Narrator: To nagłe i nieoczekiwane zaproszenie spowodowało w miasteczku wielkie
zamieszanie. Po południu wszystkie rodziny wystrojone w świąteczne stroje
stawiły się na zamku.. Każdy otrzymał miejsce w wielkiej królewskiej jadalni.
Kiedy już wszyscy zasiedli za stołami, służba rozpoczęła podawanie dań.
Mieszkaniec I: - Co??? Kamienie??
Mieszkaniec II: - No nie!! Ziemniaczane łupiny! Tego się nie spodziewałem!
Mieszkaniec III: - Przecież to są kawałki spleśniałego chleba!!! Ja miałbym to zjeść???
Narrator: Jedynie na talerzach dwojga staruszków nakładano z wielką uprzejmością
wykwintne i smaczne potrawy.
W pewnym momencie wbiega na salę ubrana w żebracze łachmany kobieta.
Kobieta: - Dzisiaj to ja pragnę poczęstować was wszystkim tym, czy wy obdarowaliście
mnie wczoraj.
Kobieta zdejmuje z siebie łachmany. Pod nimi lśni piękny, królewski strój, na głowie złoci się korona.Wyświetleń: 3187


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.