Katalog

Anna Świca , 2013-06-07
Biłgoraj

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

„Święty Mikołaj – prawdziwe oblicze dobra – malarska interpretacja postaci”

- n +

KONSPEKT

zajęć plastycznych z dziećmi w wieku 8-10 lat
w pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju

nauczyciel prowadzący: Anna Świca - nauczyciel zajęć plastycznych
stopień awansu: nauczyciel mianowany
czas zajęć: 3 godz. x 45 min.

Zadanie programowe:
W założeniach wychowawczych zajęcia mają na celu wywołanie w wychowankach pozytywnych przeżyć emocjonalnych i intelektualnych, przede wszystkim zaś wydobycie wartości jakie przyświecają ludziom dającym pomoc, wsparcie i dobroć serca. Wartości, które niosą istotny sens zarówno w wymiarze rodzinnym, społecznym, jak i religijno-kulturowym. Założeniem jest także dokonanie porównania postaci Św. Mikołaja z postacią Scrooge’a z Opowieści wigilijnej K. Dickens’a. Postać Świętego Mikołaja była i jest ucieleśnieniem człowieka o wielkiej potrzebie darowania i dawania. Zadaniem nauczyciela jest zasygnalizowanie tematyki związanej pośrednio z tradycją Bożego Narodzenia, nawiązaniem do wyznacznika postawy dawania a nie brania.
W sferze działań plastycznych zadaniem prowadzącego zajęcia jest takie poprowadzenie zajęć, aby na podstawie różnorodnych znaków kultury (tekst literacki, sztuki plastyczne, muzyka) wychowankowie potrafili dokonać własnej interpretacji plastycznej jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci, nie tylko z kręgu kultury europejskiej Świętego Mikołaja. Ze względu na środki wypowiedzi plastycznej wychowankowie powinni pobudzić swoją - niczym nie ograniczoną – wyobraźnię i fantazję.

Temat: „Święty Mikołaj – prawdziwe oblicze dobra – malarska interpretacja postaci”

Cele:
poznawczy: zapoznanie wychowanków z pojęciem portretu postaci – różnorodnością poszczególnych elementów postaci, umiejętnością odnajdywania cech charakterystycznych; wykorzystanie barwy i faktury, jako środka wyrażania emocji; zapoznanie z charakterystycznymi zewnętrznymi cechami stroju i atrybutami składającymi się na wizerunek postaci św. Mikołaja; czym charakteryzuje się jego osobowość (przynosi radość, spełnia marzenia, pomaga potrzebującym), skąd pochodzi „prawdziwy” Św. Mikołaj.

kształcący: rozwijanie umiejętności zwracania uwagi na cechy charakterystyczne postaci, kształcenie wrażliwości na biedę i konieczność niesienia pomocy; za pomocą środków artystycznych (plama, barwa) dokonywanie interpretacji przedstawianych postaci i sytuacji; rozwijanie własnej wyobraźni, fantazji i pomysłowości poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów plastycznych i ekspresji twórczej.

wychowawczy: zwrócenie uwagi na zalety pracy w grupie, wytworzenie atmosfery życzliwości i współpracy między wychowankami poprzez zabawę; umiejętność krytycznego, obiektywnego widzenia samego siebie, przygotowanie do rozumienia postawy życzliwości, dobra w życiu człowieka; kształcenie umiejętności i zdolności wyrażania swoich emocji.

Metody: słowna – pogadanka, dyskusja
oglądowa - pokazu,
zajęć praktycznych - przekładu intersemiotycznego, analizy i twórczego wykorzystania wzorów, pracy twórczej
Technika: pastele olejne, farby plakatowe, wycinanka (folie samoprzylepne, papier kolorowy)
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Pomoce dydaktyczne:
- Sarah Carr-Gomm, Słownik symboli w sztuce – motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, Warszawa 2001; informacje ze stron internetowych;
- ilustracje przedstawiające postać świętego Mikołaja
- Telewizor, magnetofon, płyty CD z nagraniami kolęd, płyta CD z nagraniem słuchowiska wg Karola Dickensa Opowieść wigilijna
- farby plakatowe, pastele olejne, kartony (tektura), pędzle, klej, folie samoprzylepne, nożyczki, torebki na prezenty z szarego papieru

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna

Czynności organizacyjne – przygotowanie warsztatu pracy.

II. Część zasadnicza

Pogadanka – dyskusja
1. Nauczyciel rozpoczyna od pytania:
Co to jest dobro? Kogo można nazwać dobrym człowiekiem? A może braliście udział w jakiś akcjach pomocy humanitarnej, nie tylko dal dzieci biednych?
Zapoznaje wychowanków z najbliższymi datami: 6 grudnia wy zostaniecie obdarowani, ale 4 grudnia jest akcja, która może dać satysfakcję z obdarowania kogoś biednego. W akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” można wziąć udział poprzez ofiarowanie jakiegoś przedmiotu (np. zabawki lub ubrania) lub czegoś do jedzenia (np. batonik, czekolada, mąka, cukier, makaron). Zapoznanie z akcją w MDK, zaproszenie do udziału wraz z rodzicami.

„Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” (Caritas Polska), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (J. Owsiak), akcje telewizyjne, akcje pomocowe dla rejonów objętych kataklizmami …

Czy wiecie kto to jest święty Mikołaj? Czy znacie historię związaną z prawdziwym świętym? Czy znacie inne sposoby pomagania innym?
Nauczyciel pokazuje ilustracje: postaci świętego w szatach biskupich i jego wyobrażenie obecnie funkcjonujące w kulturze i wyobraźni dzieci. Opowiada krótką historię prawdziwej postaci.

Jak można przedstawiać postać świętego Mikołaja?
Prawdziwy święty Mikołaj był przedstawiany w szatach biskupich z pastorałem (laska) i w mitrze (wysokie nakrycie głowy). Obecnie przedstawiany jest jako starszy, jowialny, uśmiechnięty starszy pan w czerwonym stroju, czerwonej spiczastej czapce z długą białą brodą z workiem prezentów, sfruwający z nieba w zaprzęgu sań ciągnionych przez renifery.

Prezentacja – słuchowisko
Zanim dzieci zaczną tworzyć swoje prace nauczyciel wskazuje też na inne postawy – samolubstwo, egoizm, chciwość, skąpstwo, sknerstwo, brak życzliwości, złość, prezentuje płytę z nagraniem słuchowiska wg Karola Dickensa Opowieść wigilijna. Bajka o przemianie ludzkich serc powinna stać się przykładem do naśladowania, wyciągnięcia wniosków, że nie tylko branie może nas cieszyć. Dawanie powinno dawać jeszcze większą radość.

2. Praca twórcza – indywidualna
Podczas pracy nauczyciel proponuje wysłuchanie kolęd – dzieci mogą same włączać się do śpiewu
a) Zadaniem wychowanków jest wykonanie malarskiej interpretacji postaci św. Mikołaja.
Na początku wychowanek powinien uświadomić i wyobrazić sobie sytuacje związane z tą postacią, swoją osobą, swoją rodziną. Następnie każdy powinien odnaleźć najbardziej charakterystyczne elementy malowanej postaci. Należy określić to z czym tradycja darowania prezentów może być kojarzona – elementy stroju, przedmioty otrzymane w dniu 6 grudnia lub miejsce z kojarzone z fantastyczną krainą prezentów (Laponia, śnieg, pomocnicy św. Mikołaja, fruwające renifery, „góry” prezentów). Ważne jest także, aby wychowankowie zwrócili uwagę na użycie kolorystyki, zarówno w postaci, jak i elementach tworzących wyobrażone sytuacje.
b) W ostatnim etapie pracy, po przerwie, nauczyciel proponuje zabawę w ozdabianie toreb na prezenty wykonanych z szarego papieru. Każde dziecko przez kilka minut rysuje, lub wykleja elementy kojarzone przez nie z prezentami, radością, niespodziankami. Następnie przekazuje torbę koledze siedzącemu po swojej prawej stronie. Zabawa trwa dopóki torba nie wróci do pierwszego właściciela.
Efektem powinny być kolorowe, wesołe torby, w których dzieci podarują komuś swój prezent.

3. Zakończenie pracy odbywa się poprzez prezentację swoich prac, a następnie wykonanie miniwystawy na tafli styropianu przyklejonej do ściany pracowni.
- Ocena prac – dyskusja o problemach powstałych podczas samodzielnej pracy.
- Co inni sądzą wykonanych pracach?
- Czy udało się dobrze uchwycić najbardziej charakterystyczne cechy i sytuacje?

Te zajęcia mogą spowodować, że każdy uczestniczący w nich wychowanek dostrzeże coś, czego może dotąd nigdy nie dojrzał – swoje wnętrze.


III. Część końcowa

Uporządkowanie stanowiska pracy.


Wyświetleń: 980


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.