AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Angelika Opyd- Homoncik, 2013-06-03
Kraków

Plastyka, Program nauczania

Autorski program do zajęć koła plastycznego w gimnazjum

- n +

AUTORSKI PROGRAM DO ZAJĘĆ KOŁA PLASTYCZNEGO W GIMNAZJUM.

OPRACOWAŁA: ANGELIKA OPYD- HOMONCIK (NAUCZYCIEL PLASTYKI
W GIMNAZJUM NR 17 W KRAKOWIE)

NAZWA PROGRAMU: „ TWÓRCZO I DO CELU”

WSTĘP:
Działalność twórcza umożliwia ujawnienie świata wewnętrznych emocji i myśli ucznia oraz tego jakie jest jego postrzeganie rzeczywistości. Sztuka daje możliwość wyzwolenia w człowieku tego, co ukryte, niedostępne. Młodzi ludzie poprzez akt tworzenia dają upust własnym emocjom, które często nierozładowane we właściwy sposób stają się źródłem problemów.
Kultura artystyczna niesie ze sobą system wartości bardzo potrzebny do ogólnego rozwoju osobowości młodzieży. Uczniowie poprzez kontakt ze sztuką mają możliwość rozwijania swoich umiejętności manualnych, wrażliwości, ekspresji twórczej, poczucia estetyki oraz są lepiej przygotowani do odbioru sztuki współczesnej. Dzięki działalności artystycznej doświadczają radości tworzenia, wyrażają siebie oraz budują wiarę we własne możliwości. Próby samodzielnego tworzenia na etapie kryzysu twórczego, a mamy z nim do czynienia w tym wieku, często kończą się niezadowoleniem z uzyskanych efektów pracy. Potencjał młodych ludzi jest olbrzymi, warto więc stworzyć im dogodne warunki do tworzenia, ukierunkować, zainspirować, czasem podpowiedzieć. Różnorodność w kwestii tematów i technik plastycznych ma na celu pozwolić każdemu uczestnikowi zajęć odnaleźć coś dla siebie i poczuć satysfakcję z tworzenia własnych dzieł.
Program obejmuje treści realizowane w ramach koła plastycznego. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

CELE GŁÓWNE
motywowanie uczniów do działań artystycznych
kształtowanie osobowości poprzez aktywną działalność plastyczną
wszechstronny rozwój młodzieży poprzez działalność plastyczną
uwrażliwianie na sztukę
pobudzanie i rozwijanie umiejętności plastycznych
kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenia radości tworzenia
wykształcenie wrażliwości estetycznej
rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej

CELE SZCZEGÓŁOWE:
rozwój możliwości twórczych w wyniku różnorodnych działań plastycznych i szerokiej gamie stosowanych technik
rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej
rozwijanie kreatywnego myślenia, zdolności manualnych i percepcyjnych
umożliwienie wyrażania siebie poprzez ekspresję plastyczną
kształtowanie twórczego podejścia do zadań i umiejętności radzenia sobie z trudnościami, rozwijanie wiary we własne możliwości
wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów
poznanie różnorodnych technik plastycznych, umiejętność łączenia ich w swojej pracy
umożliwienie uczniom kontaktów ze sztuką na żywo (galerie, muzea, wystawy)
prezentacja prac uczniów dla szerszej grupy odbiorców (udział w konkursach, przeglądach twórczości, organizacja wystaw)

PROGRAM ZAKŁADA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH TREŚCI :
malowanie farbami kryjącymi (olejne, akryle, tempery, gwasze, emulsja) i laserunkowymi (akwarele )
sgraffito
malowanie na szkle farbami witrażowymi, pastą do zębów
malowanie techniką „mokre na mokrym”, malowanie bibułą
malowanie palcami i techniką drippingu
szkic ołówkowy, rysunek węglem, sepią, sangwiną, pastelami olejnymi, suchymi, kredkami
grafika, frotaż
wydzieranki, wycinanki serwetkowe i z kolorowych papierów lub liści (mozaika), wycinanki witrażowe
lepienie z masy solnej, gliny
prace przestrzenne z wykorzystaniem naturalnych materiałów
rzeźba w mydle
odlewy gipsowe; ramki, maski, obrazki itp.
papieroplastyka-origami płaskie i przestrzenne, rzeźby 3D
fotomontaż z gazet
wyklejanki z różnorodnych materiałów
decoupage
scrapbooking
bibułkarstwo
projektowanie elementów małej poligrafii: plakat, wizytówka, dyplom, zaproszenie, ozdobne kartki okolicznościowe
tworzenie wielkoformatowych dekoracji okolicznościowych w różnych technikach
zapoznanie uczniów ze stałymi wystawami muzeów krakowskich
obejrzenie czasowych wystaw w BWA

METODY PRACY:
praktycznego działania
poszukująca
doświadczeń i eksperymentów
obserwacji
podająca- opis, objaśnienie, mini wykład połączony z prezentacją multimedialną
wirtualne zwiedzanie galerii dostępnych w internecie
pokaz filmów o sztuce
eksponująca, pokazu
wycieczka edukacyjna
konkurs
wystawa plastyczna

FORMY PRACY:
indywidualna
grupowa
zajęcia w plenerze
lekcje muzealne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
ilustracje
przykładowe prace uczniów z poprzednich lat
zdjęcia
albumy z reprodukcjami znanych dzieł
" Kolekcja Sztuki Polskiej "
„Najsłynniejsze obrazy- malarstwo europejskie”
„100 najwspanialszych muzeów świata”
" Wielka kolekcja sławnych malarzy " z zestawem płyt DVD
„Historia architektury”
„Sztuka świata”
materiały plastyczne( kartony techniczne w kilku kolorach, kartki papieru różnego rodzaju, bloki rysunkowe i techniczne formatu A3 i A4, gazety czarno-białe i kolorowe, papier ksero biały i kolorowy, bibuła i krepina w różnych kolorach, kalka maszynowa i żelazko, gaza, farby olejne, plakatowe, akwarele, akryle, tempery, do malowania na szkle, emulsja malarska, terpentyna, kredki ołówkowe, świecowe, akwarelowe, pastele-suche i olejne, tusze w różnych kolorach, węgiel, sepia, sangwina, masa solna, glina, papier ścierny, różnorodne pędzle, kleje, pistolet do kleju, nożyczki, pasta do zębów, gips budowlany, szare mydło, świeca, styropian, patyczki do uszu, patyczki do szaszłyków, rozmaite i nietypowe materiały do ozdabiania prac, np. w technice scrapbooking'u, serwetki do decoupage'u, plastikowe rureczki do napojów, zszywacze do papieru, taker)
środki pieniężne na zakup biletów wstępu i przejazd do muzeum, galerii

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:
spotkania chętnych uczniów wraz z opiekunem
przydział czynności stałych i doraźnych w tworzeniu prac (malowanie, rysowanie, konstruowanie, rzeźbienie, wycinanie,wydzieranie, składanie papieru, modelowanie, projektowanie dekoracji)
udział w konkursach plastycznych
organizacja wystaw szkolnych
dokumentacja fotograficzna

OCZEKIWANE EFEKTY PRACY:
W wyniku realizowanych zadań programu uczeń potrafi: za pomocą środków plastycznych wyrażać zjawiska otaczającego świata, samodzielnie zaprojektować i wykonać prace w różnych technikach plastycznych, dbać o estetykę prac.
Efektem całorocznej pracy uczniów będzie prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w różnych formach: systematyczne wystawy prac plastycznych, prezentacja prac podczas dni otwartych szkoły, udział w konkursach plastycznych.

Wyświetleń: 2671


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.