Katalog

Marta Sekuła, 2013-05-31
Wojnarowa

Geografia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian.Rolnictwo w Polsce

- n +

……………………….
(imię i nazwisko)

1. Omów przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce: (0-2)
a) ukształtowanie powierzchni …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
b) klimat ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

2. Omów pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce: (0-2)

a) wielkość gospodarstw …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
b) chemizacja …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………


3. Podkreśl obszary (trzy), o najlepszych warunkach rozwoju rolnictwa: (0-3)

Żuławy Wiślane, Nizina Śląska, Nizina Podlaska, Nizina Mazowiecka, Wyżyna Lubelska

4. Wyjaśnij pojęcia: (0-2)
a) chów - ………………………………………………………………………………………………
b) pogłowie - ………………………………………………………………………………………….

5. Użytki rolne zajmują ok. …… % powierzchni Polski. W skład użytków rolnych wchodzą: (0-2)
……………………, ………… i …..………….., …………….,


6. Uzupełnij tabelę: (0-3)

Cecha rolnictwa
(w Polsce) Przyczyna

6. Wymień 4 rośliny, które mają duże wymagania glebowe i klimatyczne. (0-2)
…………………………………………………………………………………………………………..

7.……………………….
(imię i nazwisko)

1. Omów przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce: (0-2)
a) gleby …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
b) klimat ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

2. Omów pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce: (0-2)

a) wykształcenie rolników …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
b) mechanizacja …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………


3. Podkreśl obszary (trzy), o najlepszych warunkach rozwoju rolnictwa: (0-3)

Żuławy Wiślane, Nizina Podlaska, Nizina Śląska, Wyżyna Lubelska, Nizina Mazowiecka,

4. Wyjaśnij pojęcia: (0-2)
a) hodowla- ………………………………………………………………………………………………
b) obsada - ………………………………………………………………………………………….

4. Użytki rolne zajmują ok. …… % powierzchni Polski. W skład użytków rolnych wchodzą: (0-2)
……………, ………… i …..…….., …………….,

5. Uzupełnij tabelę: (0-2)

Cecha rolnictwa
(w Polsce) Przyczyna
6. Wymień 4 rośliny, które mają duże wymagania glebowe i klimatyczne. (0-2)
…………………………………………………………………………………………………………….

7.
Wyświetleń: 9486


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.