Katalog

Marta Sekuła, 2013-05-31
Wojnarowa

Geografia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian: Europa

- n +

………………………… Gr 1
(imię i nazwisko)

1. Podkreśl nazwy 2 wysp znajdujących się w Europie.
Islandia, Madagaskar, Sokotra, Kreta, Borneo

2. Obok zdań prawdziwych wpisz P (prawda) lub F (fałsz)
a) Czechy to kraj śródlądowy …………….
b) północna część Włoch jest lepiej rozwinięta niż południowa ………….
c) Najdłuższą rzeka w Europie jest Dunaj ……….
d) Irlandia jest krajem wyspiarskim …………..
e) Grecja jest krajem nadmorskim …………
f) w klimacie umiarkowanym morskim zimy są mroźne ……….

3. Dokończ zdania:
a) najwyższym szczytem Europy jest …………….., jego wysokość to ………. m n.p.m.
b) umowna granice pomiędzy Europą i Azja są góry ………….
c) Sofia jest stolicą …….………..
d) najgłębsze jezioro na ziemi to …………………
e) podaj nazwę półwyspu, na którym znajduje się Norwegia, Szwecja ……………….
f) największym jeziorem świata jest ……………
g) Niemcy mają dostęp do Morza ………… i ……………….

4. Podkreśl wyspy, które wchodzą w skład Wiekowej Brytanii

Północna część Sycylii, Wielka Brytania, Korsyka, Man, Hebrydy, Baleary, Orkady, Wyspy Normandzkie, część Irlandii, Szetlandy.

5. Podkreśl prawidłową odpowiedź:
a) stolicą Francji jest: a) Marsylia b) Paryż
b) na Ukrainie występują gleby: a) bielicowe b) czarnoziemy
c) Najwyższym szczytem Karpat jest: a) Gerlach b) Ben Newis
d) Litwa ma dostęp do Morza: a) Północnego b) Bałtyckiego
e) język włoski należy do grupy: a) słowiańskiej b) romańskiej
f) stolicą Szkocji jest: a) Cardiff b) Edynburg

6.Włochy to kraj: (podkreśl właściwą odpowiedź)
a) położony wyłącznie na wyspach
b) prawie w całości położony na półwyspie
c) kraj śródlądowy

7. Dlaczego Niemcy są potęgą gospodarczą Europy? Podaj 5 argumentów.
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….8. Napisz 5 zdań na temat Francji.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
9. Obok nazwy kraju napisz jego stolicę. Podpisz wymienione kraje na mapie.

kraj stolica Kraj stolica
1. Irlandia ……………. 6. Niemcy ……………….
2. Białoruś ……………. 7. Norwegia ………………
3. Portugalia ……………. 8. Grecja ……………….
4. Austria ……………. 9. Węgry ……………….
5. Rosja ……………. 10 Holandia ………………..
………………………… Gr 2
(imię i nazwisko)

1. Podkreśl nazwy 2 wysp znajdujących się w Europie.
Jawa, Borneo Korsyka, Sardynia

2. Obok zdań prawdziwych wpisz P (prawda) lub F (fałsz)
a) Francja to kraj śródlądowy …………….
b) południowa część Włoch jest lepiej rozwinięta niż północna ………….
c) Najdłuższą rzeka w Europie jest Ren ……….
d) Irlandia jest krajem wyspiarskim …………..
e) Grecja jest krajem nadmorskim …………
f) w klimacie umiarkowanym morskim lata są chłodne ……….

3. Dokończ zdania:
a) najwyższym szczytem Europy jest …………….., jego wysokość to ………. m n.p.m.
b) największym jeziorem świata jest ……………
c) Tirana jest stolicą …….………..
d) najgłębsze jezioro na ziemi to …………………
e) podaj nazwę półwyspu, na którym znajduje się Portugalia, Hiszpania ……………….
f) umowna granice pomiędzy Europą i Azja są góry ………….
g) Niemcy mają dostęp do Morza ………… i ……………….

4. Podkreśl wyspy, które wchodzą w skład Wiekowej Brytanii

Wielka Brytania, Korsyka, Man, Hebrydy, Baleary, , Wyspy Normandzkie, część Irlandii, Szetlandy, północna część Sycylii, Orkady

5. Podkreśl prawidłową odpowiedź:
a) stolicą Norwegii jest: a) Oslo b) Sztokholm
b) na Ukrainie występują gleby: a) bielicowe b) czarnoziemy
c) Najwyższym szczytem Czech jest: a) Gerlach b) Śnieżka
d) Litwa ma dostęp do Morza: a) Północnego b) Bałtyckiego
e) język angielski należy do grupy: a) germańskiej b) romańskiej
f) stolicą Walii jest: a) Cardiff b) Edynburg

6.Włochy to kraj: (podkreśl właściwą odpowiedź)
a) prawie w całości położony na półwyspie
b) położony wyłącznie na wyspach
c) kraj śródlądowy
7. Dlaczego Niemcy są potęgą gospodarczą Europy? Podaj 5 argumentów.
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
8. Napisz 5 zdań na temat Rosji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
9. Obok nazwy kraju napisz jego stolicę. Podpisz wymienione kraje na mapie.

kraj stolica Kraj stolica
1. Islandia ……………. 6. Czechy ……………….
2. Litwa ……………. 7. Szwecja ………………
3. Hiszpania ……………. 8. Bośnia i Hercegowina ……………….
4. Szwajcaria ……………. 9. Dania ……………….
5. Bułgaria ……………. 10 Francja ………………..


Wyświetleń: 4717


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.