Katalog

Sylwia Dyrbuś, 2013-05-28
Przegędza

Informatyka, Testy oprogramowania

Test MS ACCESS

- n +

TEST Z MS ACCESS

1. Baza danych to:
a. zbiór obiektów, umożliwiających gromadzenie, prezentowanie i wykonywanie operacji na danych.
b. zbiór obiektów, umożliwiających gromadzenie,
c. zbiór obiektów, umożliwiających prezentowanie

2. Reguły poprawności:
a. to warunki, jakie muszą spełniać wartości wprowadzane do pola danych
b. błędy w accesie
c. zapytania

3. Formularze to:
a. elementy interfejsu użytkownika, umożliwiające prezentowanie i wprowadzanie danych do BD
b. zbiory akcji wykonywanych na obiektach BD
c. miejsce przechowywania danych

4. Po wprowadzeniu i pełnym zdefiniowaniu wszystkich pól tabeli należy zaznaczyć:
a. wartość
b. klucz podstawowy
c. klucz obcy

3. Typ AUTONUMER:
a. używany dla pól, które są elementem klucza głównego (PRIMARY KEY)
b. jest przeznaczony dla danych
c. dana typu HIPERŁĄCZE

5. Co to są powiązania między tabelami:
a. relacje
b. kwerendy – zapytania
c. raporty

6. Wymień 6 obiektów BD:

7. W której kwerendzie w kryteriach możemy wpisać warunek np. [Podaj nazwisko klienta:]:
a. dołączająca
b. wybierająca
c. aktualizująca

8. Co zostanie wyświetlone jeśli w danych podane jest "30-06-2012" a w formacie danych wpiszemy :”Dnia: " DDDDDD :

8. W której z kwerend musimy utworzyć dodatkową tabelę:
a. krzyżowa
b. dołączająca
c. tworząca tabelę

9. Jak nazywamy wiersz w accesie:
A rekord
B kolumna
C pole

10. Co należy wybrać po otwarciu formularzu aby go zaprojektować graficznie:
a. widok projektu
b. przybornik
c. kreator

11. Jaki zastosujesz format w masce aby wyszło ul. 1maja 2:
a. „ul” aaaaaaaaa
b. „ul” 1 aaaa 2
c. Żaden z powyższych formatów

12. W kwerendzie usuwającej w polu usuwanie (widok projektu) przy wyborze 2 tabel połączonych relacyjnie musi być wybrane:
a. w jednej tabeli skąd w drugiej gdzie
b. wystarczy skąd
c. gdzie

13. Wymień 4 pojęcia związane z bazą danych :

14.Po utworzeniu formularza głównego należy go tak ustawić aby otwierał się na początku jak to zrobisz – opisz w 2 zdaniach:

15. Co to jest szyfrowanie danych :

16. Czy w modułach możemy utworzyć własną funkcję:
a. tak
b. nie
c. należy korzystać z gotowych

17. Co to jest replikacja danych:

18. Wyjaśnij zapis w kryteriach formularza
= [zysk] –[cena]

19. Co to jest makrodefinicja?

20. Co to jest kreator wyrażeń?

Wyświetleń: 683


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.