Katalog

Patrycja Koczorowska, 2013-05-28
Inowrocław

Geografia, Karty pracy

karta pracy do tematu: Rozwój turystyki na świecie.

- n +

Temat: Rozwój turystyki na świecie.
1. Podanym w tabeli rodzajom turystyki przyporządkuj następujące motywy wyjazdów:
szkolenia, interesy; rekreacja; poprawa stanu zdrowia; zwiedzanie miejsc i obiektów; przeżycia religijne; aktywny wypoczynek
Rodzaj turystyki Motywy wyjazdu
Kwalifikowana
Poznawcza
Wypoczynkowa
Religijna
Zdrowotna
Biznesowa

2. Pod wpływem turystyki w środowisku przyrodniczym zachodzi wiele negatywnych skutków. Podaj po dwa przykłady zagrożeń dla następujących elementów środowiska przyrodniczego:
a) Szata roślinna – ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Woda - ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Krajobraz - ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Wymienionym regionom świata przyporządkuj po jednej atrakcji turystycznej.
a) Europa 1) Wielki Kanion Kolorado
b) Azja 2) Ayers Rock
c) Ameryka Północna 3) Park Narodowy Serengeti
d) Ameryka Południowa 4)Dolina Loary
e) Afryka 5) Zakazane Miasto
f) Australia 6) Machu Picchu

a)…… b) …… c) …… d) …… e) …… f) ……


4. Walorom turystycznym przyporządkuj odpowiedni opis.
a) walory przyrodnicze b) walory pozaprzyrodnicze c) infrastruktura turystyczna

1) zróżnicowana baza noclegowa, obiekty gastronomiczne i sportowo-rekreacyjne, drogi dojazdowe;
2) klimat, rzeźba terenu, zbiorniki wodne, zbiorowiska leśne;
3) zabytki, wydarzenia kulturalne, muzea, miejsca kultu religijnego.
a) …… b) …… c) ……

5. Wymień cztery przykładowe powody, które miały wpływ na rozwój turystyki w II połowie XX w.
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
6. Europejskie wybrzeże Morza Śródziemnego należy do jednych z najbardziej przekształconych na potrzeby turystów wybrzeży na świecie. Wymień po trzy pozytywne i negatywne skutki dużej popularności tego regionu wśród turystów.
Pozytywne skutki Negatywne skutki
- …………………………………… - ……………………………………..
- …………………………………… - ……………………………………..
- …………………………………… - ……………………………………..
7. Wymień czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej Polski.
a) Walory przyrodniczeb) Walory pozaprzyrodnicze
c)Infrastruktura turystyczna


Wyświetleń: 1844


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.