Katalog

Katarzyna Wojtyczka, 2013-05-28
Lubomierz

Muzyka, Scenariusze

Jubileusz strażaków po góralsku

- n +

I. Witomy wos piyknie mile pozdrowiomy
dziś świynto strazakow wiync sie spotykomy
II............... piykno wioska nasa
połozono w Gorcak w malownicyk lasak
III. Momy tu remizo patrzyć na nio ciesy
powiys nojpiykniejso na pewno nie zgrzesys
IV. Zagrojze pryndziutko jo ni mom casu dzis
tutoj piyknie grajo kozali mi tu przyś
V. Witojcie, witojcie nasi mili goście
jak nom co nie wyjdzie to sie nie gniywojcie

............. to nojpiykniejso wieś w gminie
a ło nasyk strazakach wieś daleko słynie
jus 50 lot minono jak straz nom tu załozyli
wNiejedyn sie ciesy z te piykne kwili
zreśtom posłuchojcie jus nie godomy teroz wom zaśpiywomy

na mel. Orawa
I . Świynty nas Florianie poźryj z nieba progu
na nasyk strazakow 2x
zawse wiernyk Bogu
II. Zeby mieli siło wolcyć z zywiołami
łokryjze ik płaszczym2x
Jak anioł skrzydłami
II. Płynie woda płynie łobraco sie w koło
bo dziś w Lubomiyrzu 2x piyknie i wesoło
III. łozlygoj sie głosie daleko po lesie
niek sie nas głosicek 2x w Lubomiyrzu niesie
IV. Muzykanci grojcie nie załujcie smycka
my wom zapłacimy 2x jak sprzedomy bycka

............świynty Florian piykny patron strazakami się łopiekuje, wiync przy jego swiyncie cało straż 50-lecie świyntuje

na mel. paso jo se paso
I. ........... to piykne miastecko
w środku ....... wychodzi słonecko
II. Tu swarni strażacy i piykne dziewcynta
sycka lubio wiosko twarz jes uśmiychniynto
III. Ciesymy sie sycka ciescie sie wy z nami
Uccimy to swiynto spiywym i tojcami

.................. My tu przysli do wos zagrać i zaspiywać zebyscie nos dobrze mogli zapamiyntać


............Słuźcie nom pomocom za dnia i po zmroku, i niek świynty Florian cuwo nad wami rok po roku

na mel pasła Andzia pawie
I. jus 50 lotek straz nom tu istnieje
gotowo gdy płono domy, lasy,
gdy powodź wiatr wieje
II.Tyle lot minono a łona jes młodo
Niestrasne som im wielkie pozary
wichury i woda
III. Hej świynty Florianie
miyj straz w swy łobronie
Niek kozde strazackie serce wielkie
łod radości płonie


....... Ciescie sie syćka zdrowiym niek wom miło leco lata, byscie byli zawse gotowi do ratownio kozdego brata


................. dziynkujemy za słuzbo drugiymu cłowiekowi
Za bezinteresowno pomoc, któroście zawse niys gotowi
Wyświetleń: 707


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.