Katalog

Marta Sekuła, 2013-05-28
Wojnarowa

Geografia, Karty pracy

Karta pracy - Brazylia

- n +

KARTA PRACY
Dokończ zdania dotyczące Brazylii
Stolica Brazylii to …………………….
Powierzchnia Brazylii stanowi ok ………………% powierzchni Ameryki Południowej
Liczba ludności Brazylii stanowi ok ………… % ludności Ameryki Południowej
Główna rzeka Brazylii to ……………………
Obszar Brazylii obejmuje Nizinę ………………………. Oraz Wyżyny: …………………. i ………………..
Wyjaśnij co oznaczają następujące nazwy:
- selwa - ………………………………………….
- campos - ……………………………………..
- caaatinga - …………………………………
g) język urzędowy …………………………….
2. Skąd pochodzi znaczna część (ok połowa) mieszkańców Brazylii? ……………………………………………..
3. Wskaźnik urbanizacji wynosi …………………%
Liczba mieszkańców miast wzrasta bardzo szybko, ponieważ ………………………………………………………………
Wymień problemy wielkich miast: ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Rząd Brazylii doprowadziła do zasiedlenia wnętrza kraju, tzw. interioru. Podaj dobre i złe strony tej decyzji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Wymień przyczyny i skutki wylesiania Amazonii.
Wyświetleń: 897


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.