AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Sekuła, 2013-05-28
Wojnarowa

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

IMFORMACJE O NAUCZYCIELU:


2. Posiadane kwalifikacje:
wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku geografia
studia podyplomowe w zakresie „Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną"

3. Nazwa szkoły, w której jest odbywany staż:

4. Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot:
nauczyciel geografii
5. Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany
6. Staż pedagogiczny:
7 lat
7. Czas trwania stażu :
2 lata 9 miesięcy
8. Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2010r

WYMAGANIE I
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI
DOKUMENTOWANIE TERMINY

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającego ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
- zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
* Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego,
* udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego,
* analizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w czasopismach oświatowych, w Internecie i innych źródłach,2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego,
- wniosek o rozpoczęcie stażu
IX 2010

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego,
- przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły4. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego


- analiza stopnia realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego,

- gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, scenariuszy, protokołów konkursów,

- założenie teczki na dokumentację
okres stażu

5. Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy

- udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ODN
- udział szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa

- zaświadczenia,
- notatki
okres stażu

6. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
- czytanie fachowej literatury,
- wykorzystanie nabytych wiadomości i umiejętności w praktyce szkolnej,7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu

- studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji
z Internetu8. Opracowanie planów pracy, wymagań edukacyjnych
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i stosowanie ich na lekcji,9. Przygotowywanie uczniów do egzaminu zewnętrznego

- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów klas 3 do egzaminu,


WYMAGANIE II

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI DOKUMENTOWANIE TERMINY

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej.
- opracowanie dokumentacji szkolnej,
- wykonywanie pomocy dydaktycznych
- opracowywanie sprawdzianów, kartkówek


2. Wykorzystywanie technologii komputerowej na lekcji.

- wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy z uczniem na lekcji.
- scenariusze lekcji
okres stażu

3. Wykorzystanie zasobów Internetu
- śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwanie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, wypełnianie formularzy zgłoszeń
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu nauczanego przedmiotu,

- umieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.


4. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera.

- ukończenie kursu komputerowegoWYMAGANIE III

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI
DOKUMENTOWANIE
TERMINY

1. Prowadzenie lekcji otwartych.
- prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
- prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców


2. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN
- wygłoszenie referatu na temat pracy z uczniem słabym


3. Współpraca z innymi nauczycielami - kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.


WYMAGANIE IV

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI DOKUMENTOWANIE TERMINY

1. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

- opracowanie programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów posiadających opinie PPP2. Program zajęć pozalekcyjnych
- opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodą projektów z zastosowaniem strategii PBL§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI DOKUMENTOWANIE TERMINY

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu geograficznego

- organizacja szkolnego konkursu geograficznego
* opracowanie regulaminu konkursu,
*opracowanie pytań konkursowych
* poprawa prac
* ogłoszenie wyników i rozdanie nagród


2. Organizowanie wyjazdów, wycieczek edukacyjnych

- organizacja wyjazdów edukacyjnych do parków narodowych itp.


3.Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych


- prowadzenie nieodpłatnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z uczniami posiadającymi opinie PPP4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodą projektów z zastosowaniem strategii PBL§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI DOKUMENTOWANIE TERMINY
1. Przygotowywanie uczniów do olimpiady przedmiotowej
- indywidualna praca z uczniem
WYMAGANIE V

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI DOKUMENTOWANIE TERMINY

1. Podejmowanie działań opiekuńczo – wychowawczych

- realizacja programu wychowawczego szkoły
- współpraca z wychowawcami, rodzicami
- notatki okres stażu
2. Diagnozowanie problemów edukacyjnych
lub wychowawczych - obserwacja oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych uczniów
- opis i analiza przypadku okres stażu
2. Praca z uczniem słabym - praca z uczniem słabym na lekcjach
- stosowanie się do zaleceń PPPZgłoś błąd    Wyświetleń: 601


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.