Katalog

Anna Grabowska, 2013-05-27
ciechocinek

Muzyka, Konspekty

Konspekt lekcji muzyki w klasie II gimnazjum "Czy opera musi być nudna?"

- n +

Konspekt lekcji muzyki
w klasie II gimnazjumNauczyciel muzyki: Anna Grabowska
Jedna godzina w tygodniu1. Temat lekcji: Czy opera musi być nudna?
2. Cele lekcji:
3. Cele : uczeń poznaje podstawową budowę dzieła operowego, potrafi wyłonić z oglądanego dzieła jego podstawowe elementy takie jak : - partie wokalne (aria, duet), partie orkiestrowe ( uwertura, intermezzo), uczeń rozwija percepcję muzyki przez jej słuchanie i oglądanie kształci umiejętność ogólnej analizy fragmentu dzieła muzycznego, kształci szacunek dla dorobku kulturalnego innych narodów, wyrabia wrażliwość muzyczną i artystyczną – odbiór dzieła scenicznego.
4. Metody: słuchanie (percepcja) muzyki, pogadanka, oglądanie scen operowych
5. Środki dydaktyczne:, nagrania video wybranych fragmentów operowych, odtwarzacz multimedialny, projektor multimedialny, komputer, karty pracy – streszczenie libretta opery „Carmen” Georga Bizeta.
6. Literatura: „Świat muzyki” – W. Panek Podręcznik dla uczniów, Podręcznik dla nauczyciela - „Świat muzyki” – W. Panek, „Percepcja muzyki” – W. Świderski,
7. Czas trwania zajęć:1 lub 2 godziny lekcyjne w zależności od tempa pracy uczniów
8. Przebieg lekcji:
a) czynności organizacyjno-porządkowe
• Sprawdzenie obecności uczniów
b) podanie tematu lekcji
c) Wspólne przypomnienie znaczenia pojęć takich jak: aria, duet, , partia chóralna, z jednoczesnym poznawaniem treści – libretta, budowy opery i oglądaniem przykładowych fragmentów muzycznych
- Uwertura
Obejrzenie fragmentu muzycznego Uwertura „ Carmen”
- Akt I
Zapoznanie z treścią libretta aktu I opery
Wysłuchanie i obejrzenie fragmentu arii tytułowej bohaterki opery „Carmen” G. Bizeta; „Habanera” Lamour est un oiseau rebelie ( miłość jest niesfornym ptakiem)
Wysłuchanie i obejrzenie fragmentu duetu operowego : Don Jose i Carmen scena kuszenia sierżanta w więzieniu
Akt II
Zapoznanie treścią libretta aktu II opery
Wysłuchanie i obejrzenie fragmentu arii Escamilla – Torreadora „Votre toast”
„Toreador song”
Zwrócenie uwagi na kolejny element opery – partie chóralne
Akt III
Zapoznanie z treścią libretta aktu III opery
Wysłuchanie i obejrzenie fragmentu duetu operowego – Don Jose i Micaella „Parle moi, de ma mere” ( powiedz mi co u mojej matki)
Akt IV
Zapoznanie z treścią libretta aktu IV opery
Wysłuchanie i obejrzenie finałowego fragmentu duetu operowego Don Jose i Carmen „"C'est toi! C'est moi!"
W przypadku wolnej pracy klasy temat lekcji będzie realizowany na 2 godzinie lekcyjnej. !!!!!
d) Praca domowa
W kilku zdaniach opisz wrażenia z obejrzanych fragmentów opery i odpowiedz na pytanie zadane w temacie lekcji.
d) Podsumowanie, ocena pracy uczniów i zakończenie lekcji: Podziękowanie za wspólną pracę.
Wyświetleń: 2226


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.