Katalog

Marzena Górska, 2013-05-28
Radom

Informatyka, Sprawdziany i testy

Test Wiedzy o Internecie

- n +

TEST WIEDZY O INTERNECIE

Imię i nazwisko………………………………………………………………… klasa ……………….
1. Autentyczność strony WWW potwierdza:
A. adres IP serwera B. certyfikat serwera C. podpis elektroniczny D. nazwa domenowa serwera
2. Uszereguj sieci w zależności od stopnia zasięgu (pierwsza - najmniejszy zasięg): A. WAN, Intranet, Internet, LAN
B. LAN, WAN, Intranet, Internet C. Inernet, WAN, LAN, Intranet D. Intranet, LAN, WAN, Internet

3. Adres IP 192.168.0.13 jest adresem: A. specjalnym B. lokalnym C. prywatnym D. globalnym

4. Który port TCP standardowo wykorzystuje protokół HTTP? A. 443 B. 80 C. 25 D. 21
5. Działanie firewalla opiera się na stosowaniu:
A. translacji adresów MAC B. translacji adresów IP C. nazw domenowych D. reguł filtrowania

6. Usługa DNS służy do:
A. przeglądania stron WWW B. zamiany nazw domenowych na odpowiadające im adresy IP i odwrotnie
C. bezpiecznego logowania na plemiona D. wysyłania poczty
7. Komunikacja dwóch równorzędnych w kontekście realizacji usług sieciowych komputerów określane jest jako: A. klient-klient B. person-to-person C. klient-serwer D. P2P

8. Który z protokołów jest wykorzystywany do przesyłania danych w postaci zaszyfrowanej?
A. HTTPS B. HTTP C. WWW D. FTP
9. Internet to: A. Internet Protocol Network B. International Non Etwork D. Internat Network
C. International Network
10. Usługa zdalnej pracy terminala w dostępie do sieciowego systemu operacyjnego to:
A. FTP B. WWW C. VT100 D. TELNET
11. Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?
A. Sieciowa B. fizyczna C. transportowa D. łącza danych
12. Do czego jest stosowany system szesnastkowy na stronach www?
A. do zapisywania kolorów B. do wejścia na stronę C. do układania tekstu D. do dodawania obrazków
13. Co to jest RSS?
A. Język znacznikowy do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika stronach B. Program do składu tekstu C. Skrót programów do gier D. Język programowania
14. Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer: A. DHCP B. DNS C. WINS D. NMP
15. Do wysyłania e-maili służy protokół:
A. IMAP B.HTTP C. SMTP D.POP3
16. Usługa SSH jest to: A. usługa transferu plików B. protokół służący do terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami C. Usługa bezpiecznego kopiowania plików D. język programowania
17. Serwer DNS jest serwerem: A. usług terminalowych B. zdalnego i szyfrowanego dostępu
C. dynamicznie przydzielającym adresy IP D. dzięki któremu nazwy mnemoniczne (opisowe) mogą zostać zamienione na odpowiadające im adresy IP
18. Co to jest URL ?
A. adres zasobów internetowych B. nazwa edytora tekstu C. oznaczenie drukarki D. skrót oznaczający rozmowy za pośrednictwem Internetu
19. Jaki protokół wykorzystuje Internet ?
A. USNET B. TCP/IP C. TPSA D. WWW

20. Urządzenia ADSL służy do uzyskania połączenia: A. radiowego B. satelitarnego
C. cyfrowego symetrycznego D. cyfrowego asymetrycznego
21. W celu zdalnego i przy tym bezpiecznego administrowania systemem Linux należy wykorzystać protokół: A. FTP B. Telnet C. SMTP D. SSH2
22. Co oznacza określenie wortal?
A. usługę sieci Internet umożliwiającą prowadzenie rozmów na żywo B. internetowy portal specjalistyczny (tematyczny) C. sklep internetowy D. pocztę elektroniczną
23. Jak nazywa się kaskadowe arkusze stylów, które służą do definiowania sposobu wyświetlania elementów HTML? A. DNS B. CSS C. HTTP D. URL

24. Jak nazywa się urządzenie lub program na komputerze, dzięki któremu możliwe jest dołączenie wielu komputerów do tego samego łącza internetowego?
A. ruter B. plotter C. streamer D. modem
25. Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach: A. 80 i 434 B. 80 i 443 C. 90 i 434 D. 90 i 443
Wyświetleń: 2245


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.