Katalog

Agnieszka Łuniewska, 2013-05-28
Kleosin

Język rosyjski, Scenariusze

Scenariusz lekcji j. rosyjskiego "Алфавит мы уже знаем !"

- n +

Тема: Алфавит мы уже знаем ! – Alfabet już znamy !

1. Cele lekcji:
Uczeń powinien poznać:
- kolejność liter alfabetu rosyjskiego,
- nazwy liter alfabetu rosyjskiego,
- historię powstania oraz nazwę alfabetu rosyjskiego.
Uczeń powinien umieć:
- nazywać litery alfabetu rosyjskiego,
- zapisać po kolei litery alfabetu rosyjskiego,
- układać wyrazy w kolejności alfabetycznej,
- transponować słowa drukowane na pisane,
- posługiwać się słownikiem rosyjsko-polskim,
2. Uwagi dotyczące organizacji lekcji: czas trwania przeznaczony jest na jedną jednostkę lekcyjną.
3. Metody pracy (formy socjalne): praca indywidualna, w parach, grupowa.
4. Środki dydaktyczne:
- podręcznik Wriemena, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy,
- plansze z wyrazami, magnesy,
- kartoniki z wyrazami,
- słowniki rosyjsko-polskie,
- odtwarzacz oraz płyta CD.
5. Tok lekcji:
a) Część przygotowawcza (wstępna) – 5 min.
- czynności organizacyjno porządkowe,
- sprawdzenie obecności,
- rozgrzewka językowa,
b) Część główna – 32 min.
- wprowadzenie w temat lekcji,
- zapoznanie z celami i scenariuszem zajęć,
- zapisanie tematu lekcji,
- zapoznanie uczniów z historią alfabetu rosyjskiego,
- zapoznanie uczniów z wersją dźwiękową alfabetu i kolejnością poszczególnych liter,
- czytanie alfabetu przez uczniów (praca zbiorowa – czytanie chóralne),
- chętni bądź wskazani uczniowie czytają alfabet rosyjski,
- uczniowie zapisują w zeszytach litery rosyjskie w kolejności alfabetycznej ,
- uczniowie uzupełniają brakujące litery w podanym alfabecie (ćw. 34 str. 17 – zeszyt ćwiczeń ),
- w grupach uczniowie układają słowa w kolejności alfabetycznej a następnie zapisują je w zeszytach,
- pracując w parach uczniowie odnajdują w słownikach słowa, których znaczenia nie mogą się domyślić.
c) Część podsumowująca – 8 min.
- uczniowie krótko opowiadają historię powstania alfabetu i wymieniają jego litery,
- ocena pracy uczniów na lekcji,
- określenie pracy domowej: Nauczyć się alfabetu na pamięć.
6. Zakończenie zajęć.

Wyświetleń: 1123


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.