Katalog

Alicja Wielgos, 2013-05-27
Jarosław

Lekcja wychowawcza, Konspekty

Czy już wychowuję siebie - konspekt zajeć wychowawczych

- n +

Alicja Wielgos


Czy już wychowuję siebie
Konspekt zajęć wychowawczych

Czas trwania: 40min.

Cele zajęć:
ü uświadomienie uczniom, że praca nad sobą jest obowiązkiem każdego człowieka
ü wprowadzenie uczniów do poznania siebie
ü wdrażanie uczniów do oceny siebie
ü uczenie samokontroli

Forma zajęć: grupowa
Metody: mini wykład, burza mózgów, pogadanka, praca z tekstem

Sposób realizacji zajęć:
1. Powitanie uczestników i zapoznanie z tematem.
2. Nauczyciel przedstawia uczniom historię znanej postaci, która przeszła wewnętrzna przemianę, np. Kmicic, lub ks. Robak.
3. Uczniowie wypowiadają się jak dokonała się ta przemiana ( burza mózgów).
4. Postawienie problemu:
· kto wychowuje ludzi
· kto was wychowuje
· dlaczego człowiek powinien siebie wychowywać
W tym punkcie zajęć nauczyciel uświadamia uczniom, że już w ich wieku można wychowywać samego siebie.

5. Wychowując samego siebie dobrze jest mieć ideał, wzór do naśladowania. Bez niego człowiek sięga po coś zastępczego. Bywa, że szukając sensu swojego życia, chcąc wypełnić pustkę, człowiek sięga po papierosy, narkotyki czy alkohol.

6. Omówienie elementów samowychowania:

ü Poznanie samego siebie (samopoznanie), to uczciwe poznanie swoich słabych i mocnych stron, umiejętności, zdolności i wad aby wiedzieć co w sobie rozwijać, a od czego się uwolnić

ü Ocena siebie (samoocena) dokonuje się przez porównanie siebie z wybranym ideałem, czy wzorem do naśladowania

ü Kontrola siebie (samokontrola). Człowiek, który zna siebie, podejmuje postanowienia związane z wewnętrzną przemianą i sprawdza często wynik tych postanowień. W sytuacjach niebezpiecznych potrafi „włączyć hamulec” lub „ nacisnąć gaz” w sytuacjach optymalnych.

7. Nauczyciel przedstawia uczniom celowość pracy nad sobą:
- aby rozwinąć w sobie dobre cechy
- aby wprowadzić wewnętrzną harmonię
- aby stać się człowiekiem dojrzałym , zrównoważonym i odpowiedzialnym
- aby uwolnić się od zła, które przeszkadza żyć.

8. Pogadanka na tematy: Rozsądek, a emocje. Czym ludzie kierują się przy podejmowaniu decyzji. Skutki takich decyzji.
9. Praca z tekstem. Uczniowie otrzymują kartki z pytaniami do pracy na temat: Jak wyrażać uczucia i emocje.
10. Na zakończenie zajęć uczniowie wypowiadają się jakie emocje towarzyszyły im podczas zajęć.


Lista pytań
1. Jak „wypowiesz” radość z powodu piątki otrzymanej przez kolegę, koleżankę?
2. Jak przeprosisz rodziców za swój zły humor?
3. Jak zareagujesz na fizyczną przemoc wobec Twojego kolegi, koleżanki?
4. Wyraź tremę i strach przed sprawdzianem.
5. Co powiesz koledze, który zabrał Ci zeszyt, aby przepisać Twoją pracę domową?
6. Jaki komplement powiesz koleżance?
7. Jak przekonasz koleżankę załamaną sytuacją rodzinną, że mimo to
warto żyć?
8. Jakie uczucie wzbudza u Ciebie osoba ubrana niechlujnie lub wyzywająco?
9. Jak zareagujesz na używanie niecenzuralnych słów przez kolegę?
10. Jakie uczucia jest Ci najtrudniej wyrazić?

Wyświetleń: 1143


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.