Katalog

Anna Zgardzińska, 2013-05-07
Ożarów

Język angielski, Projekty edukacyjne

Projekt : Jak rozbudzać motywację

- n +

Tytuł projektu: Masz MOC, czyli jak rozbudzać swoją motywację i wyzwalać ją
w swoich uczniach.
Adresaci projektu: nauczyciele języka angielskiego.
Cel: Przyczynienie się do:
- trwałego podniesienie poziomu motywacji uczniów do nauki języka angielskiego;
- umożliwienie uczniom osiągnięcie wyższych wyników
z egzaminów zewnętrznych.
Termin:
Hasło projektu:
„ŻEBY DZIECKO ZAPALIĆ --- --- TRZEBA SAMEMU PŁONĄĆ”
Projekt oscyluje wokół dwóch dużych tematów:
- rozpoznanie poziomu motywacji uczniów do nauki języka angielskiego,
- podkreślenie ogromnej roli nauczyciela w procesie rozbudzania i ciągłego podtrzymywania motywacji.

Uczestnicy projektu: uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej oraz klas I Gimnazjum.

Kroki prowadzące do realizacji projektu:
1. Spotkanie z dyrekcją szkoły w celu omówienia założeń projektu.
2. Napisanie planu działań, ustalenie terminów realizacji
i osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.
3. Przeprowadzenie ankiety badającej czynniki oraz poziom motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.
4. Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego „Rozwiń skrzydła”.
5. Ogłoszenie i realizacjia konkursów dla uczniów
• „Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego” – list do rówieśników;
• „Let’s learn English” – konkurs na najciekawszy plakat promujący naukę języka angielskiego.
6. Ewaluacja końcowa projektu.
Wyświetleń: 648


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.