AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Balcerzak, 2013-05-14
Kalisz

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr …
nauczyciel języka polskiego
w Gimnazjum …
1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
2. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


ZADANIA

FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
TERMIN

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
• opracowany plan rozwoju zawodowego • znajomość prawa oświatowego
• prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu
• prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego
IX 2011
2. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
• gromadzenie materiałów
i dokumentów • notatki osobiste cały okres stażu
3. Przygotowanie projektu sprawozdania
• autorefleksje, analiza, opis, realizacja planu rozwoju • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2014
4. Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły. • udział w pracach zespołu ds. ewaluacji różnych obszarów pracy szkoły • znajomość dokumentacji i wykorzystanie jej w codziennych zajęciach
na bieżąco


5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

• udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego • zaświadczenie ukończenia kursu na bieżąco

6. . Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce • indywidualna praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce • zaświadczenia o ukończeniu kursach na bieżąco7. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
• udział uczniów w akcjach i konkursach ogólnopolskich • informacje ze stron internetowych

na bieżąco


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć edukacyjnych
• zapisy planów, sprawozdań, w formie elektronicznej • spis wykorzysta-nych programów i encyklopedii, scenariusze zajęć, dyplomy
• potwierdzenie dyrektora szkoły
na bieżąco
2. Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą szkoły.
• wykorzystanie komputera do pisania dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń

• pisanie i przepisywanie dokumentów, sprawozdań, protokołów – drukowanie lub zapisywanie ich w formie elektronicznej
• wzory zaproszeń, dyplomów
• dokumentacja szkolna
na bieżąco

3. Realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• opracowanie projektu edukacyjnego we współpracy z uczniami
• realizacja celów ujętych w projekcie • dokumentacja projektu w okresie stażu
4. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnych materiałów.
• współpraca z nauczycielem informatyki
• materiały dotyczące tematyki zajęć lub konkursów, gazetki szkolne
na bieżąco
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt.3).

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
• prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, studentów
• publikowanie swoich prac na stronach internetowych
• opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów
• scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia dyrektora, publikacje, adresy stron internetowych
cały okres stażu

2. Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego
( humanistycznego).
• organizowanie spotkań zespołu, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów
• plan pracy zespołu cały okres stażu

3.Pprzygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, literackich i innych
• pomoc w przygotowaniach do konkursów
• dyplomy, podziękowania za udział w konkursach cały okres stażu
4. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami. • wymiana doświadczeń z nauczycielami
• przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej • poświadczenie dyrektora szkoły Cały okres stażu
5.Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
• Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.

• Publikacja w Internecie.

2008/2009
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4a).

1. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. • Indywidualne programy edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
• Opracowany program oraz jego ewaluacja.
Zaświadczenie dyrektora Na bieżąco


2. Opracowanie, wygłoszenie referatu i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i uczniów na temat agresji.
• przygotowanie wystąpienia dla rodziców,

• referat,
• zapis w dzienniku lekcyjnym
2008/2009

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4c).

1. Udział w kursach awansu zawodowego, doskonalenia jako nauczyciela języka polskiego i oligofrenopedagoga.
• aktywny udział w spotkaniach, gromadzenie materiałów i informacji

• zaświadczenie
cały okres stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami. • diagnozowanie środowiska ucznia
• rozmowy z rodzicami
• współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• współpraca ze szkolnym pedagogiem
• organizowanie pomocy uczniom
• notatki w dzienniku cały okres stażu
3. Organizowanie imprez oraz wycieczek szkolnych. • organizowanie wycieczek szkolnych • zapisy w dzienniku lekcyjnym, karty wycieczek cały okres stażu
4. Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.


• konkursy przedmiotowe
• konkursy literackie
• konkursy czytelnicze • potwierdzenie dyrektora cały okres stażu
5. Organizacja imprez, akcji, uroczystości i apeli szkolnych. Dbanie o poszanowanie tradycji i ceremoniału szkolnego. • organizowanie imprez, apeli i uroczystości szkolnych
• scenariusze, potwierdzenia dyrektora szkoły na bieżącoWykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e).

1. Koordynator ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• organizowanie spotkań z rodzicami uczniów
• opracowanie KIPU, PDW, IPET • potwierdzenie dyrektora cały okres stażu
2. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną. • organizowanie lekcji bibliotecznych
• konkursów czytelniczych dla dzieci


• potwierdzenie cały okres stażu
3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. • konsultacje z pedagogiem i psychologiem
• realizacja zaleceń poradni • potwierdzenie cały okres stażu
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły(§ 8 ust.2 pkt.5).

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Opis i analiza przypadków • opracowanie opis i analiza cały okres stażu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 662


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.