Katalog

Joanna Borejko, 2013-05-07
Węgliniec

Geografia, Sprawdziany i testy

Azja

- n +

AZJA – KL. II GR A


Imię .................................... Nazwisko ................................................. Klasa ..............1.Powierzchnia Azji wynosi:
a. 24 mln km²
b. 30 mln km²
c. 44 mln km²
d. 18 mln km²

2. Najdłuższą rzeką Azji jest:
a. Lena
b. Jenisej
c. Syr- Daria
d. Jangcy

3. Cztery główne wyspy tego państwa połączone są liniami kolejowymi. Chodzi o:
a. Japonię
b. Filipiny
c. Indonezję
d. Malezję

4. Azjatyckie tygrysy to:
a. państwa Azji pd – zach o wysokim wzroście gospodarczym,
b. państwa Azji pd – wsch o wysokim wzroście gospodarczym,
c. państwa Azji pd – zach o wysokim przyroście naturalnym,
d. państwa Azji pd – wsch o wysokim wskaźniku emigracji.

5. Spośród podanych cech wybierz tę, która charakteryzuje Azję:
a. w południowo-zachodniej części kontynentu znajdują się duże złoża ropy naftowej,
b. nad lodową czaszą pokrywającą prawie całą jej powierzchnię wznoszą się nunataki,
c. w zachodniej części znajdują się góry powstałe w fałdowaniu alpejskim,
d. zbudowana głównie ze skał przeobrażonych i magmowych.

6. Największym jeziorem Azji jest:
a. Bałchasz
b. Bajkał
c. Kaspijskie
d. Aralskie

7. Zwyczaj ochrony „ świętych krów” występuje w:
a. Chinach
b. Indiach
c. Japonii
d. Pakistanie

8. Najlepiej rozwiniętym gospodarczo państwem Azji jest:
a. Japonia
b. Turcja
c. Chiny
d. Pakistan

9. Konflikt o Kaszmir toczy się między:
a. Japonią a Rosją
b. Indiami a Pakistanem
c. Indiami a Bangladeszem
d. Irakiem a Iranem

10. Dominującą religią w Chinach jest:
a. prawosławie
b. islam
c. hinduizm
d. buddyzm

11. Do Zatoki Perskiej w Azji wpływają dwie rzeki:
a. Lena i Ob.
b. Jenisej i Huang- he
c. Eufrat i Tygrys
d. Amu-daria i Syr-daria

12. Co to jest monsun letni, wyjaśnij genezę jego powstania, napisz gdzie występuje.
13. Która godzina czasu miejscowego jest w Tokio ( 140°E ) , jeżeli w Warszawie ( 21° E ) jest południe słoneczne?
14. Z podanych pojęć wybierz te, które występują w Azji.
Kaukaz, Wielkie Góry Wododziałowe, Tybet, Wielka Pustynia Piaszczysta, Nizina Gangesu, Bombaj.

15. Na mapie wpisz numery podanych obiektów geograficznych.

AZJA - KL. II GR B


Imię .................................... Nazwisko ................................................. Klasa ..............1.Powierzchnia Eurazji wynosi:
a. 54 mln km²
b. 30 mln km²
c. 44 mln km²
d. 14 mln km²

2. Azję od wschodu oblewa:
a. Ocean Spokojny
b. Ocean Atlantycki
c. Morze Śródziemne
d. Ocean Indyjski

3. Największymi portami tego państwa są Kobe, Chiba, Nagoja, Jokohama. Chodzi o:
a. Japonię
b. Filipiny
c. Indonezję
d. Malezję

4. Największą wyspą Azji jest:
a. Nowa Gwinea
b. Nowa Kaledonia
c. Tasmania
d. Borneo

5. Spośród podanych cech wybierz tę, która charakteryzuje Eurazję:
a. w południowo-zachodniej części kontynentu znajdują się duże złoża ropy naftowej
b. ten największy ląd na Ziemi zamieszkują głównie rasy ludzkie biała i żółta
c. w zachodniej części znajdują się góry powstałe w fałdowaniu alpejskim
d. zbudowany głównie ze skał przeobrażonych i magmowych

6. Najwyższym szczytem Azji jest:
a. Mout Everest 8848 m n.p.m.
b. Vinson 5140 m n.p.m.
c. Góra Kościuszki 2230 m n.p.m.
d. Aconcagua 6960 m n.p.m.

7. Największym jeziorem Azji jest:
a. Bałchasz
b. Bajkał
c. Kaspijskie
d. Aralskie

8. Największym pod względem liczby ludności państwem świata są:
a. Chiny
b. Indie
c. Filipiny
d. ZEA
9. Najszybciej rozwijającymi się gospodarczo państwami Azji są:
a. Japonia i Afganistan
b. Turcja i Pakistan
c. Chiny i Indie
d. Iran i Irak

10. Dominującą religią w Indiach jest:
a. prawosławie
b. islam
c. hinduizm
d. buddyzm

11. Do jeziora Aralskiego w Azji wpływają dwie rzeki:
a. Lena i Ob.
b. Jenisej i Huang- he
c. Eufrat i Tygrys
d. Amu-daria i Syr-daria

12. Co to jest monsun zimowy, wyjaśnij genezę jego powstania, napisz gdzie występuje.
13. Która godzina czasu miejscowego jest w Pekinie ( 115°E ) , jeżeli w Warszawie ( 21° E ) jest południe słoneczne?
14. Wybierz pojęcia dotyczące Azji.
Himalaje, Wielka Pustynia Wiktorii, Ural, Wyżyna Zachodnioaustralijska, Nizina Indu, Kamczatka.

15. Na mapie wpisz numery podanych obiektów geograficznych.Wyświetleń: 1905


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.