Katalog

Joanna Borejko, 2013-05-14
Węgliniec

Geografia, Sprawdziany i testy

Potencjał naturalny Polski

- n +

Potencjał naturalny Polski – kl.II Gr A
Imię .............................. Nazwisko ........................................ Klasa ..............
1. Na mapie administracyjnej Polski zaznacz i podpisz:
a) punkty krańcowe: - Przylądek Rozewie
- Kolano Bugu
b) granice: - z Niemcami
- z Rosją
- z Czechami
c) miasta: - Szczecin
- Kraków
- Wrocław
d) województwa: - wielkopolskie
- kujawsko-pomorskie
- opolskie
2. Na mapie kompleksów leśnych podpisz:
a) Bory Stobrawskie
Puszczę Augustowską
b) Karkonoski PN
Kampinoski PN
c) Odrę
Wartę
3. Skreśl błędną odpowiedź!
a) Polska leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego /wschodnioeuropejskiego.
b) Obszar Polski wynosi 412,7 tys.km2 / 312,7 tys.km2.
c) Pod względem powierzchni Polska zajmuje 63 / 53 miejsce w świecie.
d) W Polsce jest 16 /17 województw.
e) Karpaty powstały w fałdowaniu(orogenezie) kaledońskiej / alpejskiej.
f) Pozostałością epoki lodowcowej(plejstocenu) są sandry / zapadliska.
g) Najwyższy punkt Polski to Śnieżka / Rysy.
h) Wiatr lokalny nad Bałtykiem to monsun / bryza.
i) Występowanie latem pogody upalnej bez opadów powodują masy powietrza polarno-morskiego / polarno-kontynentalnego.
j) Średnia temp. stycznia na zachodzie Polski wynosi od 0oC do -1oC / od -3oC do -5oC.
k) Dopływy Wisły to Pilica i San / Pasłęka i Słupia.
l) Ukształtowanie powierzchni Polski ma charakter równoleżnikowy / południkowy.
m) Cechą charakterystyczną dorzeczy Wisły i Odry jest asymetria / symetria.
n) W Polsce przeważają gleby bielicowe i płowe / mady i rędziny.
o) Lasy w Polsce zajmują ok. 40% / 30% powierzchni.
4. Na podstawie danych w tabeli oblicz:
a) roczną amplitudę temperaturę powietrza
b) średnią roczną temperaturę powietrza
Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temp(oC) -2 -3 2 4 15 18 19 16 12 8 3 -1
Opady(mm) 30 40 30 40 60 70 80 60 50 40 50 40

Potencjał naturalny Polski – kl.II Gr B
Imię .............................. Nazwisko ........................................ Klasa ..............
1. Na mapie administracyjnej Polski zaznacz i podpisz:
a) punkty krańcowe: - Szczyt Opołonek
- Kolano Odry
b) granice: - z Litwą
- z Słowacją
- z Białorusią
c) miasta: - Kielce
- Zieloną Górę
- Warszawę
d) województwa: - podlaskie
- pomorskie
- łódzkie
2. Na mapie kompleksów leśnych podpisz:
a) Bory Tucholskie
Bory Dolnośląskie
c) PN Gór Stołowych
Świętokrzyski PN
d) Wisłę
Noteć
3. Skreśl błędną odpowiedź!
a) Polska leży w Europie wschodniej / centralnej.
b) Długość granic Polski wynosi 3511 km / 4511 km.
c) Pod względem powierzchni Polska zajmuje 9 / 6 miejsce w Europie.
d) W Polsce są 22 / 23 Parki Narodowe.
e) Sudety powstały w fałdowaniu(orogenezie) alpejskiej / kaledońskiej.
f) Pozostałością epoki lodowcowej(plejstocenu) są klify / pradoliny.
g) Najniższy punkt Polski to Raczki Elbląskie / Mierzeja Helska.
h) Wiatr lokalny Tatrach to pasat / halny.
i) Występowanie zimą pogody mroźnej bez opadów powodują masy powietrza polarno-morskiego / polarno-kontynentalnego.
j) Średnia temp. stycznia w północno wschodniej Polsce wynosi od -1oC do -4oC / od -4oC do -5oC.
k) Dopływy Odry to Wieprz i Łyna / Bóbr i Warta.
l) Klimat Polski jest klimatem przejściowym / astrefowym między oceanicznym a kontynentalnym.
m) Polska w większości swej powierzchni należy do zlewiska Morza Bałtyckiego / Morza Czarnego.
n) Do najżyźniejszych gleb w Polsce należą gleby inicjalne / czarnoziemy.
o) Drzewa iglaste stanowią ok. 80% / 90% powierzchni leśnej w Polsce.
4. Na podstawie danych w tabeli oblicz:
a) roczną amplitudę temperaturę powietrza
b) średnią roczną temperaturę powietrza
Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temp(oC) -1 -2 3 4 14 17 20 18 14 9 4 0
Opady(mm) 40 40 40 50 70 80 90 70 50 30 40 30

Wyświetleń: 1256


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.