Katalog

Joanna Kostrzyńska, 2013-05-08
Poznan

Religia, Sprawdziany i testy

Zagadnienia na test z religii świata

- n +

ZAGADNIENIA NA TEST Z RELIGII ŚWIATA.

1. BUDDA oznacza Oświecony, Przebudzony.
2. Pięć zakazów buddyźmie: zabijania, kłamstwa, kradzieży, cudzołóstwa, picia alkoholu.
3. Nirwana – stan wyzwolenia z cierpienia,to stan najwyższej doskonałości.
4. Reinkarnacja – wędrówka dusz.
5. Ośmioraka ścieżka - jest praktycznym przewodnikiem do osiągnięcia wyzwolenia z cierpienia, to fundament buddyzmu.
6. WEDY to święte księgi hinduizmu.
7. Święte krowy – w hinduizmie te zwierzęta otoczone są szacunkiem, są pod ochroną, ponieważ są dawcami pożywienia (na zasadzie matka dająca mleko).
8. Judaizm to religia monoteistyczna.
Inne nazwy tej religii to MOZAIZM lub WYZNANIE MOJŻESZOWE.
Wyjaśnić pojęcia: - HALACHA, TORA – święta księga (Pięcioksiąg Mojżesza),Talmud – księga pozabiblijna, jarmułka, synagoga – świątynia żydowska, szabat, mezuza,
święta żydowskie (Pascha, Jom Kippur, Channukah, Sukkot, Purim, Nowy Rok)
- MENORA – siedmioramienny świecznik żydowski
9. Islam – to religia monoteistyczna, która za Boga uznaje Allaha.
Założyciel: Mahomet.
Święta księga to KORAN, składa się ze 114 sur, czyli rozdziałów.
Meczet to świątynia muzułmańska, minaret to wieże na tych świątyniach.
Pięć filarów islamu:
a) Wyznanie wiary (nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem)
b) Modlitwa 5 razy dziennie, z twarza zwróconą w stronę Mekki
c) Jałmużna (2,5% dochodów rocznych na ubogich)
d) Post (miesiąc postu nazywany to RAMADAN. Od wschodu do zachodu słońca nie można m.in. jeść, pić, stosować używek, współżyć, itp.)
e) Pielgrzymka do Mekki (przynajmniej raz w życiu)

10. Trzy główne odłamy chrześcijaństwa to Katolicyzm, Prawosławie i Protestantyzm – co łączy te 3 odłamy?
KATOLICYZM (katolicki co to znaczy, obowiązkowe święta katolików)
PRAWOSŁAWIE
Świątynia to CERKIEW
Data schizmy wschodniej 1054r.
Nie uznają zwierzchności papieża, celibatu niższego duchowieństwa, dogmatów Maryjnych o Niepokalanym Poczęciu NMP i Wniebowzięciu NMP, czyśćca, odpustów.
Uznaje 7 sakramentów, kult obrazów (ikony).

PROTESTANTYZM – 1517r. Marcin Luter
Nie uznaje: nauki o czyśćcu, z 7 sakramentów uznaje 2: chrzest i eucharystię, nie uznaje zwierzchności papieża, kultu obrazów, relikwii, świętych osób, celibatu, odpustów,


Wyświetleń: 2602


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.