Katalog

Monika Hajduga, 2013-04-24
Łaziska Górne

Geografia, Konkursy

Temat: Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody – racjonalna gospodarka

- n +

Konspekt lekcji dla liceum i technikum klasa I.
Temat: Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody – racjonalna gospodarkaCele lekcji
•Uczeń potrafi wymienić miejsca występowania wód geotermalnych w Polsce.
•Uczeń potrafi wyjaśnić wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce.
•Uczeń potrafi dokonać podziału odnawialnych źródeł energii w Polsce.
•Uczeń potrafi wymienić rodzaje źródeł energii
•Uczeń potrafi opisać, w jaki sposób wykorzystuje się wiatr, oraz wody płynące do produkcji energii
•Uczeń potrafi wymienić najważniejsze elektrownie wodne w Polsce.
•Uczeń potraf dokonać oceny czy pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych wpływa na jakość środowiska.Metody: pogadanka, praca z podręcznikiem, analiza wykresów i map, ćwiczenia dydaktyczne.


Środki dydaktyczne: podręcznik, przygotowane przez nauczyciela zdjęcia kolektorów słonecznych, elektrowni wodnych, wiatrowych.Typ lekcji: lekcja w całości przeznaczona na realizacje nowego materiału.


Literatura:
1.Teresa Krynicka, Grażyna Wnuk, Zofia Wojtowicz.,2002:Człowiek Gospodarzem Przestrzeni Geograficznej, Toruń.
2.Wojciech Janicki.,2003:Geografia,Warszawa.
3.Florian Plit, Wiktor Osuch, Mirosław Sielatycki.,2003:Człowiek i jego działalność, Warszawa.

I Część wstępna (4min.)
Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności

III Nawiązanie do nowego materiału.(4 min.)

Nauczyciel zwraca się do uczniów:
Na dzisiejszej lekcji mówić będziemy na temat odnawialnych źródeł energii, których zasoby same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii - źródła, których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie.
Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim surowce kopalne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i ropa naftowa. Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne - energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, pływów morskich, geotermiczna i inne - są używane na o wiele niższą skalę.
IV Realizacja nowego materiału.


Czynności nauczyciela
Czynności uczniów
Środki dydaktyczne
Uwagi
Nauczyciel zwraca się do uczniów:
Energetyka kojarzy się najczęściej z energia elektryczną . światowa energetyka opiera się na źródłach konwencjonalnych, czyli na paliwach kopalnych.
Uzupełnieniem energetyki konwencjonalnej jest energetyka alternatywna. Wykorzystuje ona niewyczerpywalne zasoby przyrody, nie produkuje odpadów, wytwarza więc czystą energię.
Posiada ona jedna jedną ale bardzo ważną rolę – nadal jest ona bardzo droga. Wynika to z konieczności użycia nowoczesnych materiałów, zatrudnienia wykształconych pracowników. Uczniowie słuchają i zapisują najważniejsze wiadomości do zeszytów. Zeszyty, materiały piśmiennicze. 5 min.

Nauczyciel prowadzi z uczniami pogadankę na temat alternatywnych źródeł energii.
Uczniowie rozmawiają z nauczycielem zapisując najważniejsze wiadomości do zeszytów. zeszyty 10 min.

Nauczyciel przedstawia uczniom miejsca w Polsce gdzie wykorzystywane są alternatywne źródła energii.
Prezentuje również zdjęcia przykładowych kolektorów słonecznych.

Uczniowie słuchają.
Przygotowane przez nauczyciela zdjęcia, mapa Polski.
5 min.
Nauczyciel zwraca się do uczniów:
Odnawialnym surowcem energetycznym wracającym do łask jest biomasa, czyli materiał organiczny pozostający po zebraniu plonów (słoma).
W Polsce słoma stanowi nadwyżkę w produkcji rolniczej i może być wykorzystywana jako paliwo do specjalnie skonstruowanych pieców. W Białołęce koło Głogowa jest szkoła podstawowa i gimnazjum, które są właśnie ten sposób ogrzewane.Uczniowie słuchają. 5 min.


V Utrwalenie materiału
Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
1.Co rozumiemy pod pojęciem alternatywnych źródeł energii?
2.Wymień alternatywne źródła energii
3.Wymień elektrownie wiatrowe w Polsce
4.Wymień elektrownie wodne w Polsce
5.W jaki sposób możemy oszczędzać energię w domu i szkole?
6.Wymień pozytywne skutki rozwoju energetyki korzystającej z alternatywnych źródeł energii.

VI Zadanie domowe
Z jakich źródeł energii i dlaczego ma szanse korzystać Polska w przyszłości?

Wyświetleń: 1457


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.