Katalog

Katarzyna Niedźwiecka, 2013-04-22
Suwałki

Informatyka, Sprawdziany i testy

Test z informatyki

- n +

1.Protokół TCP/IP jest złożony z dwóch protokołów TCP/IP. Zadaniem pierwszego z nich jest:
a) Zarządzanie pakietami danych, sterowanie ich przekazywaniem oraz wykrywanie błędów.
b) Wykrywanie błędów w pakietach danych.
c) Poprawne przekazywanie danych z punktu do punktu.
d) Komunikowanie się między komputerami w sieci.

2.Co to jest technologia informacyjna?


3.Wymień przynajmniej cztery przeglądarki internetowe.


4.Protokół odpowiedzialny za wysyłanie listów to:
a) POP3
b) SMTP
c) POP
d) IMAP

5.Wymień przynajmniej cztery komunikatory internetowe.


6.Wymień cztery zalety e-usług.


7.Jaką rolę pełni moderator grupy, listy czy forum dyskusyjnego? Kto może nim zostać?

8.Czym jest IRC?

9.Jak możemy bronić się przed spamem?

10.Wskaż trzy przykładowe błędy popełniane podczas redagowania listu elektronicznego?

11.Jakie cechy powinno posiadać dobrze dobrane hasło..

12.Co to jest EMS?

13.E-learnig to:
a) e-szkoła
b) e-nauczyciel
c) e-edukacja
d) e-nauczanie

14.Grupa ludzi o podobnych tematycznie zainteresowaniach i wymieniających informacje z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej to:
a) społeczność internetowa
b) społeczność sieciowa
c) społeczność komunikacyjna
d) społeczność ICT

15.Algorytmem nazywamy:
a) zapisany na dysku twardym pełny opis rozwiązania danego problemu;
b) uporządkowany sposób rozwiązania problemu;
c) zbiór informacji o danym programie.
d) polecenie używane w językach programowania.


16.Operator przypisania to operator, który:
a) wprowadza nową zmienną
b) powoduje zmianę nazwy zmiennej
c) powoduje wykonanie pętli w programie
d) zwraca wartość równą wartości przypisanej

17. Blok wprowadzania danych jest oznaczany na schemacie blokowym:
a) elipsą
b) równoległobokiem
c) prostokątem
d) rombem

18.Algorytm Euklidesa to algorytm:
a) obliczający NWW i NWD
b) obliczający NWD
c) obliczający ONP
d) obliczający NWW

19.Algorytmem nie jest :
a) lista kroków wykonania instrukcji
b) działanie, wymagające wyobraźni
c) telefoniczne wezwanie lekarza do chorego
d) schemat blokowy

20.Schemat blokowy służy do:
a) opisu słownego algorytmu
b) przedstawienia algorytmu w postaci listy kroków
c) graficznego przedstawiania ciągu kolejnych kroków algorytmu
d) prezentacji rysunkowej w programie Paint
Wyświetleń: 2845


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.