Katalog

Iwona Nowoczyn, 2013-04-10
Gdynia

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz imprezy dla klas I-III Witamy wiosnę

- n +

SCENARIUSZ ŚWIĘTA WIOSNY
Cele główne:
- kształtowanie świadomości ekologicznej i postawy proekologicznej sprzyjającej środowisku przyrodniczemu
- kultywowanie tradycji związanych z Powitaniem Wiosny
Cele szczegółowe:
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, prezentacja własnej pracy i pracy w grupie
• integracja społeczności szkolnej
• rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki
• rozwijanie zdolności wokalnych i plastycznych
• zdobywanie umiejętności „zdrowej rywalizacji” i współdziałania
• wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności
• uczenie nabywania serdecznego kontaktu z rówieśnikami

Impreza przeznaczona jest dla klas I-III, odbędzie się środę 20 marca 2013 r. w dwóch turach, w każdej uczestniczy po 10 klas. Klasy będzie oceniało jury.
Każda klasa przygotowuje wcześniej i przedstawia wszystkim:
• Plakat o ochronie wiosennej przyrody ( I miejsce 10 p. II – 5 p, III – 3 p, pozostałe 1p)
• Śpiewa jedną zwrotkę piosenki o wiośnie, ( I miejsce 10 p. II – 5 p, III – 3 p, pozostałe 1p)
• Wystawia przedstawiciela, który zaprezentuje się jako wiosna (liczy się pomysł na strój i prezentacja) ( I miejsce 10 p. II – 5 p, III – 3 p, pozostałe 1p)
Na spotkaniu odbędą się poza tym następujące konkurencje:
• Kalambury: każda klasa typuje jedną osobę, która przedstawia swoim kolegom kalambury, można pokazywać gestami, mimiką, ale bez odzywania się, liczy się czas : słońce na niebie, wiatr, puszczanie latawca, topienie Marzanny, bociana, żaby, pieczenie kiełbasek, ognisko, śpiew ptaków, granie w piłkę,
• Zagadki - wybrani przedstawiciele - 3 osoby zapisują rozwiązania zagadek, liczy się poprawność rozwiązania
- barwny pas na niebie, najczęściej po burzy, kolorami świeci i pogodą wróży (tęcza)
- fioletowe kwiaty kwitną w mroźne ranki, w krótkiej ich nazwie ukryły się „sanki” (sasanki)
- zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną, srebrne futra mają, jak się nazywają? ( bazie)
- ma czerwone nogi, chociaż nie zmarzł wcale, chce zielony przysmak w mokrej znaleźć trawie (bocian)
- przychodzi po zimie, lubimy jej imię, niesie niespodzianki, krokusy, sasanki (wiosna)
- ten kwitnący kielich wszystkim się podoba, w jego nazwie czynność, pszczeli dom, osoba (tulipan)
- śpiewa wysoko piosenki do słonka, głos ma podobny do drżenia dzwonka (skowronek)
- jak się białe kwiatki nazywają, które spod śniegu główki wychylają? (przebiśniegi)
• Dodatkowe punkty mogą być przyznane klasie, która będzie miała najwięcej wiosennych elementów. (5 p.)
Podczas, gdy jury podlicza punkty klasa III d i III f przedstawia, krótkie, wiosenne przedstawienie.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
Wyświetleń: 1696


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.