Katalog

Katarzyna Główczewska, 2013-04-09
Gdańsk

Informatyka, Konkursy

„Zdrowy styl życia” - konkurs informatyczno - plastyczny

- n +

Scenariusz zajęć „Zdrowy styl życia” - konkurs informatyczno - plastyczny
dla klasy 6a Szkoły Podstawowej Specjalnej
oraz Ia Gimnazjum Specjalnego (uczniowie z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego)

Prowadząca: Katarzyna Główczewska

Czas trwania 45 min

Cel ogólny:
–promowanie zdrowego stylu życia
–kształtowanie prawidłowych postaw, nawyków i zachowań zdrowotnych
–kształtowanie systemu wartości

Cele operacyjne:
Uczeń :
–wie od czego zależy jego zdrowie
–zna zasady prawidłowego żywienia
–rozumie potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego

Metody i techniki pracy:
–pogadanka
–praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
–piramida żywieniowa
–komputery z dostępem do Internetu, i oprogramowaniem: edytor tekstu Word oraz edytor tekstu Paint

Przebieg zajęć konkursowych:

Faza wstępna:
1.Czynności organizacyjne (1 min.)
2.Ćwiczenie na rozgrzewkę - ,,Skojarzenia”
Każdy uczestnik zajęć na komputerze w Word wypisuje słowa, które kojarzą się mu ze zdrowiem. Sprawdzamy te skojarzenie wspólnie i wygrywa ten, kto wymyślił najwięcej skojarzeń. (5 min.)
3.Wprowadzenie do tematu (5 min.) Krótka pogadanka na temat zdrowia i jego znaczenia w życiu człowieka. Nauczyciel ukierunkowuje uczniów pytaniami:
- czym jest zdrowie?
- od czego zależy zdrowie człowieka?
- czy możecie powiedzieć o sobie , ze jesteście zdrowi?
- jakie działania podejmujecie w zakresie dbania o własne zdrowie?
- dlaczego o zdrowie należy dbać?

Krótkie podsumowanie :
Organizm człowieka to wielki system, którego składowe części (komórki i organy) ściśle między sobą współpracują. Od ich współpracy zależy to, czy będziemy zdrowi. Zdrowie ma bardzo istotny wpływ na wasz dalszy rozwój, dlatego troska o zdrowie jest sprawą najważniejszą. Aż w 70 % nasze zdrowie jest uzależnione od tego jaki tryb życia prowadzimy. Jeśli chce się być zdrowym nie można myśleć tylko o dniu dzisiejszym, ale i o przyszłości.(w oparciu o książkę Michała Tombaka - ,, Jak żyć długo i zdrowo”).

Faza właściwa:
4.Uczniowie po krótkiej pogadance już wiedzą, że nasze zdrowie zależy od zdrowej żywności, jak również od zdrowego żywienia oraz od tego jak spędzamy czas wolny.

Zad 1. Wyszukaj w Internecie piramidę żywieniową i wskaż jakimi zasadami powinniśmy się kierować w doborze produktów, które spożywamy każdego dnia (5 min)

Uczniowie przy pomocy nauczyciela odczytują dane z piramidy żywieniowej
Zad 2
Co jeszcze możemy zrobić dla naszego zdrowia – dyskusja na temat różnych możliwości spędzania wolnego czasu i jakie to ma znaczenie dla naszego zdrowia. Jakie sporty wy uprawiacie? (4 min.)

Uczniowie przy pomocy nauczyciela formułują wnioski:
–odpoczywaj aktywnie - przejażdżka rowerem, spacer, udział w zajęciach sportowych pozalekcyjnych czy częste wyprawy na plażę, basen powinny stać się elementem stylu życia wszystkich ludzi!

Zad 3
Wykorzystując Paint, Cliparty z Word, obrazki z Internetu wykonaj pracę na temat „Zdrowy styl życia”. Zapisz tą pracę w swoim katalogu pod nazwą KONKURS.
Wasze prace zostaną wydrukowane – najlepsze prace zostaną nagrodzone. (25 min)

Faza podsumowująca (trwa w trakcie, kiedy uczniowie wykonują swoje prace plastyczne)
Podsumowanie
We współczesnych krajach rozwiniętych, aktywność ruchowa obywatela zmniejsza się coraz bardziej. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, gdyż gatunek ludzki od początku swego istnienia cechował się dużą sprawnością fizyczną. Ruch jest więc naturalną czynnością potrzebną do tego, aby nasze ciało dobrze funkcjonowało. Dlatego powinniśmy zachować równowagę: jeść zdrowe produkty, nie przejadać się ale i nie odchudzać, a przede wszystkim rozpocząć regularne uprawianie ćwiczeń fizycznych (treningi). W ten sposób można poprawić funkcjonowanie nie tylko mięśni i stawów, ale także serca, płuc oraz mózgu.
Wyświetleń: 853


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.