Katalog

Monika Janowicz, 2013-04-09
Krzycko

Historia, Sprawdziany i testy

U progu czasów nowożytnych- sprawdzian wiadomości dla klasy VI- Monika Janowicz a

- n +

Test I dla klasy VI z działu „U progu czasów nowożytnych” - gr. B
IMIĘ NAZWISKO……………………………………………………………KLASA VI…..

1. Gdybyś był mieszkańcem średniowiecznej Europy, to mógłbyś zakupić towary sprowadzone z;
a) Afryki, Australii
b) Ameryki, Dalekiego Wschodu
c) Indii i Afryki Północnej

2. Wypisz skutki odkryć geograficznych.

3. Skąd wzięła się nazwa Oceanu Spokojnego? ( Zaznacz prawidłową odpowiedź)
a) tak nazwał te wody Ferdynand Magellan
b) tak nazwał ocean Vasco da Gama, ponieważ płynąc po tych wodach nie spotkał żadnego zwierzęcia
c) tak nazwał te wody Marko Polo, ponieważ płynąc po tych wodach nie pokłócił się z swoją załogą

4. Postaciom kolumny oznaczonej literami przyporządkuj odpowiednie informacje oznaczone cyframi. ( Odpowiedzi wpisz poniżej w zakropkowane miejsca).
A) Krzysztof Kolumb 1. ostatni król z dynastii Jagiellonów
B) królowa Bona 2. rozpoczął reformację
C) Zygmunt II August 3. odkrył Przylądek Dobrej Nadziei
D) Marcin Luter 4. jako pierwszy przybył do Ameryki
5. Włoszka, dzięki której mamy w Polsce włoszczyznę
A………..B……….C………D……

5. Wyjaśnij pojęcia.
renesans……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ekumenizm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
fresk………………………………………………………………………………….......... ………………………………………………………………………………………………
poseł…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
indeks ksiąg zakazanych…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

6. W którym roku Marcin Luter zapoczątkował reformację? ( Zaznacz prawidłową odpowiedź)
a) 1815r.
b) 1525r.
c)1517 r.

7. Co było przyczyną reformacji?


8. W jaki sposób kościół katolicki walczył z reformacją w Śmiglu?


9. Które z wymienionych poniżej dzieł stworzył Leonardo da Vinci? ( Zaznacz prawidłową odpowiedź)
a) projekt Bazyliki Św. Piotra w Rzymie
b) obraz Mona Lisa
c) rzeźbę Dawida

10. Gdzie znajdują się w Polsce ratusze wybudowane w stylu renesansowym?


11. Wyjaśnij, dlaczego XVI stulecie nazywamy czasami „złotej wolności szlacheckiej”?

12. Napisz wszystko, co wiesz o hołdzie pruskim.

Wyświetleń: 3460


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.