AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Justyna Pietrzak, 2013-03-15
Łódź

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego (w poradni)

- n +

PLAN ROZOWJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
dla uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego

na podstawie
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli


Imię i nazwisko: Justyna Pietrzak
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Miejsce stażu: Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
Łódź, Hipoteczna 3/5I.
& 7. ust 1 pkt. 1

„uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego”


1. Realizacja zadań ustalonych przez dyrektora w zakresie czynności i obowiązków
Forma realizacji: Prowadzenie przesiewowych badań słuchu, zajęć z terapii pedagogicznej i logopedycznej, zajęć psychoedukacyjnych oraz diagnoza logopedyczna.
2. Sprawowanie opieki nad poczekalnią
Forma realizacji: Tworzenie gazetek ściennych zawierających aktualne informacje o działaniach poradni, różnorodne artykuły i propozycje dla rodziców związane z wychowaniem dzieci oraz tworzenie dekoracji stwarzających przyjazną atmosferą.
3. Pełnienie funkcji lidera WDN
Forma realizacji: Organizowanie poszczególnych etapów procesu WDN, podejmowanie działań mających na celu powiązanie WDN z doskonaleniem oferowanym przez firmy szkoleniowe, gromadzenie informacji na potrzeby WDN oraz prowadzenie dokumentacji WDN.
4. Uczestniczenie w pracach organów poradni
Forma realizacji: Udział w pracach różnych komisji i zespołów działających na terenie poradni.

II
& 7. ust 1 pkt. 2

„pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego”5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Forma realizacji: Udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
6. Poszerzanie kompetencji zawodowych w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Forma realizacji: Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i innych formach kształcenia ukierunkowywanych na pogłębianie wiedzy w zakresie:
- prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (nowe metody i techniki pracy
z dzieckiem z dysfunkcjami),
- diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy
- tworzenia pomocy do pracy z dzieckiem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informacyjnych

III
& 7. ust 1 pkt. 3

„poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż”

7. Analiza przepisów prawa oświatowego
Forma realizacji: Czytanie przepisów prawa oświatowego, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, konsultacje na temat przepisów prawa oświatowego z opiekunem stażu i dyrektorem.

IV
& 7. ust 2 pkt. 1

„umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

8. Współpraca z opiekunem stażu
Forma realizacji: Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy, ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
9. Realizacja planu rozwoju zawodowego
Forma realizacji: Dokumentowanie realizacji zadań planu rozwoju zawodowego, opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
10. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej i logopedycznej
Forma realizacji: Opracowanie własnej karty badania logopedycznego; opracowanie ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dzieci dyslektycznych uczęszczających na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne; opracowanie ćwiczeń sprawdzających postępy dziecka dyslektycznego w zakresie rozwoju percepcji słuchowej, wzrokowej, motoryki małej oraz czytania i pisania dla dzieci od 5 do 9 roku życia; opracowywanie pomocy dydaktycznych (np. gry planszowe, karciane , obrazki, prezentacje komputerowe, zestawy ćwiczeń); poznawanie i wdrażanie nowych metod pracy logopedycznej i terapeutycznej.

V
& 7. ust 2 pkt. 2

„umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

11. Opracowanie scenariuszy zajęć terapeutycznych do pracy w grupie
Forma realizacji: opracowanie programu zajęć logorytmicznych wspomagających
proces terapii logarytmicznej dla dzieci przedszkolnych; opracowanie scenariuszy
zajęć w klasach I-III kształtujących umiejętność rozpoznawania emocji
12. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu ich do innych instytucji oświatowych i medycznych
Forma realizacji: Stworzenie i uaktualnianie bazy danych placówek oświatowych i medycznych (m.in. przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi, poradnie i przychodnie specjalistyczne); konsultacje z pedagogami, psychologami i logopedami

VI
& 7. ust 2 pkt. 3

„umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

13. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
Formy pomocy: wykonywanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera; opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego - testów, ankiet, dokumentacji poradnianej, dyplomów; dokumentowanie przebiegu stażu
14. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie
Formy pomocy: pozyskiwanie informacji ze stron internetowych; opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, artykułów, pomysłów

VII
& 7. ust 2 pkt. 4

„umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

15. Pedagogizacja rodziców
Formy pomocy: nawiązanie współpracy z rodzicami, włączenie rodziców w proces terapeutyczny, udzielanie porad i wskazówek.
16. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Formy pomocy: studiowanie pozycji książkowych z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
17. Wypracowanie optymalnych form pomocy konkretnemu dziecku w celu zapewnienia kompleksowej opieki
Formy pomocy: Współpraca z innymi pracownikami poradni (psychologami, pedagogami, logopedami).
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2329


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.