AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Malinowska, 2013-02-25
Mosty

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Scenariusze zajęć rewalidacyjnych

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W KLASIE IV
Z UŻYCIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ

Opracowała: Agnieszka Malinowska

Cele ogólne:

- ćwiczenia językowe i językowo - słuchowe;
- usprawnienie percepcji wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej, wzrokowo – słuchowej;
- doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości wzrokowej;
- rozwijanie logicznego myślenia; wzbogacanie słownictwa
- ćwiczenia sprawności grafomotorycznej; ćwiczenia w kształtnym pisaniu;
- usprawnienie techniki głośnego czytania;
- ćwiczenia w rozumieniu czytanego tekstu;

Cele szczegółowe:

Możliwe do osiągnięcia:
Uczeń:

- potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem;
- doskonali spostrzegawczość, koncentrację, pamięć;
- potrafi wyszukać w tekście ukryte nazwy ptaków;
- potrafi ułożyć nazwy zwierząt z rozsypanek literowych;
- układa z wyrazu podstawowego jak najwięcej nowych wyrazów;
- potrafi podzielić tekst na wyrazy;
- wyszukuje różnice miedzy obrazkami;
- głośno czyta tekst i potrafi wyciągnąć z niego odpowiednie wnioski;
- potrafi odnaleźć błędy w tekście;

Przebieg zajęć:

1.Rodzaj ćwiczenia – Gra „Memo”
Cel ćwiczenia – Usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej, pamięci wzrokowej i myślenia jednocześnie.
Przebieg ćwiczenia - Dziecko odkrywa karty z obrazkami, próbuje odnaleźć pasujące do siebie pary obrazków!

2.Rodzaj ćwiczenia - Zabawa – „Ukryte słowa”
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej. Usprawnianie techniki czytania.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń czyta zdania, odnajduje i podkreśla w zdaniach ukryte nazwy ptaków.

3.Rodzaj ćwiczenia - Zabawa ,,Sałatka literowa” – budowanie wyrazów.
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń buduje nazwy zwierzą posługując się wyrazami, w których zostały
poprzestawiane litery.

4.Rodzaj ćwiczenia -,,BIEDRONECZKA” układanie wyrazów.
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie logicznego myślenia.
Przebieg ćwiczenia – Z wyrazu podstawowego BIEDRONECZKA uczeń układa jak najwięcej nowych wyrazów.

5.Rodzaj ćwiczenia -„Podział tekstu na wyrazy”.
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie logicznego myślenia
Przebieg ćwiczenia – Z podanego ciągu wyrazowego uczeń wyodrębnia zdania, tworzą tekst logicznie brzmiący.

6.Rodzaj ćwiczenia -„Wyszukiwanie różnic na obrazkach”.
Cel ćwiczenia – Usprawnianie percepcji wzrokowej.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń wyszukuje różnice między obrazkami.

7.Rodzaj ćwiczenia -„Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem”.
Cel ćwiczenia – Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej. Doskonalenie techniki czytania. Analiza tekstu. Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń czyta krótki tekst o bałwanku. Wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W KLASIE III
Usprawnianie koordynacji ruchowo - wzrokowo - słuchowej oraz doskonalenie umiejętności zapamiętywania.

Temat zajęć: Owoce.
Opracowała: Agnieszka Malinowska

Cele ogólne:

- wspomaganie aktywności organizmu; usprawnienie uczenia się;
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej;
- ćwiczenie orientacji kierunkowej,
- usprawnienie percepcji wzrokowej i słuchowej;
- bogacenie słownictwa czynnego;
- ćwiczenie sprawności grafomotorycznej;
- ćwiczenia pamięci wzrokowej;
- utrwalenie poprawnych form wypowiadania się;
- wzbogacanie słownictwa i wiadomości ucznia;
- wdrażanie do pokonywania stawianych trudności;
- wyrabianie właściwej postawy podczas zajęć

Cele operacyjne:

Możliwe do osiągnięcia: Uczeń:
- potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem;
- doskonali spostrzegawczość, koncentrację, pamięć;
- potrafi ułożyć historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością wydarzeń i zapisać zdania do obrazków;
- nadaje tytuł historyjce obrazkowej;
- nazywa owoce; opowiada o swoim ulubionym owocu;
- wskazuje brakujący obrazek w zestawie;
- układa obrazki zgodnie z podanym kodem;
- mnoży liczby w zakresie 20;
- układa wyrazy z rozsypanki sylabowej;
- potrafi ułożyć obrazek z części; wypowiedzieć się na jego temat;
- koloruje obrazek.Przebieg zajęć:

1.Rodzaj ćwiczenia – Ćwiczenia „Ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, rysowanie oburącz” – ćwiczenia bazujące na metodzie Dennisona

Cel ćwiczenia – Wspomaganie aktywności organizmu. Aktywizacja prawej i lewej półkuli mózgowej. Usprawnienie uczenia się.

Przebieg ćwiczenia - Dziecko dotyka na przemian prawą ręką uniesionego lewego kolana i lewą ręką prawego kolana. Kreślenie płynnym ruchem „leniwych ósemek” (kciukiem najpierw jednej ręki, potem drugiej, obiema splecionymi rękami, w powietrzu, na szarym papierze – mazakiem. Rysowanie obydwoma rękami równocześnie identycznych rysunków po obu stronach kartki w dół, w górę lub do środka tak aby wyglądał on symetrycznie.
Pomoce – szary papier lub tablica, mazaki

2.Rodzaj ćwiczenia - Układanie historyjki obrazkowej z godnie z kolejnością wydarzeń. Układanie i zapisywanie zdań do obrazków.

Cel ćwiczenia – Usprawnianie percepcji wzrokowej. Ćwiczenia orientacji wzrokowej.
Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną, wzbogacanie słownictwa i wiadomości ucznia.

Przebieg ćwiczenia – Układanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń. Redagowanie i zapisanie w liniaturze prostych zdań do historyjki obrazkowej. Nadawanie tytułu historyjce obrazkowej.
Pomoce – historyjka obrazkowa

3.Rodzaj ćwiczenia - Rozpoznawanie owoców na ilustracjach.

Cel ćwiczenia – Bogacenie słownictwa czynnego.

Przebieg ćwiczenia – Wypowiadanie się na temat ulubionych owoców.
Pomoce – zestaw obrazków z owocami

4.Rodzaj ćwiczenia - Zabawa pamięciowa „Brakujący obrazek”. Układanie obrazka zgodnie z podanym kodem.

Cel ćwiczenia – Ćwiczenia pamięci wzrokowej.

Przebieg ćwiczenia – Nauczyciel pokazuje dziecku zestaw obrazków.
W czasie , gdy dziecko siedzi tyłem do obrazków nauczyciel zabiera jeden z nich. Uczeń odgaduje, którego obrazka brakuje w zestawie. Układanie obrazka zgodnie z podanym kodem.

5.Rodzaj ćwiczenia - Rozsypanka sylabowa - Owoce na deser.

Cel ćwiczenia – Ćwiczenia w czytaniu.

Przebieg ćwiczenia – Uczeń układa nazwy owoców z rozsypanki sylabowej.

6.Rodzaj ćwiczenia - Mnożenie liczb w zakresie 20.

Cel ćwiczenia – Usprawnianie umiejętności mnożenia liczb w zakresie 20.

Przebieg ćwiczenia – Zabawa dydaktyczna. Owocowe puzzle –mnożenie liczb w zakresie 20.

Pomoce – gra dydaktyczna

7.Rodzaj ćwiczenia - Układanie obrazka z części.

Cel ćwiczenia – Ćwiczenie orientacji kierunkowej, kształcenie percepcji wzrokowej.Usprawnianie grafomotoryki.

Przebieg ćwiczenia – Uczeń układa obrazek składający się z 8 części. Po ułożeniu sprawdza poprawność wykonanego zadania, a następnie koloruje obrazek.

Pomoce – obrazek pocięty na 8 części
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13208


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.