Katalog

Tomasz Olczyk, 2013-02-20
Gorzkowice

Geografia, Sprawdziany i testy

Czynniki warunkujące rozwój rolnictwa; typy gospodarki rolnej; produkcja roślinna na świecie

- n +

1
1. Zaklasyfikuj rośliny do odpowiedniej grupy:
a) agawa sizalowa - ……………………………………………
b) łubin - ………………………………………………………
c) sorgo - ………………………………………………………
d) orzeszki ziemne - ………………………………………….

2. Największymi na świecie producentami kukurydzy są:
a) USA, Brazylia,Meksyk
b) USA, Chiny, Brazylia
c) Brazylia, USA,Meksyk
d) Chiny, USA, Brazylia

3. Zaklasyfikuj rolnictwo plantacyjne według kryterium efektywności rolnictwa. Wybór uzasadnij. Podaj obszary występowania tego typu gospodarki rolnej:
Typ rolnictwa ……………………………
Uzasadnienie ……………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………...........

Występowanie …………………………………………………………………………

4. Wyjaśnij wpływ ukształtowania powierzchni na rozwój rolnictwa:
…………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………......................

5. Omów wpływ wielkości gospodarstw na rozwój rolnictwa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Dane w tabeli dotyczą trzech czołowych producentów: pszenicy, ryżu, trzciny cukrowej i ziemniaków (2010r). Na podstawie analizy danych wpisz odpowiednio do tabeli nazwy roślin:
Państwo % udział w światowej produkcji
..... ..... ..... ......
Brazylia - - 33 -
Chiny 18 18 7 28
Indie 7 12 23 22
Indonezja - - - 9
Rosja 12 - - -
USA - 9 - -2
1. Zaklasyfikuj rośliny do odpowiedniej grupy:
a) sezam - …………………………………………………...…………
b) lucerna - …………….………………………………………………
c) proso - ………………………………………………………………
d) juta - ………………………………………………………………

2. Największymi na świecie producentami trzciny cukrowej są:
a) Meksyk, Brazylia, Argentyna
b) Brazylia, Chiny, Meksyk
c) Chiny,Indie, Brazylia
d) Brazylia, Indie, Chiny

3. Zaklasyfikuj rolnictwo farmerskie według kryterium efektywności rolnictwa. Wybór uzasadnij. Podaj obszary występowania tego typu gospodarki rolnej:
Typ rolnictwa ……………………………
Uzasadnienie ………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………...........

Występowanie …………………………………………………………………………
4. Wyjaśnij wpływ warunków klimatycznych na rozwój rolnictwa:
………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………….......................
5. Omów wpływ własności gospodarstw na rozwój rolnictwa:
…………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………......................

6. Dane w tabeli dotyczą trzech czołowych producentów: kukurydzy, pszenicy, ryżu i ziemniaków (2010r). Na podstawie analizy danych wpisz odpowiednio do tabeli nazwy roślin:
Państwo % udział w światowej produkcji
...... ...... ...... ......
Brazylia - 7 - -
Chiny 18 19 18 28
Indie 7 - 12 22
Indonezja - - - 9
Rosja 12 - - -
USA - 42 9 -


Wyświetleń: 3786


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.