AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Oleksy, 2013-02-18
Raba Niżna

Historia, Scenariusze

Scenariusz z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

- n +

Barbara Oleksy
Zespół Placówek Oświatowych
w Rabie Niżnej

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
,,A CO MY ZROBIMY Z NASZĄ WOLNOŚCIĄ’’

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• rozumie, dlaczego Polacy świętują Dzień Niepodległości,
• jest dumny, że jest Polakiem,
• zna losy Polski i Polaków z czasów walki o odzyskanie niepodległości,
• recytuje wiersze, śpiewa Pieśni Legionów,
• przedstawia historię walk o odzyskanie niepodległości i tworzenia wolnej Polski,
• prezentuje postać Naczelnika Państwa i wygłasza jego poglądy,
• zna stylizowany mundur legionisty z 1918r.,
• słucha Pieśni Legionów,
• potrafi współdziałać z uczniami w różnym wieku,
• umie zaprezentować właściwą postawę podczas uroczystości o charakterze patriotycznym,
• umie wyrażać emocje.
Dekoracje:
• aula szkolna,
• portret Józefa Piłsudskiego z symbolami narodowymi i kwiatami,
• wycięte z brystolu litery układające się w napis: ,,A CO MY ZROBIMY Z NASZĄ WOLNOŚCIĄ’’
• ścienna mapa historyczna: Rozbiory państwa polskiego,
• mundury żołnierskie,
• sprzęt nagłaśniający.
Wszystkie wiersze są recytowane przy delikatnym brzmieniu gitary, bądź podkładach do muzyki Chopina.

Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego- ,,Jeszcze Polska nie zginęłą’’

Prowadzący 1 :
Witamy na dzisiejszej uroczystości wszystkich uczniów, nauczyciel i zaproszonych gości.
Zapraszamy na lekcję historii, którą dla Was przygotowaliśmy.

Recytator 1:
Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada!...
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.
Przystrojony portret „Dziadka”,
wzdłuż ram spływa czarna wstęga...,
Odszedł od nas Wódz w zaświaty –
ból do głębi serca sięga.
Żył dla Polski, walczył za Nią,
na bój krwawy wiódł legiony
stał i orał dla Ojczyzny –
my zbieramy dzisiaj plony.
Żołnierzyków mamy dzielnych,
bacznie strzegą granic kraju –
od nas tyle dziś zależy,
aby było nam jak w raju.

Ludwik Wiszniewski „11listopada”


Prowadzący 2:
Wszyscy tutaj jesteśmy Polakami a kraj, w którym żyjemy to Polska. Narodziliśmy się w niej, a rodzice nauczyli nas mówić po polsku. Każdy z nas jest ciekaw, kim byli jego przodkowie, czego dokonali i jakie były ich losy? Także my dzieci polskie, chcemy znać naszą przeszłość, czyli naszą historię.

Recytator 2:

Ojczyzna twa dziecię,
to każdy nasz gród.
Gdzie siedzi od wieków
hartowny w łzach lud.

Gdzie echo przeszłości,
jak złota pieśń : gra.
To wszystko, to wszystko
Ojczyzna jest twa !

Ojczyzna twa dziecię ,
to cały ten kraj,
Te lasy i pola,
ten ogród i gaj

I strumień, srebrnie
pod słońca blask drga:
To wszystko, to wszystko
Ojczyzna jest twa!

Artur Oppman – „Twoja ojczyzna”


Recytator 3:
Opowiedz nam, moja Ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym ,
o latach znaczonych blizną
na wiekach chwały i sławy.

O wojach mieszka nam powiedz,
o słupach nad Odrą stawianych.
Niech niesie Twoja opowieść
wiatr halny i morskie szkwały.

Matczynej ucz nas miłości,
Jak ojciec w życie wprowadzaj,
nie żałuj serdecznej troski,
trudy szczodrze nagradzaj .

Biel śniegu i żar czerwieni
i orły dumne piastowskie,
To wieczne symbole tej ziemi
najbliższe sercu, bo polskie!

Wytłumacz nam , jak umiesz,
i czerwień i biel sztandarów.
Niech ludzie żyją tu w dumie,
Taki wydał ich naród.
Janusz Szczepkowski – „ Opowiedz nam Ojczyzno”Prowadzący3:
Zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości, 11 listopada 1918 r., kraj nasz znajdowały się 123 lata pod zaborami : rosyjskim, pruskim i austriacki . Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę ,język, obyczaje, religię, ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

3 uczniowie pokazują na mapie Rosję, Austrię i Prusy i rozbiory a prowadzący kontynuuje.

Rok 1772 zapisał się tragicznie w naszej historii. Wtedy nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Haniebny układ, na mocy którego Prusy, Austria i Rosja dokonały podziału części ziem polskich, zatwierdzony został przez Sejm polski.

Recytator 4:
W kwietniowy poranek
Świat się łuną pali,
Idą pany senatory
Stronniki Moskali.
Idą kupą całą
Do sejmowej sali,
Podpisują rozbiór Polski
Stronniki Moskali.
M. Konopnicka „O panu Tadeuszu Rejtanie”
Prowadzący 1:
Potem przyszedł drugi i trzeci rozbiór i całkowita utrata niepodległości. Polska zniknęła z mapy Europy.

Prowadzący 2:
Polacy nigdy nie pogodzili się z rozbiorami. Zawsze wysoko cenili wolność i swobody narodowe. Dlatego już w 1794 roku wybuchło powstanie przeciwko zaborcom pod wodzą Tadeusza Kościuszki.

Recytator 5:
Na krakowskim rynku
Wszystkie dzwony biją,
Cisną się mieszczany
Z wyciągniętą szyją.
Na krakowskim rynku
Tam ludu gromada,
Tadeusz Kościuszko
Dziś przysięgę składa.
Maria Konopnicka- ,, Przysięga’’
Aktor 1:
" Ja Tadeusz Kościuszko przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu,
iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję;
lecz jedynie dla obrony granic, odzyskania samowładności narodu,
ugruntowania powszechnej wolności używać będę.
Tak mi dopomóż Panie Boże i niewinna męka Syna Jego."
Tekst przysięgi złożonej przez Tadeusza Kościuszkę 24 marca 1794 na krakowskim Rynku

Prowadzący3:
Niestety powstanie pod wodzą Kościuszki upadło. Potem nastąpiły powstania : listopadowe, styczniowe, które również zakończyły się klęską. Polacy zrozumieli, że są słabsi , a zaborcy zbyt silni.
Chór śpiewa: ,,WARSZAWIANKA’’
Prowadzący 1:
Wyrzucono z domów i majątków niezliczone rodziny szlacheckie tych, którzy walczyli lub wspomagali walczących. Ruszyły na Sybir kolumny zesłańców w kajdanach. Po upadku powstania styczniowego trzeba było czekać pół wieku na kolejną możliwość podjęcia walki o niepodległość.
Recytator 6:
W carskich siedzieliśmy turmach,
Sybirskim gnano nas szlakiem,
A każdy z nas był szczęśliwy,
Że się urodził Polakiem.
W podziemiach mrocznych kazamat,
Gdzie grzechem była myśl wzniosła,
Jak pacierz w sercu dziecięcym
Piastowa Polska w nas rosła.
Edward Słoński, „Pierwsza Kadrowa”


Prowadzący 2:
Trzeba czekać, ale jak? Jeśli czekać, to pozytywnie, być poddanym , ale mieć honor. Chodzić do niemieckiej, czy rosyjskiej szkoły, ale w domu uczyć się języka polskiego i polskiej historii.

Recytator 7:
Tam od Gniezna i od Warty,
biją głosy w świat otwarty.
Biją głosy , ziemia jęczy :
Prusak polskie dzieci męczy !
Za ten pacierz w własnej mowie,
co ją zdali nam ojcowie ,
Co go nas uczyły matki ,
Prusak męczy polskie dziatki !
Wstał na gnieździe Orzeł biał ,
Pióra mu się w blask rozwiały...
Gdzieś do Boga z skargą leci ...
Prusak męczy polskie dzieci !
Maria Konopnicka „O Wrześni”

Prowadzący 3:
To wszystko było dla nich wówczas skarbem narodowym. Polacy wtedy byli biedni, nie mieli wolnego kraju , ale mieli polską kulturę, to dzięki niej wytrzymali lata niewoli.

Chór śpiewa: ,,BARTOSZU, BARTOSZU’’
Prowadzący1:
Wreszcie nastał dzień 1 sierpnia 1914 r. Wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią. Serca Polaków zapłonęły nadzieją: Nadchodzi godzina wyzwolenia! Wiatr strąca liści garście . Z ogromnym bólem pozostawiali swoich najbliższych: matki, ojców, żony, dzieci… Nie wiedzieli czy powrócą..., ale szli… pełni Nadziei na lepsze jutro.
Chór śpiewa: ,,MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY’’

Recytator 8:
Gdy dym pożarów słońce gasi
I coraz krwawszy słychać bój,
Ty mnie nie pytaj, czy to nasi,
Czy to nie nasi, synu mój!
Ty mnie nie pytaj, kto zwycięża,
Czyj tryumfalny słychać śpiew
Naszego nie masz tam oręża,
Chociaż się nasza leje krew.
O synu mój, na wszystkich frontach,
Od płowej Wisły aż po Ren,
Przy zapalonych stojąc lontach
My swój o Polsce śnimy sen.
Edward Słoński- ,,Sen o szpadzie’’

Prowadzący 2:
Trzy państwa zaczęły między sobą wojnę , Polacy musieli walczyć w ich szeregach. Polacy odziani w mundury wrogich armii, stanęli : brat naprzeciw brata...

2 chłopców ubranych w mundury, stojąc naprzeciw siebie recytuje.

Recytator 9:
Podzielił nas mój bracie
Zły los i trzyma straż
W dwóch wrogich sobie szańcach
Patrzymy śmierci w twarz .

Recytator 10:
W okopach , pełnych jęku ,
wschłuchani w armat huk ,
stoimy na wprost siebie
ja – wróg twój , ty – mój wróg !

Recytator 9:
Las płacze , ziemia płacze
cały świat w ogniu drży...
W dwóch wrogich sobie szańcach
Stoimy – ja i ty.
Władysław Bełza „Z doli niedoli”
Prowadzący 3:
Zapału do walki dodawał im sam Marszałek Józef Piłsudski, twórca i wódz Legionów.
Chór śpiewa: ,,WARCZĄ KARABINY’’
Recytator 11
Tyś nas wezwał do oręża,
Tyś zbudził rycerzy,
Przekonałeś, że zwycięża tylko ten,
Kto wierzy. (…)
Wstali chłopcy, legioniści na Twe zawołanie.
Dziś zwycięstwo nam się ziści
Polska zmartwychwstanie.
Marsz, marsz Piłsudski, prowadź na bój krwawy!
Za Twoim przewodem wejdziem do Warszawy.
Prowadzący 1:
Tysiące Polaków często kilkunastoletnich chłopców, ginęło na obcych ziemiach w Legionach Polskich.
2 chłopców, 1 przebrany za żołnierza z karabinem.
W granatowym mundurku ,watlejsz od chabin ,
Nie pacholę lecz dziecko , pomykał zaułkiem .
„ Gdzież ty wleczesz ten większy od ciebie karabin ?
Dokąd chłopcze ?”

-Ze studenckim połączyć się pułkiem .
Brat poszedł , tato poszedł i ja chcę tak samo ,
Tylkom się dłużej od nich żegnał z mamą .
Płakała gdym odchodził...


„ Wróć , wojna nie żarty”


- Ja wrócę , proszę pana , ale jak do Sparty ,
Z nią albo...

„ Cicho , zamilcz , mrok się czarny wlecze ,
Posłyszy cię nie w porę i jeszcze urzecze” .

-Powrócę! .


I powrócił, lecz nie z nią , a ... na niej !
„ Bardzo cierpisz ?”

- Troszeczkę. Karabin nie włócznia ,
Hektor ryczał , a kula bezboleśnie rani .
A gdybym nawet... co tam o jednego ucznia .
Dobrze mi , tylko słabo i w oczach mi ciemno ,
A tam mama się trapi... Póki wiem przytomnie ,
Przepraszam cię mamusiu , a pamiętasz o mnie...
Janina Królikowska „Pamięci Jurka Bitschna”
Prowadzący 2:
Szli młodzi chłopcy na śmierć dla nas. Nikt im iść nie kazał. Szli, bo wiedzieli za co idą walczyć, komu spłacać dług. Nikt im iść nie kazał. Szli, bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk.
Recytator 12:

Nieważne, z kim walczyli.
Nieważne , kto dowodził .
Lecz to koledzy nasi ,
Co pozostali młodzi .
I zawsze mieć będą
Lat dziesięć, jedenaście .
Na płyty potrzaskane
Autor nieznany- ,,Orleta’’
Chór śpiewa: ,,GDY ZAPŁONĄŁ NAGLE ŚWIAT’’
Prowadzący 3:
I nadszedł dzień 11-y listopada 1918 roku. Dzień, który położył kres półtorawiecznej niewoli. Nastała Polska wywalczona z trudem, krwią ochotników, krwią kilku pokoleń. Ci, co ocaleli, wracali, choć wycieńczeni, jednak dumni, bo walczyli o to, by Polska mogła być Polską ...
Recytator 13:
Wracali ludzie do domów,
Do Polski, Ojczyzny, Macierzy,
Wracali bezdomni wygnańcy,
Wracali zwycięscy żołnierze. (…)
Świeciły w oczach łzy szczęścia,
Lecz często ktoś po kryjomu
Ocierał łzę po kimś, kogo
Nigdy nie będzie już w domu.
Tadeusz Kubiak „Powrót’’
Prowadzący1:
Dziś często nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne i trudne problemy stanęły przed Polakami u progu wolności. Jak wiele potrzeba było do ich rozwiązania .
11 listopada warto zwrócić się wdzięczną myślą ku naszym dziadkom i pradziadkom . Przypomnieć sobie, jak rodziła się nasza Ojczyzna, A naczelnikiem Polski został ukochany przez Polaków dowódca Legionów Polskich z okresu I wojny światowej – Marszałek Józef Piłsudski .

Jeden z prowadzących prosi dzieci młodsze o powstanie a następnie zadaje im pytania a one stojąco odpowiadają:


Kto ty jesteś ?
- Polak mały .
- Jaki znak twój ?
- Orzeł biały .
- Gdzie ty mieszkasz ?
- Miedzy swemi .
- W jakim kraju ?
- W polskiej ziemi .
- Czym ta ziemia ?
- Mą ojczyzną .
- Czym zdobyta ?
- Krwią i blizną .
- Czy ją kochasz ?
- Kocham szczerze .
- A w co wierzysz ?
- W Polskę wierze .
- Czym ty dla niej
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien ?
- Oddać życie .
Władysław Bełza- ,,Katechizm polskiego dziecka’’

Recytator 14:

Kiedy nagle las zaszumi,
mowę sosny gdy zrozumiesz,

wszyscy uczniowie: To jest Polska .

Gdy zobaczysz gdzieś topole,
królujące ponad polem,

wszyscy uczniowie: To jest Polska .

Gdy zobaczysz płowe wrzosy,
rozbłyskane w kroplach rosy ,

wszyscy uczniowie: To jest Polska .

Kiedy drogim jest ci w życiu,
żyto srebrne przy księżycu

wszyscy uczniowie :To jest Polska .

Ujrzysz biało krzyż wycięty
Hełm i pod nim piasek święty.,
wszyscy uczniowie: To jest Polska.

Zbigniew Jerzyna – „To jest Polska”


Recytator 15:
Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie,
Wszystkie me siły jej składam w ofierze.
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie,
Cały Ojczyzno należę .
Twych wielkich mężów przykład doskonały ,
Twych bohaterów wielbię kości,
Wierzę w swą przyszłość pełną wielkiej chwały ,
Potęgi , dobra i sprawiedliwości.

Jan Lechoń ,,Hymn Polaków na obczyźnie”

POMYŚL: Jesteś POLAKIEM. Żyjesz w wolnej POLSCE. Ta WOLNOŚĆ została Ci dana w darze. Wszyscy, którzy walczyli o NIEPODLEGŁOŚĆ– wywalczyli ją również dla Ciebie.
Co teraz zrobisz z tą WOLNOŚCIĄ?...
Czy zdołasz ją uchronić przed niewolą swoich złych przyzwyczajeń, słabości?...
Jak będzie wyglądała Twoja przyszłość?..
Na zakończenie wszyscy odśpiewują ,,BOŻE COS POLSKĘ’’ na stojąco.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1174


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.