AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Zając, 2013-02-15
Jabłoń

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

PLAN AWANSU ZAWODOWEGO JOLANTA ZAJĄC

- n +

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego

na stopień nauczyciela dyplomowanego


Jolanty Zając
nauczyciela przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
Data rozpoczęcia stażu 1wrzesinia 2010r.
Zakończenie stażu : 31 maja 2013r.( zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu)

Jabłoń 14 września 2010r
Cel główny: Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Cele szczegółowe:
Podniesienie efektywności działań wychowawczych i dydaktycznych
Podniesienie jakości pracy szkoły
Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem
Osiągnięcie lepszych wyników pracy z młodzieżą szkolną


Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz U. nr. 260 poz 2593

Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 14 listopada 2007r. Dz U nr. 214, poz 1580

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Zadania Forma realizacji
Termin
Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym Czynne uczestnictwo w Dniach Otwartych i w pracach Komisji powołanej z okazji obchodów 60 rocznicy ZSCKR w Jabłoniu Okres stażu
Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej Opracowanie kryteriów ocen przedmiotowych zasad oceniania Wrzesień co roku
Zagospodarowanie klasopracowni Wzbogacanie wyposażenia, gromadzenie pomocy naukowych, dbałość o wystrój Okres stażu
Ukończenie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły Okres stażu
Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego – Karty Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 XII 2004r (Dz.U.Nr 260 poz 2593) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli znowelizowanej 14 XI 2007r ( Dz U nr 214, poz 1580) Wrzesień 2010r§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Forma realizacji
Termin
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.

Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych polegające zbieraniu ciekawych materiałów do wykorzystania na zajęciach
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów

Na bieżąco
Prezentacje multimedialne Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas lekcji Według potrzeb
Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne Opracowanie krzyżówek, schematów procesów produkcyjnych i plansz Na bieżąco


§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


Zadania Forma realizacji
Termin
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli Czynny udział w szkoleniach Okres stażu
Prowadzenie zajęć otwartych Opracowanie scenariuszy zajęć w ilości co najmniej po 1 w semestrze i przeprowadzenie ich Okres stażu

Współuczestniczenie pracach w Zespołu przedmiotów zawodowych Uczestnictwo w pracach zespołu, przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i analiza wyników tych egzaminów
Okres stażu


§ 8 ust 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z
oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnichZadania Forma realizacji
Termin
Opracowanie planu opieki nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze Opracowanie i wdrożenie planu opieki nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze Okres stażu
Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego i opiekuńczego klasy Wdrożenie planu wychowawczego i opiekuńczego klasy we współpracy z Klasowymi Radami Rodziców i Radą Szkoły
XI .2010r
§8 ust.2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
Forma realizacji Termin
Udział w programie profilaktyki szkolnej Omawianie i promowanie podczas lekcji wychowawczych celów i zadań programu profilaktyki I 2011r.
Organizowanie wycieczek szkolnych Wycieczka przedmiotowa do Fabryki Sprzętu Gastronomicznego w Warszawie
III 2011r
Udział w konkursach szkolnych i przedmiotowych Przeprowadzenie szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, przygotowanie młodzieży do tej olimpiady na szczeblach wyższych. X 2010r.

§8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami ,instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

zadania Forma realizacji
Termin
Współpraca z pedagogiem szkolnym Pogadanka na temat ,,Narkotyki – ja nie biorę” lub ,,Asertywność – co to znaczy” IV 2011r
Współpraca ze pielęgniarką Pogadanka na temat ,,Zdrowy styl życia” X 2011r.
Udział w akcja charytatywnych Zorganizowanie Akcji ,, I TY możesz zostać św Mikołajem” na rzecz dzieci z Domów Dziecka. Wyjazd do domu dziecka w Komarnie. XII 2010r
Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata” IX co roku

§ 8 ust 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Forma realizacji
Termin
Podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych Współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami i innymi nauczycielami polegająca na wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wśród uczniów.
Realizacja programu wychowawczego szkoły. Okres stażu
Poznanie środowiska ucznia Przeprowadzenie ankiety określającej sytuację rodzinną ucznia, dokonanie jej analizy, opracowanie wniosków i podjęcie działań polegających na pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. X 2010r – II 2011r
Opis i analiza problemu edukacyjnego lub wychowawczego Opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym lub wychowawczym
Okres stażu
Opracowała JOLANTA ZAJĄC.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1507


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.