Katalog

Beata Olek, 2013-02-12
Łuków

WOS, Scenariusze

Konspekt lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasie 4 TH

- n +

Opracowała – Beata Olek
Temat lekcji ,, Ideologie współczesnych państw”


CELE LEKCJI:
- zapoznanie z definicją – ideologia, doktryna polityczna, program polityczny, lewica, prawica,
- poznanie przez uczniów ideologii: konserwatyzm, liberalizm, chrześcijańska demokracja, socjaldemokracja, faszyzm, komunizm,
- rozróżnienie poglądów poszczególnych ideologów na jednostkę społeczeństwo, państwo, ustrój polityczny i gospodarczy,
- poznanie głównych postaci identyfikowanych z dana ideologią,
- uczeń potrafi dokonać krótkiej charakterystyki ideologii oraz przyporządkować im ich twórców.

METODY PRACY:
- rozmowa nauczająca,
- praca z tekstem instrukcji danej przez nauczyciela i tekstem podręcznika oraz informacjami –xero danymi przez nauczyciela na temat danej ideologii,
- praca w grupach

FORMY PRACY:
- indywidualna i grupowa

POMOCE DYDAKTYCZE:
- podręcznik do wos-u,
- xero z informacjami na temat ideologii, ( załącznik 1)
- instrukcje pracy opracowane na lekcje przez nauczyciela(załącznik 2)

TOK LEKCJI

1.Zapisanie na tablicy tematu lekcji i punktów pod tematem.
2. Przedstawienie celów lekcji przy uwzględnieniu nowych treści, które na lekcji zostaną przekazane i sposób realizacji tych celów. Przypomnienie wspólnie z uczniami treści z poprzedniej lekcji : polityka, podmioty polityczne, teorie na politykę itd, itp.
3. Rozmowa nauczająca prowadzona przez nauczyciela na temat pojęć – ideologia, doktryna polityczna, program polityczny. Nauczyciel zapisuje na tablicy- pojęcia, wyjaśniając ich pochodzenie. Następnie podaje nazwy ideologii i określa początek ich powstania. Nawiązuje do Wielkiej Rewolucji Francuskiej i konserwatyzmu, który był przeciwny rewolucyjnym zmianom. Opowiada o znaczeniu słów- lewica i prawica, które wywodzą się z czasów rewolucji.
4. W dalszej części lekcji nauczyciel dzieli klasę na 3 osobowe zespoły, rozdaje im instrukcje pracy oraz xero z informacjami na temat danej ideologii. Wyjaśnia sposób wykonania zdania podając równie z strony w podręczniku oraz czas wykonania zadania ( 15 min.). Uczniowie przygotowują inf, na temat ideologii wg punktów w instrukcji.
5. Dalsza część lekcji to przedstawienie prac poszczególnych grup. Nauczyciel czuwa nad dokładnym przedstawieniem charakterystyki ideologii.
6. Na podsumowanie lekcji nauczyciel prosi wybranego przez siebie ucznia z każdej grupy o dokończenie zdania wypowiedzianego przez niego dotyczącego skojarzeń z daną ideologią np.
1. ,, Konserwatyzm to….”
2. ,, Liberalizm to…”
3. ,, Chadecja to…”
4.,, Socjaldemokracja to…”
5. ,, Faszyzm to ..”
6. ,,Komunizm to…”
7. Nauczyciel dziękuje uczniom za pracę, ocenia systemem plusowym. Zadaje pracę domową dotyczącą ideologii i napisania fikcyjnych programów politycznych związanych z jedną ideologią.


Instrukcja pracy- modyfikowana wg nazwy ideolgii
Instrukcja pracy- modyfikowana wg nazwy ideolgii ( tabela do uzuepełnienia przez ucznia)


Ideologia-
( tu wpisać nazwę
jednej ideologii)
………………..
………………. Koncepcja jednostki Ustrój polityczny
Społeczeństwo Ustrój gospodarczy
Twórca:
1……………….
2……………….


Czas powstania:
……………….
………………..Wyświetleń: 1191


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.