Katalog

Beata Olek, 2013-02-12
Łuków

WOS, Sprawdziany i testy

Test ,, Prawa Człowieka" , opracowała - Beata Olek

- n +

Test wiadomości ,, Systemy polityczne”.
Opracowała – Beata Olek, nauczyciel mianowany, Łuków.

Imię i nazwisko ............................................kl......., grupa 1 , data....................
1. Ile trwa kadencja prezydenta Francji ? ( 1 pkt)
a) 7 lat b) 6 lat c) 5 lat d) 4 lata
2. Wymień 4 kompetencje prezydenta Francji( 4 pkt)
-
-
-
-
3. Zaznacz , które zdania dotyczące systemu kanclerskiego są prawdziwe a które fałszywe wpisując obok literę P( prawdziwe ) lub F ( fałszywe) ( 4 pkt)
a) Szef rządu jest zarazem głową państwa...............................
b) Ministrowie ponoszą odpowiedzialność polityczną przed szefem rządu..........
c) Parlament może zmienić rząd tylko w drodze konstruktywnego wotum nieufności...................
d) Głowa państwa może być wybierana w wyborach powszechnych.................
4. Parlament niemiecki nazywa się .........................................................................( 2 pkt.)
5. Na czym polega monizm władzy wykonawczej w USA? ( 2 pkt)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Na czym polega procedura instytucji demokratycznych w Szwajcarii?( 2 pkt)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Wymień 2 zalety ordynacji proporcjonalnej( 2 pkt.)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zadanie 8.( 4 pkt.)
Przyporządkuj określonym systemom rządów istniejące obecnie państwa.
A. system prezydencki 1.Stany zjednoczone
B. system parlamentarno- gabinetowy 2. Włochy
C. system kanclerski 3.Niemcy
D. system półprezydencki 4. Szwajcaria
5. Francja

A………. B……. C…………. D………….


9. Mapa polityczna na kartce – 4 pkt.( Zadanie 21 na kartce)

Imię i nazwisko ............................................kl.........., grupa 2 , data....................
1. Ile trwa kadencja prezydenta Niemiec ? ( 1 pkt)
a) 7 lat b) 6 lat c) 5 lat d) 4 lata
2. Wymień 4 kompetencje kanclerza Niemiec ( 4 pkt)
-
-
-
-
3. Zaznacz , które zdania dotyczące systemu półprezydenckiego są prawdziwe a które fałszywe wpisując obok literę P( prawdziwe ) lub F ( fałszywe) ( 4 pkt)
a) Głowa państwa wybierana jest w wyborach powszechnych...............
b) Głowa państwa ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem...........
c) Parlament nie może uchwalić wotum nieufności wobec rządu.............
d) Głowa państwa nie posiada weta ustawodawczego.................

4. Parlament francuski nazywa się .....................................................................( 2 pkt.)
5. Na czym polega monizm procedura impeachmetu w USA? ( 2 pkt)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.Wymień 4 kompetencje monarchy w Wielkiej Brytanii ( 4 pkt.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Wymień 2 zalety ordynacji większościowej( 2 pkt.)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Przyporządkuj systemy partyjne i systemy polityczne poszczególnym państwom, wstawiając literkę obok.( 4 pkt)
1) system wielopartyjny ……… a) Wielka Brytania
2) system dwupartyjny……….. b) Włochy
3) dwiupólpartyjny…………… c)USA d) Austria

9. Mapa polityczna na kartce – 4 pkt.( Zadanie 12 na kartce)


Wyświetleń: 4578


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.