AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Malinowska, 2013-02-11
Mosty

Historia, Karty pracy

sprawdziany z historii dostosowane do możliwości dzieci - klasa IV

- n +


SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI Nr 1
POZNAJĘ HISTORIĘ

1.Dokończ poniższe zdanie: Historia jest nauką o …………………………………………

2.Obok dat podaj wiek:


1800r. - …………………… 700r. - ………………………..

1720 - …………………….. 1216r. - …………………….…

3.Obok nazwy epoki wpisz odpowiednie numery od 1 do 4 zgodnie z kolejnością:

Nowożytność
Starożytność
Średniowiecze
Czasy najnowsze

4.Wymień znane Ci przykłady zegara: ……………………………. , ……………………………. , …………………………………….

5.Podaj po trzy przykłady źródeł historycznych materialnych:
pisanych: niepisanych:
•……………………………………. • ……………………………………………
•……………………………….…… • …………………………………………
•…………………………………… • ……………………………...……

6.Dokończ zdania:
Umiejętność liczenia czasu i określenia następujących po sobie wydarzeń możliwe jest dzięki

ch……………………………………. .

Do mierzenia czasu wymyślono k………………….………. i z…………………………… .

7.Każda mapa zawiera t………………….…….. i l…………………………….. .


8.Jak nazywa się instytucja przechowująca zabytki i pozostałe źródła historyczne.

…………………………………………………….

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI NR 2
Świat wokół nas


1.Wymień 3 regiony Polski.

………………………………………………..…………………
………………………………………………………….………
……………………………………………………….………… 3p

2.Wymień 3 wsie należące do naszej gminy: …………………………………………….………… , ……………………………………………………….. , ………………………………………………………………
1,5p

3.Odmiana języka charakterystyczna dla danego regionu to :
a)żargon
b)gwara
c)herb
1p
4.Dokończ zdanie.
Moja mała ojczyzna to ………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
2p

5.Wybierz poprawną odpowiedź.
Wydzielony obszar, wyodrębniony w wyniku ważnych wydarzeń historycznych to :
a)gród
b)region
c)ojczyzna
1p
6.Wymień trzech sąsiadów Polski i ich stolicę.

………………………………………………………………… - …………………………………………………………………
………………………………………………………………… - …………………………………………………………………
………………………………………………………………… -
3p
7.Dokończ zdania.
Człowiek zamieszkujący Polskę to ……………………………………………………… Stolicą naszego kraju jest ………………………………………………………… Naszą Ojczyzną rządzi ………………………………………………………
1,5p

8.Wymień symbole narodowe :
- …………………………………………………………………
- ……………………………………………………………
-…………………………………………………………… 1,5p 9.Zaznacz datę święta narodowego.
a)1 listopada
b)6 stycznia
c)3 maja
1p
10.Polskim godłem jest :
a)czarny orzeł
b)czerwony orzeł na białym tle
c)biały orzeł na czerwonym tle
1p
11.Podaj tytuł hymnu Polski

……………………………………………………………………………………………………………………… 1p
12.Słowa polskiego hymnu narodowego napisał :
a)Józef Piłsudski
b)Juliusz Słowacki
c)Józef Wybicki 1p

Wyświetleń: 18275


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.