Katalog

Teresa Bednarz, 2013-02-05
Gorlice

Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający z przedsiębiorczości

- n +

1. Nonkonformizm to:
a) Przyjęcie i podporządkowanie się wartościom obowiązującym
b) Brak wiary w siebie
c) Osiąganie pożądanych celów przez manipulację innymi
d) Nieuleganie panującym normom i opiniom
2. Komunikacja niewerbalna wpływa na odbiór drugiej osoby:
a) W 7 %
b) W 38 %
c) W 55 %
3. Skłony do przemyśleń, wrażliwy na krytykę, pesymistyczny jest:
a) Sangwinik
b) Flegmatyk
c) Choleryk
d) Melancholik
4. Które negocjacje polegają na poszukiwaniu rozwiązań akceptowalnych dla obu stron:
a) Rzeczowe
b) Twarde
c) Miękkie
5. Gospodarka rynkowa jest w Polsce od roku:
a) 1980
b) 1981
c) 1989
d) 1999
6. Jeśli na rynku jest niewielu producentów, a ceny dyktuje lider cenowy to jest to :
a) Monopol
b) Konkurencja doskonała
c) Konkurencja monopolistyczna
d) Oligopol
7. Cukier - słodzik to przykład dobra:
a) Substytucyjnego
b) Komplementarnego
8. Deficyt występuje w budżecie, jeśli:
a) Dochody > Wydatków
b) Wydatki > Dochodów
c) Wydatki < Dochodów
d) Wydatki = Dochody
9. Gwarancja jest udzielana przez producenta:
a) Obowiązkowo
b) Dobrowolnie
10. Jeśli NBP prowadzi ekspansywną politykę fiskalną tzn. że obniża stopy procentowe:
a) Prawda
b) Fałsz
11. Najwyższe PKB per capita ma:
a) USA
b) Katar
c) Luksemburg
d) Norwegia
12. Jeśli ceny idą w górę:
a) siła nabywcza pieniądza maleje, popyt maleje
b) siła nabywcza pieniądza rośnie, popyt rośnie
c) siła nabywcza pieniądza maleje, popyt rośnie
d) siła nabywcza pieniądza rośnie, popyt maleje
13. Obecnie mamy w Polsce inflację:
a) Pełzającą
b) Kroczącą
c) Galopującą
d) Hiperinflację
14. Konto młodzieżowe można założyć od lat:
a) 12
b) 13
c) 16
d) 18
15. Lokata progresywna ma:
a) Stałe oprocentowanie b) Zmienne oprocentowanie
16. Całkowity koszt kredytu powinna określać:
a) ROSR
b) RROS
c) RRSO
d) OSRR
17. Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa to:
a) Obligacje
b) Weksle
c) Akcje
d) Bony skarbowe
18. Najbardziej ryzykowną formą inwestowania jest:
a) Zakup akcji
b) Inwestycja w fundusz zrównoważony
c) Zakup obligacji
d) Założenie lokaty terminowej
19. Rynek giełdowy, na którym notowane są akcje młodych firm to rynek:
a) podstawowy b) równoległy c) New Connect
20. Symbolem hossy na giełdzie jest:
a) niedźwiedź b) byk

Prawidłowe odpowiedzi: 1d, 2c, 3d, 4a, 5c, 6d, 7a, 8b, 9b, 10b, 11b, 12 a, 13a, 14 b, 15b, 16c, 17d, 18a, 19c, 20b.
Wyświetleń: 2469


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.